16. november 2016

Nina Zidar Klemenčič lastnica Kersnikove vile

 Nina Zidar Klemenčič lastnica Kersnikove vile


Nina Zidar Klemenčič je leta 2014 postala lastnica Kersnikove vile v Lukovici na naslovu Maklenovec 30 in okolice, pri čemer je najela bančno posojilo pri BKS BANK AG v Celovcu, za kar ima na nepremičnini parc. št. 48 k.o. 1933-Lukovica vpisano zaznambo za terjatev 30.000,00 EUR. Na posamezni del št. 114 v stavbi št. 247 na parceli št. 2474 k.o. 1725-Ajdovščina v Ljubljani pa ima za to vpisano zaznambo za terjatev 300.000,00 EUR. Takrat je z istim bančnim posojilom z datumom dospelosti 30.6.2024 kupila nepremičnine s parcelnimi številkami 48, 50/3 in 50/6, vse k.o. 1933-Lukovica. Odvetnica je glede na podatke iz Zemljiške knjige leta 2015 dosegla, da se je Lojzetu Kersniku odvzelo poslovno sposobnost.

V Lukovici pri Domžalah stoji tako imenovana Notarjeva vila, ki je bila nekoč v lasti znanega slovenskega pisatelja, politika in notarja pa tudi nekdanjega lukoviškega župana Janka Kersnika. Vilo je nato v 50. letih prejšnjega stoletja po svoji teti Gabrijeli Rahne podedoval Lojze Kersnik. Teta mu je vilo prepustila predvsem zato, ker je pričakovala, da bo zaradi dobre službe in posledično dobrega finančnega stanja nepremičnino lahko vzdrževal, sicer pa je bila vila prvotno namenjena njegovemu bratu.