24. november 2013

Vzhodna Slovenija pod udarom vremenskega orožja

Vzhodna Slovenija pod udarom vremenskega orožja

Vzhodna Slovenija je bila ta konec tedna pod udarom vremenskega orožja, zaradi česar je bilo opravljenih precej posredovanj služb za zaščito reševanje.

PRIKAZ DOGODKOV

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
24.11.2013 18:31
ZAGORJE OB SAVI
Udor na lokalni cesti Izlake-Krače

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
24.11.2013 18:16
HOČE-SLIVNICA
Ob 18.16 so v naselju Pivola v občini Hoče-Slivnica posredovali gasilci PGD Hoče. Kletne prostore stanovanjskega objekta je zalila meteorna voda, ki so jo gasilci izčrpali.

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 17:51
LUKOVICA
Ob 17.51 je v ulici Pod hribom v naselju Prevoje pri Šentvidu, občina Lukovica, meteorna voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Na kraj dogodka so odšli gasilci PGD Prevoje, ki so izčrpali okoli 4 kubične metre odvečne vode.

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 17:45
VOJNIK
Gasilci PGD Nova cerkev gredo črpati vodo iz OŠ Nova cerkev.

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 15:45
ORMOŽ
Meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše-Bresnica, občina Ormož

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
24.11.2013 15:10
CERKNO
Tehnična pomoč-Cerkno

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
24.11.2013 15:07
NOVO MESTO
Zemeljski plaz ovira dostop do stanovanjske hiše, Srednje Grčevje, občina Novo mesto.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
24.11.2013 14:14
MAJŠPERK
Zemeljski plaz ogroža stanovanjsko hišo-Jelovice, občina Majšperk

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 13:58
KUNGOTA
Ob 13.58 je v Zgornji Kungoti, občina Kungota, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Zgornja Kungota so vodo izčrpali.

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 13:23
BRASLOVČE
Ob 11.00 so v Podvrhu, občina Braslovče, gasilci PGD Braslovče izčrpali meteorno vodo iz kleti stanovanjske hiše. O materialni škodi ne poročajo.

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 13:01
MARIBOR
voda v kleti

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 12:57
SLOVENSKA BISTRICA
Ob 12.57 je meteorna voda na Zgornji Polskavi, občina Slovenska Bistrica, zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Zgornja Polskava so odvečno vodo izčrpali.

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 12:21
RIBNICA NA POHORJU
Ob 12.21 je v kraju Josipdol, občina Ribnica na Pohorju, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ribnica-Josipdol so iz prostorov izčrpali okoli 30 kubičnih metrov vode.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
24.11.2013 11:47
TRBOVLJE
Ob 11.07 je zaradi razmočenega terena plaz odnesel del cestišča na lokalni cesti Podmeja–Vrhe, občina Trbovlje. Cesta je do preklica delno neprevozna.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
24.11.2013 11:43
HRASTNIK
Zemeljski plaz na cesti Hrastnik-Radeče.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
24.11.2013 11:07
TRBOVLJE
Ob 11.07 je zaradi razmočenega terena plaz odnesel del cestišča na lokalni cesti Podmeja–Vrhe, občina Trbovlje. Cesta je do preklica delno neprevozna.

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 10:25
PTUJ
Ob 10.25 je na Potrčevi cesti na Ptuju meteorna voda zalila dvorišče trgovine z živili. Gasilci PGD Ptuj so iz poplavljenega dvorišča prečrpali okoli 180 kubičnih metrov vode.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
24.11.2013 10:08
STRAŽA
Ob 10.07 so v kraju Potok, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas iz reke Krke odstranili naplavljeno drevo, katero je ogrožalo lesen most.

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 10:01
LJUBLJANA
Ob 11.01 je v ulici Mivka v Ljubljani podtalnica poplavila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ljubljana Trnovo so izčrpali okoli 0,5 kubičnih odvečne metrov.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
24.11.2013 9:36
MARIBOR
Ob 9.36 so delavci podjetja Nigrad ponovno posredovali v Rošpohu v občini Maribor, kjer se je na lokalno cesto vsula zemlja. S pomočjo delovnega stroja so iz ceste očistili okoli 20 kubičnih metrov zemlje, tako da je cesta prevozna. S sanacijo bodo nadaljevali v prihodnjih dneh.

Poplave - poplave ob vodotokih
24.11.2013 9:00
ŠKOCJAN
Ob 9.00 je voda poplavila cesto na relaciji Dobrava─Čučja mlaka v občini Škocjan. Delavci cestnega podjetja so postavili prometno signalizacijo o zapori ceste.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
24.11.2013 8:43
SELNICA OB DRAVI
Ob 8.43 se je v Velikem Boču, občina Selnica ob Dravi, zemeljski plaz približal stanovanjski hiši. Gasilci PGD Slemen so zemljino na površini okoli 600 kvadratnih metrov pokrili s folijo.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
24.11.2013 8:35
RUŠE
Ob 8.35 so gasilci PGD Bistrica ob Dravi posredovali v Logu v Občini Ruše in očistili obcestni kanal za meteorne vode.

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
24.11.2013 7:59
DRAVOGRAD
Ob 7.59 se je v Bukovski vasi, občina Dravograd, zaradi obilnih padavin dvignila podtalnica v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Šentjanž so prečrpali vodo iz kletnih prostorov.

Poplave - poplave ob vodotokih
24.11.2013 7:45
MORAVSKE TOPLICE
Poplavljena cesta zaradi naraslega potoka na relaciji Bogojina-Vučja gomila.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
24.11.2013 7:42
ROGAŠOVCI
Ob 7.42 je v Svetem Juriju voda zalila čistilno napravo zaradi visokega vodostaja reke Ledave. Gasilci PGD Sveti Jurij so prečrpali okoli 80 kubičnih metrov vode.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
24.11.2013 7:07
BREŽICE
Ob 7.07 je v naselju Sela pri Dobovi, v občini Brežice, prišlo do udora zemljine na cestišče. Dežurni pri CGP Brežice so z gradbeno mehanizacijo odstranili tri kubične metre zemlje in sprostili prevoznost ceste.

Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov - prekinitev prometa
24.11.2013 6:45
PREVALJE
Ob 6.45 je meteorna voda na lokalno cesto Brančurnik–Podkraj, občina Prevalje, nanesla večjo količino zemlje in kamenja in s tem onemogočila promet. Cesto so očistili delavci JKP Log Prevalje.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
24.11.2013 5:37
RUŠE
Ob 5.37 so gasilci PGD Ruše izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše v Škerbotovi ulici v občini Ruše.

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
24.11.2013 5:00
PODVELKA
Ob 5.00 je zunaj kraja Podvelka zagorel drog električnega daljnovoda. Delavci Elektra Maribor so okvaro, zaradi katere je ostalo 42 odjemalca brez električne energije, odpravili.

Poplave - poplave ob vodotokih
24.11.2013 4:20
ŠENTJERNEJ
Ob 4.20 se je v Mršeči vasi, občina Šentjernej, hlod zagozdil pod mostom čez reko Krko. Delavci podjetja Ekološka družba Šentjernej so z avtodvigalom dvignili in odstranili zagozden hlod.

Poplave - poplave ob vodotokih
24.11.2013 4:20
ŠENTJERNEJ
Ob 4.19 je na relaciji Dobrava─Zameško v občini Šentjernej voda poplavila cesto. Delavci cestnega podjetja so postavili prometno signalizacijo o zapori ceste.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
24.11.2013 3:14
MARIBOR
Ob 3.14 so v Ulici Na Gorco v občini Maribor gasilci JZZPR in gasilci PGD Pekre izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše.

Poplave - poplave meteorne vode
24.11.2013 2:25
PODVELKA
Ob 2.25 se je na cesto Ožbalt–Kapla. občina Podvelka, zaradi močnega deževja podrlo drevo.Gasilca PGD Kapla sta drevo razrezala in odstranila, ter odkrila še manjši plaz, ki ovira promet in ga bo saniralo komunalno podjetje.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
24.11.2013 1:36
DUPLEK
Ob 1.36 je v naselju Zgornji Duplek nad cestiščem viselo drevo in ogrožalo mimoidoče. Drevo so podrli gasilci JZZPR Maribor in PGD Malečnik.

Poplave - poplave ob vodotokih
24.11.2013 1:09
SLOVENJ GRADEC
Ob 1.09 je na Pohorski cesti na Legnu pri Slovenj Gradcu Kremžarjev potok grozil, da prestopi breg in ogrozi stanovanjski objekt. Gasilci PGD Slovenj Gradec so objekt, ki ga je ogrožala tudi podtalnica, zaščitili s protipoplavnimi vrečami.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
24.11.2013 0:53
VELIKE LAŠČE
Ob 0.55 so gasilci PGD Rob z lokalne ceste Logarji- Zvonče v občini Velike Lašče odstranili podrto drevo.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
24.11.2013 0:23
MAKOLE
Ob 0.23 so v naselju Pečke v občini Makole gasilci PGD Makole, zaradi narasle vode, ki je odnesla jez ribnika, reševali krajana iz poplavljene hiše.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 23:51
CELJE
Ob 23.51 so na Špici v Celju gasilci PGD Ostrožno namestili protipoplavno zaščito.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
23.11.2013 22:21
VITANJE
Ob 22.21 je na cesto Vitanje–Spodnji Dolič v občini Vitanje zdrsnil zemeljski plaz in jo popolnoma zaprl. Delavci cestnega podjetja so območje označili z ustrezno prometno signalizacijo.

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
23.11.2013 22:16
ŠTORE
Ob 22.16 je v Prožinski vasi v občini Štore podtalna voda zalila prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Prožinska vas so vodo izčrpali.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 22:15
MAJŠPERK
Ob 22.15 so v Preši, občina Majšperk, gasilci PGD Majšperk zaradi močnih padavin očistili nanošen gramoz s ceste.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
23.11.2013 22:14
ŽALEC
Ob 22.14 se je v Galiciji v občini Žalec na cestišče podrlo drevo. Gasilci PGD Velika Pirešica so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
23.11.2013 22:13
LAŠKO
Ob 21.40 so na Trubarjevem nabrežju v Laškem gasilci PGD Laško iz poplavljenega podvoza izvlekli osebno vozilo, ki je obstalo v vodi.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 22:11
KOZJE
Ob 22.01 je v Podsredi v občini Kozje narasel potok Bistrica ogrožal stanovanjsko gospodarski objekt. Gasilci PGD Podsreda so s postavitvijo protipoplavnih vreč preprečili vdor vode v stanovanjsko hišo.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 22:07
POLZELA
Okoli 22.07 je v Založah, občina Polzela, meteorna voda zalila cesto na relaciji Založe–Polzela. Delavci cestnega podjetja so cesto zaprli in postavili ustrezno signalizacijo.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 22:02
ZREČE
Ob 22.02 je v Križevcu v občini Zreče meteorna voda zalila prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Stranice so odmašili odtok in izčrpali vodo.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 22:00
SLOVENSKE KONJICE
Ob 22.00 je v Žičah, občina Slovenske Konjice potok Žičnica ogrožal dve stanovanjski hiši in dve gospodarski poslopji. Posredovali so gasilci PGD Žiče in postavili protipoplavno zaščito.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
23.11.2013 21:56
POLJČANE
Ob 21.56 je v naselju Stanovsko, občina Poljčane, plaz ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Poljčane so plaz v velikosti okoli 200 kvadratnih metrov pokrili s folijo. Obveščeni so bili predstavniki občinske civilne zaščite, ki bodo plaz sanirali.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 21:50
BRASLOVČE
Ob 21.50 je na Gomilskem, občina Braslovče, reka Bolska poplavila delavnico in stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Gomilsko ter postavili protipoplavno zaščito, prav tako pa so zaradi poplavljenega cestišča zaprli cesto na relaciji Šmatevž–Gomilsko.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
23.11.2013 21:48
LOVRENC NA POHORJU
Čiščenje propusta na lokalni cesti na Rdeči breg v Lovrencu na Pohorju

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 21:33
LAŠKO
Ob 21.33 so na Zdraviliški cesti v Laškem gasilci PGD Laško zaradi naraščanja nivoja podtalnice nudili pomoč pri preventivnem umiku dobrin iz kletnih prostorov Zdravilišča Laško.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
23.11.2013 21:27
KRŠKO
Ob 21.29 je pri kraju Kalce v občini Krško prišlo do udora zemljine na cestišče na relaciji Nemška vas–Veliki Trn. Pristojno cestno podjetje je cesto zaprlo za ves promet in postavilo prometno signalizacijo.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
23.11.2013 21:25
KOZJE
Ob 21.25 sta na cesto Vetrnik–Kozje v občini Kozje zdrsnila zemeljska plaza in jo popolnoma zaprla. O dogodku so bile obveščene pristojne občinske službe, ki so opravile ogled in cesto do nadaljnjega zaprle. Obvoz je urejen. Gasilci PGD Kozje so izvajali nadzor nad območjem.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 21:18
TABOR
Ob 21.18 je v Ojstriški vasi v občini Tabor podtalna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ojstriška vas-Tabor so odvečno vodo izčrpali.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 21:13
ŽALEC
Ob 21.13 je na cesti Velika Pirešica–Ložnica pri Žalcu v občini Žalec meteorna voda poplavila podvoz pod avtocesto, zaradi česar je bil dalj časa oviran cestni promet.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
23.11.2013 21:12
SLOVENSKA BISTRICA
Ob 20.59 so v Vinterjevi ulici v Zgornji Polskavi, občina Slovenska Bistrica, gasilci PGD Zgornja Polskava očistili obcestni kanal in sprostili vodo, ki je tekla po cestišču.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 21:00
LAŠKO
Ob 21.00 je v občini Laško voda zalila podvoz na cesti Laško–Šentrupert. Delavci cestnega podjetja so območje zavarovali z ustrezno prometno signalizacijo. Prav tako je voda zalila podvoz na cesti Rimske Toplice–Jurklošter, kjer pa so območje zavarovali gasilci PGD Rimske Toplice.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 20:44
PODVELKA
Ob 20.44 je glavno cesto Dravograd–Maribor, v občini Podvelka, zaradi zamašenih obcestnih jaškov poplavila meteorna voda. Posredovali so gasilci PGD Ožbalt in očistili jaške.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 20:42
PREBOLD
Okoli 20.42 je v Kaplji vasi, občina Prebold, reka Bolska prestopila bregove in preplavila cesto na relaciji Kaplja vas–Gomilsko. Delavci cestnega podjetja so območje zavarovali z ustrezno signalizacijo.Okrog 23.00 so na Hmeljarski cesti v Preboldu gasilci PGD Prebold s pomočjo gozdarskega stroja očistili naplavine na mostu, ki vodi preko reke Bolske

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 20:38
CELJE
Ob 20.38 je v Kočevarjevi ulici v Celju voda zalila podvoz.. Delavci cestnega podjetja so območje zavarovali z ustrezno prometno signalizacijo.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 20:37
RADEČE
Ob 19.37 je v Radečah zaradi zamašenega prepusta meteorna voda poplavila cestišče in ogrožala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Radeče, ki so zavarovali območje, ter postavili protipoplavne vreče. Delavci VOC-a so s pomočjo delovnega stroja poskušali sprostiti prepust vendar neuspešno, zato so postavili ustrezno signalizacijo.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
23.11.2013 20:15
RUŠE
Ob 20.15 so v Škerbotovi ulici v občini Ruše gasilci PGD Ruše izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 20:14
ŠENTJERNEJ
Ob 20.13 je v Trdinovi ulici v Šentjerneju meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Šentjernej so okoli objekta skopali jarek in preusmerili tok vode.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 20:13
ČRNA NA KOROŠKEM
Ob 20.13 je v stanovanjskem bloku v Črni na Koroškem meteorna voda do vrha napolnila več meteornih jaškov, zato je obstajala nevarnost, da bo zalilo kurilnico objekta. Posredovali so gasilci PGD Črna na Koroškem, ki so vodo izčrpali in nastavili potopne črpalke.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 20:12
DOLENJSKE TOPLICE
Ob 20.12 je v Soteski v občini Dolenjske Toplice meteorna voda poplavila Tehniški muzej. Gasilci PGD Soteska so izčrpali vodo iz 25 kvadratnih metrov velikega prostora.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 20:05
ŠENTJUR
Okoli 20.06 je močno deževje zajelo območje Šentjurja. Posredovali so gasilci PGD Šentjur, ki so izčrpali vodo iz prostorov stanovanjske hiše, na dveh lokacijah pa nudili pomoč pri dostavi in postavitvi protipoplavne zaščite.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 20:05
HRASTNIK
Ob 20.05 je na Cesti 3 julija v Hrastniku hudournik ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Hrastnik mesto so očistili zamašene odtočne jaške in cevi ter izkopali kanal, po katerem so speljali večji del vode, ki je prej pritekala k hiši.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 20:04
ŠTORE
Ob 20.04 je zaradi močnega dežja in posledično hitrega naraščanja reka Voglajna v Štorah grozila, da bo prestopila bregove in poplavila. Posredovali so gasilci PGD Štore in Prožinska vas, ki so izvajali obhode ter pregledovanje terena in nadzirali stanje.Gasilci PGD Štore posredujejo tudi 24.11.2013.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 19:53
DOLENJSKE TOPLICE
Ob 19.57 je voda poplavila cesto na relaciji Dolenjske Toplice─Podturn v občini Dolenjske Toplice. Delavci cestnega podjetja so postavili prometno signalizacijo o zapori ceste.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 19:52
ZAGORJE OB SAVI
Ob 19.52 je v naselju Šklendrovec, občina Zagorje ob Savi, potok Šklendrovec ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilca PGD Zagorje mesto sta pregledala in zavarovala kraj dogodka.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 19:45
ŠENTJERNEJ
Ob 19.45 je v naselju Čadraže v občini Šentjernej voda iz Čadraškega potoka ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Maharovec so ob objektu položili protipoplavne vreče v dolžini 100 metrov in ga zavarovali.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 19:39
BREŽICE
Ob 19.39 so v naselju Spodnja Pohanca, občina Brežice, meteorne vode zalile krožišče. Posredoval je dežurni delavec KOP Brežice.24.11.2013Ob 8.32 je zaradi poplavljenega cestišča dežurni pri CGP Brežice zaprl cesto, ki vodi do mejnega prehoda Orešje.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 19:31
CELJE
Ob 19.31 je zaradi močnega deževja meteorna voda ogrožala prostore rekreacijskega objekta na Lopati v Celju. Posredovali so gasilci PGD Lopata in objekt zavarovali.

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
23.11.2013 19:30
POLZELA
Ob 19.30 je v Sončni ulici v Ločici ob Savinji, občina Polzela, podtalnica zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Ločica ob Savinji in vodo izčrpali.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 19:07
SLOVENJ GRADEC
Ob 19.07 je zaradi zajezitve potoka v Trobljah, občina Slovenj Gradec, meteorna voda zalila kletne prostore treh stanovanjskih hiš. Preko noči so gasilci PGD Pameče-Troblje izčrpavali vodo, s prekopavanjem in z delovnim strojem poskusili urediti odvodnavanje meteorne vode, vendar le-ta še vedno priteka in ogroža en stanovanjski objekt. Gasilci so krajanu pustili potopno črpalko, da bo občasno sam izčrpal nateklo vodo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
23.11.2013 19:04
RUŠE
Ob 19.04 so v ulici Pod Goroj v občini Ruše gasilci PGD Ruše odmašili propust in sprostili vodo v potoku, ki je ogrožal kletne prostore stanovanjske hiše.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
23.11.2013 18:19
RADLJE OB DRAVI
Ob 18.19 je na lokalno cesto Vuhred–Ribnica na Pohorju, pri odcepu za Spodnjo Orlico, občina Radlje ob Dravi, zdrsnil manjši zemeljski plaz. Približno 4 kubične metre zemlje so odstranili delavci podjetja VOC Celje.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 18:11
KRŠKO
Ob 18.11 je cesto Šutna–Podbočje, občina Krško, zalilo okoli trideset centimetrov meteorne vode. Delavci CGP Krško so postavili ustrezno signalizacijo.Ob 18.05 je v kraju Veliki Dol, občina Krško, meteorna voda zalila garažo objekta. Domačini so k reševanju zadeve pristopili sami s potopno črpalko. Pomoč gasilcev PGD Veliki Kamen ni bila potrebna.Ob 20.06 so posredovali gasilci PGE Krško v Šolski ulici v Brestanici, kjer so iz kletnih prostorov Veterinarske postaje Brestanica izčrpali okoli 10 kubičnih metrov meteorne vode, preprečili nadaljnji vdor vode v kletne prostore in zaščitili sosednjo stanovanjsko hišo s protipoplavnimi vrečami pred vdorom meteorne vode.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 17:40
ČRNOMELJ
Ob 17.40 je voda poplavila cesto na relaciji Vinica─Vukovci v občini Črnomelj. Delavci cestnega podjetja so postavili prometno signalizacijo o zapori ceste.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 17:29
SEVNICA
Ob 17.30 je v Sevnici meteorna voda zalila podhod pod železniškimi tiri. Delavec CGP Sevnica postavil ustrezno signalizacijo. Ob 19.48 je v naselju Križišče, občina Sevnica, meteorna voda zalila podvoz na cesti Križišče–Krmelj. Ravno tako je ob 19.48 je v naselju Pijavice, občina Sevnica meteorna voda zalila podvoz. Posredoval je delavec Gradnje d.o.o., ki je cesto zaprl za promet. Ob 22.59 so gasilci PGD Boštanj pričeli s črpanjem podtalnice v gospodarskem objektu v Dolenjem Boštanju.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 17:07
KOSTANJEVICA NA KRKI
Okoli 17.07 se je reka Krka razlila na območju pogostih poplav, predvsem v kraju Malence, občina Kostanjevica na Krki. Na cesti Kostanjevica na Krki–Zameško je bila v popoldanskih urah postavljena polovična zapora, ob 18.30 pa so jo zaprli za ves promet.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 16:43
ŠENTJERNEJ
Ob 16.43 je v kraju Gorenja Brezovica, občina Šentjernej, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so izčrpali okoli 5 kubičnih metrov vode in očistili odtočno cev.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
23.11.2013 16:42
ŠENTJUR
Ob 16.42 je v naselju Turno, občina Šentjur, obstajala možnost zdrsa večje količine zemlje. Gasilci PGD Slivnica so namočeni teren prekrili s folijo in ga tako zaščitila pred dežjem in možnosti zdrsa.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 15:28
NOVO MESTO
Ob 15.28 je v ulici Pod Trško goro v Novem mestu meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so iz prostorov izčrpali manjšo količino vode in namestili vodno črpalko.

Poplave - poplave ob vodotokih
23.11.2013 15:27
KRŠKO
Ob 15.27 je v naselju Veliko Mraševo v občini Krško Jelšanski potok ogrožal, da bo zalil stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Malo Mraševo in s protipoplavnimi vrečami zavarovali objekt. Ob 18.15 so v kraju Veliki Kamen, občina Krško, stanovalci postavili protipoplavne vreče zaradi možnosti razlitja potoka Čreta. Pomoč gasilcev PGD Veliki Kamen ni bila potrebna. Ob 20.38 so v Velikem Mraševem gasilci PGD Malo Mraševo posredovali tudi zaradi potoka, ki je ogrožal stanovanjsko hišo.

Poplave - poplave meteorne vode
23.11.2013 13:05
BREŽICE
Ob 13.16 je v naselju Dolenja vas pri Artičah, občina Brežice, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Pohanca, ki so izčrpali okoli 40 kubičnih metrov vode. Ker voda še kar priteka, so gasilci krajanu pustili potopno črpalko, da bo občasno sam izčrpaval nateklo vodo. Ob 19.36 je v naselju Prilipe, občina Brežice, narasli hudournik ogrozil promet na cesti Čatež ob Savi–Ribnica. Posreduje delavec CGP Brežice. Ob 20.16 je meteorna voda ogrozila prostore ribiške družine Brežice. 24.11.2013 ob 6.09 so zaprli cesto pred MP Orešje.

Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Dogodki/

Ni komentarjev: