25. september 2012

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo


V noči iz 24. na 25. september 2012 je potekal napad z vremenskim orožjem na Slovenijo. Zaradi tega je bilo opravljenih precej intervencij gasilcev, elektrikarjev in reševalcev. Intervencije bodo na kratko opisane v nadaljevanju.24.09.2012


24.09.2012 20:15
Močan veter - vetrolom
Ob 20.16 so na Poti pomorščakov v Portorožu, občina Piran, gasilci GB Koper razžagali in odstranili drevo, ki se je v neurju podrlo na cesto.

24.09.2012 20:16
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Med 20.15 in 22. uro je na območjih naselij Dragonja in Sečovlje, občina Piran, zaradi neurja izpadla dobava električne energije tamkajšnjim odjemalcem.

24.09.2012 20:17
Močan veter - vetrolom
Ob 20.17 je v kraju Gore, občina Idrija, veter odkril streho gospodarskega objekta. Gasilci PGD Dole so streho prekrili s ponjavo in tako preprečil zamakanje objekta.

24.09.2012 20:40
Močan veter - vetrolom
Ob 20.50 so v Stari Vrhniki gasilci PGD Stara Vrhnika skupaj z delavci Elektra posredovali pri odstranjevanju podrtega električnega droga, ki je zaradi močnega sunka vetra padel na cesto. Okoli 21. ure so gasilci PGD Ligojna odstranili podrto drevo, ki je pred Veliko Ligojno zaprlo regionalno cesto Vrhnika - Horjul.

24.09.2012 20:40
Močan veter - vetrolom
Okoli 20.40 je na območju MO Ljubljana močnejša nevihta z lokalnimi nalivi in sunki vetra podrla skupno 9 dreves, poškodovala 2 osebni vozili ter prevrnila dve gradbeni ograji. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so skupaj s prostovoljnimi gasilci iz društev Ljubljana mesto, Rudnik in Bizovik odstranili posledice neurja.

24.09.2012 20:43
Močan veter - vetrolom
Ob 20.47 so na Vrečarjevi ulici, občina Škofljica, gasilci PGD Lavrica razžagali in odstranili drevo, ki je zaradi vetra padlo na streho objekta.

24.09.2012 20:57
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Ob 20.57 je v Podgradu v občini Ilirska Bistrica zaradi okvare na daljnovodu prišlo do izpada električne energije. O prekinitvi so bili obveščeni delavci Elektra Primorske. Brez električne energije je ostalo 1003 odjemalcev. Napaka je bila odpravljena ob 21.05.

24.09.2012 21:00
Močan veter - vetrolom
Ob 21.05 so na lokalni cesti med Ižansko cesto in Mateno, občina Ig, gasilci PGD Matena odstranili podrto drevo, ki ga je podrl močan sunek vetra.

24.09.2012 21:02
Močan veter - vetrolom
Ob 21.02 so v naselju Veliko Brdo in naselju Čelje v občini Ilirska Bistrica gasilci PGD Ilirska Bistrica odstranili in razžagali podrti drevesi.

24.09.2012 21:03
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.03 so v Sv. Antonu, občina Koper, gasilci GB Koper odmašili notranji žleb na stanovanjskem objektu, zaradi katerega je zamakalo meteorno vodo v stanovanje.

24.09.2012 21:12
Močan veter - vetrolom
Med 21.12 in 23.20 so na območju občine Domžale gasilci CPV Domžale ter PGD Jarše-Rodica, Trzin, Študa, Pšata Dragomelj ter Prevoje sodelovali pri odstranjevanju podrtih dreves ter električnih drogov. Gasilci PGD Domžale-mesto so na Cesti talcev s folijo prekrili okoli 34 kvadratnih metrov odkrite strehe.

24.09.2012 21:15
Močan veter - vetrolom
Ob 21.15 je v naselju Grahovo v občini Cerknica močan veter odkril streho gospodarskega poslopja. Posredovali so gasilci PGD Grahovo, ki so poškodovano kritino pokrili s ponjavo.

24.09.2012 21:20
Močan veter - vetrolom
Ob 21. uri so med naselji Utik in Selo, občina Vodice, gasilci PGD Bukovica - Utik odstranili podrto drevo, ki je zaradi močnega sunka vetra padlo na lokalno cesto.

24.09.2012 21:20
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Med 21.49 in 0.50 je bilo na območju občine Braslovče, zaradi izpada daljnovoda Letuš, 1417 odjemalcev brez dobave električne energije.

24.09.2012 21:20
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Med 21.20 in 0.45 je bilo na območju občine Velenje, zaradi izpada daljnovoda Vinska Gora, 970 odjemalcev brez dobave električne energije.

24.09.2012 21:22
Močan veter - vetrolom
Ob 22.21 so v naselju Negastrn, občina Moravče, gasilci PGD Moravče razžagali ter odstranili s ceste pet podrtih dreves.

24.09.2012 21:23
Močan veter - vetrolom
Ob 21.23 so v Šmartnem ob Paki, Rečici ob Paki in Malem Vrhu v občini Šmartno ob Paki gasilci PGD Šmartno ob Paki in PGD Velenje razžagali in odstranili tri podrta drevesa, ki so ovirala promet.

24.09.2012 21:26
Močan veter - vetrolom
Ob 21.39 so na lokalni cesti v Preski pri Kostrevnici, občina Šmartno pri Litiji, gasilci PGD Liberga odstranili podrto drevo.

24.09.2012 21:31
Močan veter - vetrolom
Ob 21.31 je območje občine Velenje zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Posredovali so gasilci PGD Velenje in PGD Šalek, ki so na cesti Paka pri Velenju – Paški Kozjak rešili dve osebi, ki sta ostali ujeti v vozilu med podrtimi drevesi. Zaradi večjega števila podrtih dreves si je kraj ogledal tudi predstavnik CZ občine Velenje in komunalna služba. Cesta je zaprta in označena z ustrezno signalizacijo. Jutri bodo začeli z odstranitvijo podrtih dreves. Na cesti Kozjak – Trebeliško so gasilci s ceste odstranili 4 podrta drevesa.

24.09.2012 21:32
Močan veter - vetrolom
Ob 21.32 se je v Zidanem Mostu v občini Laško podrlo večje drevo in zaprlo cesto relacije Laško - Radeče. Posredovali so gasilci PGD Zidani Most in drevo razžagali ter odstranili s ceste.

24.09.2012 21:33
Močan veter - vetrolom
Ob 21.45 so na regionalni cesti Ivančna Gorica - Stična, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Stična odstranili podrto drevo, ki ga je podrl močan sunek vetra.

24.09.2012 21:34
Močan veter - vetrolom
Ob 21.34 je območje občine Celje zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Gasilci PGE Celje in PGD Zagrad-Pečovnik so na cesti Celje - Laško na Cesti v Laško v Celju razžagali in odstranili večje drevo, ki je padlo čez cesto. Gasilci PGE Celje so na Cesti na Grad v Celju razžagali in s ceste odstranili podrto drevo. Gasilci PGE Celje in PGD Teharje so na Cesti na Grad v Celju z opeko in folijo pokrili okoli 30 kvadratnih metro odkritega ostrešja stanovanjske hiše. Gasilca PGE Celje sta v Škapinovi ulici v Celju odstranila podrto drevo s ceste.

24.09.2012 21:37
Močan veter - vetrolom
Ob 21.50 so v občini Lukovica, zaradi močnejše nevihte z lokalnimi nalivi in sunki vetra, gasilci PGD Lukovica na štirih lokacijah s cestišča odstranili skupno deset podrtih dreves.

24.09.2012 21:37
Močan veter - vetrolom
Ob 21.37 je na cesti Dvor-Soteska, občina Žužemberk, veter podrl drevo, katero je zaprlo polovico cestišča. Dežurni delavec cestnega podjetja je z varnostno signalizacijo vzpostavil polovično zaporo cestišča, drevo bodo odstranili 25.9.2012.

24.09.2012 21:43
Močan veter - vetrolom
Ob 21.43 je v Dornberku, občina Nova Gorica, močan veter odkril ostrešje hladilnice. V jutranjih urah dne 25.9.2012 bodo gasilci PGD Dorenberk in pripadniki CZ pristopili k sanaciji poškodovanega ostrešja.

24.09.2012 21:44
Močan veter - vetrolom
Ob 21.44 je močan veter na območju Novega mesta porušil 5 dreves in ulično svetilko. Gasilci GRC Novo mesto so na Belokranjski cesti s cestišča odmaknili gradbiščno ograjo in odstranili podrta drevesa na Ulici Slavka Gruma, Mušičevi ulici in Drski. Gasilci PGD Kamence so odstranili podrto drevo na cesti Cegelnica-Češča vas. Dežurni cestnega podjetja so na Ljubljanski cesti odmaknili porušeno ulično svetilko in zavarovali cestišče ter odstranili podrto drevo pri Vinji vasi. Obveščene so bile pristojne službe.

24.09.2012 22:03
Močan veter - vetrolom
Ob 22.03 se je na regionalno cesto Smednik - Raka, občina Krško, zaradi močnega vetra podrlo drevo. Drevo je odstranil dežurni delavec CGP Krško.

24.09.2012 22:03
Močan veter - vetrolom
Ob 22.03 je na regionalno cesto Sevnica - Breg, občina Sevnica, močan veter podrl drevo. Drevo je odstranil dežurni delavec CGP Sevnica.

24.09.2012 22:06
Močan veter - vetrolom
Ob 22.12 so na cesti Preserje proti Rakitni, občina Brezovica, gasilci PGD Brezovici pod Krimom razžagali ter odstranili podrto drevo.

24.09.2012 22:18
Močan veter - vetrolom
Ob 22.18 je v Brezju pri Poljčanah, občina Poljčane, močan veter odkril del strehe gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Poljčane so del strehe začasno prekrili s folijo.

24.09.2012 22:20
Močan veter - vetrolom
Ob 22.20 je na cesti Gradnik-Omota, občina Semič, dežurni delavec cestnega podjetja odstranil podrto drevo.

24.09.2012 22:22
Močan veter - vetrolom
Ob 22.22 je na cesti Škocjan-Bučka, občina Škocjan, veter podrl drevesi. Gasilci PGD Škocjan so podrti drevesi razžagali in odstranili s cestišča. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

24.09.2012 22:26
Močan veter - vetrolom
Ob 22.26 je v občini Šentjernej veter podrl drevo na cesti Pleterje-Veliki Ban in drevesi pri hipodromu v Šentjerneju. Dežurni delavec komunale je podrta drevesa odstranil.

24.09.2012 22:31
Močan veter - vetrolom
Ob 22.31 je v Skolibrovi ulici v Ormožu močan veter čez cesto podrl drevo. Posredovali so gasilci PGD Ormož in drevo odstranili.

24.09.2012 22:58
Močan veter - vetrolom
Ob 22.58 je v občini Cirkulane močan veter odkril del strehe v naselju Paradiž, v naselju Brezovec pa odtrgal ostrešje počitniške hiše, ki je poškodovalo sosednji objekt in podrlo drog električne napeljave. Gasilci PGD Cirkulane so v Paradižu pokrili 5 kvadratnih metrov strehe stanovanjske hiše, v Brezovcu pa so gasilci PGD Cirkulane in PGD Zavrč zavarovali kraj dogodka, očistili cesto in odstranili drog električne mreže potem, ko je dežurni električar odklopil tok.

24.09.2012 23:07
Močan veter - vetrolom
Ob 23.07 je na Koroški cesti na Ravnah na Koroškem močan veter odkril del ostrešja srednje šole, podrl drevo na cestišče in pretrgal električne vodnike ulične razsvetljave. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem ter PGD Ravne na Koroškem so s folijo pokrili okoli sto kvadratnih metrov strehe, razžagali podrto drevo ter očistili cestišče. Vzdrževalci Elektra Celje so električne vodnike ustrezno zavarovali.

24.09.2012 23:10
Močan veter - vetrolom
Ob 23.10 je na cestni relaciji Kotlje - Sele-Vrhe, občina Ravne na Koroškem, močan veter podrl dve drevesi na cestišče. Gasilci PGD Kotlje so drevesi razžagali in cestišče očistili.

25.09.2012


25.09.2012 00:22
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Ob 0.22 je prišlo do izpada električne energije v naselju Rošpoh, občina Maribor, kjer je brez električne energije ostalo 2327 gospodinjstev. Zaradi vetra je padlo drevo na električni vod Kamnica, katero so odstranili delavci Elektra Maribor. Električno energijo so dobili vsi do 3.25 ure.

25.09.2012 00:48
Močan veter - vetrolom
Ob 0.48 se je na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu podrlo drevo na cestišče. Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so drevo razžagali in očistili cestišče.

25.09.2012 01:23
Močan veter - vetrolom
Ob 1.23 sta se na dovozu k stanovanjski hiši v Ribniškem selu v Mariboru, zaradi močnega vetra, podrli dve smreki. Ena je poškodovala osebno vozilo. Gasilci JZZPR so podrti smreki razžagali in odstranili.

25.09.2012 04:46
Močan veter - vetrolom
Ob 4.46 je padlo drevo na cestišče med Petrinjami in Podgorjem v občini Hrpelje-Kozina. Delavci CPK iz Kozine so podrto drevo odstranili.

25.09.2012 05:53
Močan veter - vetrolom
Ob 6.04 so v naselju Mala vas pri Grosupljem gasilci PGD Grosuplje odstranili v neurju podrto drevo.

25.09.2012 06:01
Močan veter - vetrolom
Ob 6.01 je med Brestovico in Klancem v občini Komen podrto drevo oviralo promet. Delavci CPK iz Sežane so podrto drevo odstranili.

25.09.2012 06:16
Močan veter - vetrolom
Ob 6.16 je na cesti Iglenik-Vrhe, občina Novo mesto, dežurni delavec cestnega podjetja odstranil podrto drevo.

25.09.2012 06:17
Močan veter - vetrolom
Ob 6.17 je v Ilovcih, občina Ljutomer, močan veter podrl tri električne drogove. Obveščen je bil Elektro Maribor.

25.09.2012 06:24
Močan veter - vetrolom
Ob 6.24 se je na relaciji Šrotnek–Čečovje, občina Ravne na Koroškem, podrlo drevo na cestišče. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so drevo odstranili s cestišča.

25.09.2012 06:48
Močan veter - vetrolom
Ob 7.05 so iz lokalne ceste Vodice–Šmartno, občina Medvode, gasilci GB Ljubljana odstranili podrto drevo.

25.09.2012 06:49
Močan veter - vetrolom
Ob 6.55 so na Abramovi ulici v Ljubljani, gasilci PGD Ljubljana Vič odstranili v neurju podrto drevo.

25.09.2012 07:11
Močan veter - vetrolom
Ob 7.12 se je čez cesto v Rakovi stezi, občina Vojnik, podrlo drevo. Gasilci PGD Frankolovo so drevo razžagali in odstranili iz ceste.

25.09.2012 07:19
Močan veter - vetrolom
Ob 7.24 so na Vrtači v Ljubljani, gasilci GB Ljubljana odstranili drevo, ki je padlo na stanovanjsko hišo.

25.09.2012 09:00
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 9.00 so na Bleiweisovi cesti v Kranju, gasilci JZ GRS Kranj v poslovnih prostorih posesali meteorno vodo na površini 250 kvadratnih metrov.

25.09.2012 09:12
Močan veter - vetrolom
Ob 9.12 so v Senešcih, občina Ormož, gasilci PGD Senešci razžagali in odstranili podrto drevo s cestišča.

25.09.2012 14:32
Močan veter - vetrolom
Občan je danes ob 14.32 sporočil, da je močan veter včeraj, 24.9.2012, v večernih urah v naselju Gornje Orle, občina Sevnica, močno nagnil lesen telefonski drog, ki sedaj ogroža streho manjšega objekta. Domačin je drog do prihoda delavcev Telekoma Slovenije začasno zasilno podprl.

25.09.2012 16:06
Močan veter - vetrolom
Ob 16.06 je na lokalni cesti Drvanja–Spodnja Bačkova v občini Benedikt ležalo drevo na cesti, ki je oviralo promet. Gasilci PGD Benedikt so drevo razžagali in odstranili s cestišča.


Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

20. september 2012

Mononatrijev glutamat, strup, ki se skriva v naši hrani

MSG – strup, ki se skriva v naši hrani


Najhujši uničevalec našega zdravja, ki ga lahko primerjamo z drogo, alkoholom ali nikotinom, se verjetno tudi ta hip skriva v omari v vaši kuhinji.

Simptome, kot so glavoboli, migrene, bruhanje, driska, astmatični napadi, kožni izpuščaji, razbijanje srca, napadi panike, depresija, zasoplost, težave z ravnotežjem, alergijski simptomi, zardevanje obraza, nihanje razpoloženja, vedenjske motnje (pri otrocih in najstnikih), duševna zmedenost, izcedek iz nosu, otečene oči, težave s prostato in uriniranjem, poškodbe ust, depresija, rak, raziskovalci, kemiki, fiziki in nekatere zdravstvene inštitucije tesno povezujejo z uporabo MSG-ja.

(MSG) – mononatrijev glutamat, je ojačevalec okusa, ki je dodan večini predelane in v naprej pripravljene hrane.

MSG je eden najbolj škodljivih prehranskih aditivov, ki se nahaja v vrečkah in pločevinkah juh, v krekerjih, piškotih, kruhu, mesu, solatnih prelivih, sirih, kitajski hrani, bombonih, zamrznjenih obrokih, konzervirani hrani,
začimbah, čokoladnem mleku, otroški hrani, pasteriziranih izdelkih, Vegeti, nekaterih sojinih beljakovinah, čipsu, omakah …

MSG dejansko izboljšuje okus hrane, zaradi česar imajo predelano meso, pripravljeni obroki, hrana v restavracijah, zamrznjeni obroki okus in videz sveže hrane.


Kaj točno je MSG?


Mononatrijev glutamat, znan tudi kot natrijev glutaminat ali MSG, je natrijeva sol glutaminske kisline, ene od najbolj bogatih naravnih ne-esencialnih aminokislin. MSG je oznaka HS 29224220 in E številka E621.

Prvi so ga kot dodatek hrani začeli uporabljati Japonci. V ZDA se je razširil po drugi svetovni vojni, ko so ameriški vojaki spoznali, da so japonski obroki okusnejši od njihovih.

Zakaj je MSG tako nevaren?


Čeprav FDA še vedno trdi, da uživanje MSG-ja v hrani ne povzroča škodljivih učinkov, mnogi drugi strokovnjaki trdijo drugače. Mononatrijev glutamat je toksin, alergen in povzroča tudi raka. Povzroča škodo na živčnih celicah v možganih v različnem obsegu. Lahko sproži učne težave, Alzheimerjevo bolezen, Parkinsonovo bolezen in druge. Možgani pod vplivom MSGja oddajajo živčne impulze, ki se odzivajo tudi na drugih delih telesa. Tako lahko povzroči aritmijo srca.

Obstajajo še mnogi drugi škodljivi učinki povezani z rednim uživanjem MSGja :
 • Debelost
 • Okvara oči
 • Glavoboli
 • Utrujenost in zmedenost
 • Depresija

Poleg tega celo FDA priznava, da lahko obstajajo« kratkoročne reakcije«, znane kot simptomi MSGja. Pojavijo se pri določeni skupini ljudi, ki so jedli velike odmerke MSGja ali pri ljudeh z astmo.
Značilne reakcije vključujejo simptome, kot so:
 • Otrplost
 • Pekoč občutek
 • Mravljinčenje
 • Bolečine v prsih ali težave pri dihanju
 • Glavobol
 • Hitro bitje srca
 • Zaspanost
 • Šibkost
 • Pomanjkanje volje in energije

Kako ugotoviti, če je MSG v vaši hrani

Proizvajalci hrane vedo, da ljudje ne bi kupovali hrane, ki bi vsebovala MSG in ga zato želijo skriti. Običajno ga ne najdemo na seznamu sestavin izdelkov. Obstaja 40 označenih sestavin, ki vsebujejo glutaminsko kislino, vendar tega iz njihovih imen ne moremo vedeti.

Na splošno lahko predvidevamo, da vsaka predelana hrana vsebuje MSG, torej se temu strupu lahko izognemo, če jemo svežo hrano.

Pogosto se MSG skriva pod imeni kot so kalcijev kazeinat, natrijev kazeinat, ekstrakt kvasa, sojin ekstrakt …

MSG je skrit v naslednjih sestavinah:
 • Glutamat
 • Glutaminska kislina
 • Želatina
 • Kalcijev kazeinat
 • Sirotkin koncentrat
 • Monokalijev glutamat
 • Natrijev kazein
 • Izvleček kvasa
 • Hidrolizirane beljakovine
 • Hidroliziran koruzni gluten
 • Sojine beljakovine

Glutaminska kislina se uporablja kot dodatek živilom za ojačevanje okusa ali za zakrivanje slabega, kovinskega okusa pri predelani hrani.

Ima E številke, ki so: monokalijev glutamat E622, kalcijev diglutamat E623, magnezijev diglutamat E625.

Pogosto je MSG prikrit pod imenom »ojačevalec okusa naravne arome«.

Odziv na MSG se lahko manifestira različno, odvisno od količine zaužitega toksina, kot tudi od dovzetnosti ljudi.

Izogibajte se uporabi kečapa, majoneze, konzervirane hrane, kupljenega sladoleda, peciva ter celo dietne hrani in čajev. Veliko ga je v jušnih kockah, juhah iz vrečk, prelivih za solate, aromatičnih fermentiranih živilih, v sojini omaki …

MSG, debelost in sladkorna bolezen


Uživanje MSG ja neposredno vpliva na delovanjetrebušne slinavke in jo spodbuja k izločanju večjih količin inzulina. Ko pojemo obrok z MSG jem, začnejo beta celice v trebušni slinavki izločati inzulin, ki potuje po telesu do vsake celice, kar jim omogoči hitro spreminjanje sladkorja v energijo. Kadar pa ga je preveč, inzulin ukaže telesu, da del tega odvečnega sladkorja shrani v jetrih, drugi del pa se shrani v mišičnem tkivu.

Na površju naših celic se nahaja receptor inzulina, ki nadzorujejo prehod sladkorja v celico. Če se prehranjujemo s hrano s hrano z veliko sladkorja in MSGja, se lahko ti receptorji pokvarijo, rezultat pa je odpornost na inzulin. Celice potrebujejo vse več inzulina, da bi nanj reagirale. Le ta se mora izločati v vse večjih količinah, da nevtralizira raven sladkorja v krvi.

Preveč sladkorja povzroči žejo, saj telo poskuša odvečni sladkor odstraniti, s tem pa je povečano uriniranje in obremenitev ledvic. Telo poskuša zaščititi organe pred sladkorjem, zato zoži majhne žilice, s tem pa se zmanjša cirkulacija krvi. Posledice so bolezni ledvic, težave z venami, vidom, težje celjene ran, zvišan nivo maščob v krvi, več adrenalina, bolezni srca, otrdelost arterij, ateroskleroza, zvišan holesterol, zvišan krvni pritisk, pomanjkanje vitaminov in mineralov, bolezni ledvic, debelost …

Če pri sebi opazite katerega izmed naslednjih znakov, je to lahko znak za preddiabetično stanje telesa. To je stanje, ko nastopijo opazne težave zaradi motnje pri delovanju inzulina.

Prepoznavanje teh začetnih simptomov je zelo pomembno, saj imate tako še vedno čas, da se s pravilno prehrano izognete sladkorni bolezni in številnim drugim težavam. 

 • Če ste po približno dveh do treh urah po obroku spet lačni, 
 • zaznavate pomanjkanje koncentracije in energije, postanete brezvoljni 
 • če po obroku postanete zaspani, leni, utrujeni in brezvoljni,
 • če ste ob popoldanskem času pogosto lačni, utrujeni,
 • če se zelo hitro zredite (ni pomembno ali tudi hitro shujšate);
 • če v stresnih situacijah posegate po sladkarijah, hitrih prigrizkih …


Se vam zdi, da ste s kakšno hrano dobesedno zasvojeni? Tudi meni se je nekaj let nazaj zdelo, da sem prav »obsedena« z »dobro« kavico Starbucks. Imate radi čips, hitro prehrano, kitajsko hrano, kečap? Vprašajte se, zakaj vam tovrstni izdelki tako zelo »dišijo«? Ali se po njihovem zaužitju počutite odlično, polni energije, delovnega elana in motivacije?

Odločitev, kaj boste izbrali v trgovinah, kaj boste pripravljali v vaši kuhinji in kakšno bo vaše zdravje, je seveda vaša.

Vendar se mi zdi, da glede na vedno večje število ljudi s katerimi imam vsakodnevni stik in ki tarnajo, ker se počutijo slabo, brezvoljno, brez energije, ki se spopadajo z alergijami, depresijam, avtoimunimi boleznimi, diabetesom, visokim pritiskom, rakom in si želijo počutiti in izgledati bolje, da si lahko pri številnih težavah pomagate s pravilno izbiro in pripravo vaše hrane.

Izognite se strupom v vaši prehrani in le tako bo hrana, ki jo boste pripravili sebi in tistim, ki jih imate radi, okusna, zdrava in vredna vašega časa.

Obogatimo svoje življenje. Ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s stvarmi, ki so vrednote!

Zanimivi vremenski dogodki 19. septembra

Na današnji dan
Zanimivi vremenski dogodki 19. septembra
 
1977 – Na nekaterih postajah so zjutraj glede na letni čas izmerili nenavadno visoko snežno odejo. Na Javorniku nad Colom (1100 m) je bilo 38 cm, na Vojskem nad Idrijo (1070 m) 31 cm, na Krvavcu (1740 m) 30 cm ter na Pleši (Nanosu, 1258 m) 10 cm snega. Sicer je bilo nenavadno hladno, še posebej zjutraj ponekod na zahodu. Na Kredarici (2514 m) je bila minimalna temperatura zimskih -8,3 °C, pri Domu na Komni (1520 m) se je ohladilo do -5,0 °C, na Planini pod Golico (970 m) do -1,2 °C, v Bovcu do -0,1 °C in v Biljah pri Novi Gorici do 1,0 °C.
 
1986 – Na zahodno in srednjo Evropo je bilo obsežno območje za september izrazito visokega zračnega tlaka. V Novem mestu in Murski Soboti je tlak, preračunan na morski nivo, dosegel kar 1037 hPa, v Ljubljani in Murski Soboti 1036 hPa, v Portorožu pa le 1029 hPa.
 
2010 – Izjemno obilno deževje, ki se je začelo 16. septembra, je končno ponehalo. Zlasti v predelih osrednje in zahodne Slovenije je bilo deževje po višini padavin rekordno. Na Otlici nad Ajdovščino je padlo 537 mm, na Voglu 351 mm, na Planini pri Rakeku 338 mm, v Topolu pri Medvodah 320 mm, v Hotedršici pri Logatcu 307 mm, v Ljubljani 271 mm, v Dobrniču na Dolenjskem 223 mm in v Celju 220 mm padavin. Številna območja so prizadele silovite poplave.
 


Vir: ARSO

18. september 2012

Zanimivi vremenski dogodki 18. septembra

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 18. septembra
 
1937 – V Bovcu je v vsem dnevu padlo 232 mm padavin, v Bohinjski Bistrici pa so do naslednjega jutra izmerili 147 mm dežja v 48 urah.
 
1971 – Zjutraj je bila v številnih krajih slana. V Babnem Polju se je ohladilo do -6,5 °C, v Ratečah je minimalni termometer pokazal -4,4 °C, na Letališču Brnik -3,8 °C, v Lipah na Ljubljanskem barju -3,6 °C, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu -3,0 °C, v Celju -2,5 °C in v Biljah pri Novi Gorici -0,3 °C. Na Kredarici je bilo že prav zimsko mrzlo, izmerili so -9,4 °C.
 
1977 – Sneženje v višjih legah je ponehalo, že do jutra pa je zlasti v sredogorju zapadlo izjemno veliko snega za september. Na Mašunu (1027 m) pod Snežnikom so ob 7. uri zjutraj izmerili kar 35 cm, pri Domu na Komni (1520 m) 30 cm, na Vojskem nad Idrijo (1070 m) 25 cm, na Krvavcu (1740 m) 20 cm, na Pasji Ravni (880 m) nad Polhovim Gradcem 12 cm in v Novi vasi na Blokah (722 mm) 10 cm debelo snežno odejo.
 
1987 – V večjem delu Slovenije je bilo čez dan izjemno toplo za sredino septembra. V Metliki se je segrelo do poletnih 32,8 °C, v Ilirski Bistrici do 32,0 °C, na Planini pri Postojni do 31,5 °C, v Novi vasi na Blokah in v Babnem Polju do 30,0 °C in na Vojskem nad Idrijo (1070 m) do 27,5 °C.
 
2007 – Severno polovico Slovenije je prizadela katastrofalna vodna ujma. Na območju od Zgornjega Posočja prek severnega dela Ljubljanske kotline do Pohorja je v 12 urah padlo 100-300 mm padavin. V času najhujšega naliva je v Bohinju padlo prek 50 mm v pol ure, v dveh urah pa je na postaji Kneške Ravne na južni strani Spodnjih Bohinjskih gora padlo kar 157 mm padavin. Na padavinski postaji Davča je v šestih urah padlo 214 mm dežja, kar je daleč najhujši naliv od začetka meritev leta 1945. Naslednje jutro so v državni mreži postaj največ padavin v 24 urah izmerili na Voglu in v Kneških Ravnah, 304 mm; na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je padlo 227 mm, v Škofji Loki 218 mm, v Dražgošah in Rutu 216 mm, v Železnikih 197 mm, na Gomilskem pri Žalcu 173 mm in v Slovenskih Konjicah 131 mm dežja.

Vir: ARSO

17. september 2012

Zanimivi vremenski dogodki 17. septembra

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 17. septembra
 
1971 – V visokogorju in ponekod po nižinah je bilo jutro za september zelo hladno. Na Kredarici je bil z -9,8 °C dosežen septembrski rekord, v Babnem Polju so izmerili -6,0 °C, v Ratečah in pri Domu na Komni (1520 m) -3,7 °C, na Letališču Brnik -2,7 °C in v Vipolžah v Goriških brdih 0,5 °C.
 
1975 – Ponekod v hribovitem svetu zahodne Slovenije je bila zabeležena najvišja temperatura v septembru v zadnjih desetletjih. V Ilirski Bistrici so izmerili 31,7 °C, v Čepovanu se je ogrelo na 28,5 °C, na Pleši (Nanos, 1258 m) na 27,3 °C in na Kredarici (2514 m) na 18,4 °C.
 
1977 – Zelo hladno vreme s padavinami, meja sneženja se je čez dan ponekod spustila pod 1000 m! Ob 2. uri popoldne je bilo v Novi vasi na Blokah le 1,2 °C, v Postojni 3,0 °C, v Čepovanu 4,3 °C, v Ljubljani 6,2 °C in v Novem mestu 6,4 °C


Vir: ARSO

15. september 2012

Zanimivi vremenski dogodki 15. septembra

Na današnji dan
Zanimivi vremenski dogodki 15. septembra
 
1957 – Po nočnem sneženju je bilo zjutraj nad okoli 1000 m pobeljeno. Na Kredarici je bilo 15 cm snega, pri Erjavčevi koči (1515 m) pod prelazom Vršič so ga namerili 10 cm, na Predelu (1156 m) in v Podolševi (1247 m) 5 cm, v Ratečah (864 m) in pri Koči nad Šumikom na Pohorju (1070 m) 1 cm.
 
1988 – Na postaji na Voglu (1535 m) so zjutraj izmerili 3 cm, na Krvavcu (1740 m) pa 5 cm snega. V visokogorju je že tretji dan zapored močno snežilo, naslednje jutro so na Kredarici (2514 m) namerili kar 95 cm snega!


Vir: ARSO

14. september 2012

Zanimivi vremenski dogodki 13. septembra

Na današnji dan
Zanimivi vremenski dogodki 13. septembra
 
1997 – Ponekod v zahodni Sloveniji je zvečer in sredi noči nenavadno močno deževalo. V Biljah pri Novi Gorici je v poltretji uri padlo izjemnih 165 mm, na Lokvah na Trnovski planoti pa v šestih urah 124 mm padavin. Na padavinski postaji Otlica nad Ajdovščino je 24-urna višina padavin znašala 201 mm, v Šempasu pri Novi Gorici 190 mm in v Hotedršici pri Logatcu ter Voglu v Julijskih Alpah 146 mm.
 


Vir: ARSO

12. september 2012

Zanimivi vremenski dogodki 12. septembra

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 12. septembra
 
1927 – Že drugi dan nenavadno močno deževje v delu Gorenjske, severne in južne Slovenije. Do jutra naslednjega dne je ponekod padlo okoli 200 mm padavin v 48 urah. V Bohinjski Bistrici so izmerili 232 mm, v Leskovici nad Gorenjo vasjo 201 mm, v Dražgošah nad Železniki 200 mm, v Škofji Loki 190 mm, v Kamniku 184 mm, v Kočevski Reki 178 mm, v Lučah v Zgornjesavinjski dolini 158 mm in v Žireh 156 mm dežja.
 
1931 – V zahodni Sloveniji je že drugi dan močno deževalo. Do naslednjega dne ob 9. uri dopoldne je v 48 urah v Kneških Ravnah pod Voglom padlo 290 mm, na Bukovem pri Cerknem 207 mm, v Sv. Luciji (Mostu na Soči) 194 mm in v Logu pod Mangartom 162 mm dežja.
 
1998 – Ob prehodu sredozemskega ciklona je bil po vsej Sloveniji popoldne in zvečer izmerjen za september izjemno nizek zračni tlak. V Portorožu so izmerili 990 hPa, v Murski Soboti in Biljah pri Novi Gorici 991 hPa, v Novem mestu in na Letališču Brnik pa 992 hPa.Vir: ARSO

9. september 2012

Karikatura: Banke, vlada in ljudstvo

Karikatura: Banke, vlada in ljudstvo


Karikatura, ki kaže požrešnega bankirja, predstavnika vlade in lačnega pripadnika ljudstva.

Heinz Christian Strache, predsednik avstrijske Svobodnjaške stranke, je na njegovi Facebook strani objavil risbo oziroma karikaturo, ki jo mnogi označujejo za antisemitistično. Moje mnenje je, da ta karikatura prikazuje resnično stanje, v katerem se nahajamo.
5. september 2012

Zanimivi vremenski dogodki 5. septembra

Na današnji dan
Zanimivi vremenski dogodki 5. septembra
 
1973 – Po svežem jutro se je čez dan močno ogrelo, marsikje so zabeležili vroč dan. V Tolminu se je živo srebro povzpelo na 32,2 °C, v Biljah pri Novi Gorici do 31,8 °C, v Celju do 30,6 °C, v Mozirju do 30,3 °C in v Kočevju do 30,2 °C.
 
1982 – Popoldne je bilo za september ponekod nenavadno toplo. V Kočevju se je ogrelo do 30,6 °C, na Vrhniki so izmerili 30,2 °C, na Letališču Brnik 29,7 °C, v Stari Fužini v Bohinju 29,6 °C ter v Ratečah 28,8 °C.


Vir: ARSO

4. september 2012

Zanimivi vremenski dogodki 4. septembra

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 4. septembra
 
1962 – Nenavadno, ponekod celo rekordno toplo popoldne za začetek septembra. V Kostanjevici na Krki so izmerili 32,8 °C, v Novem mestu 32,3 °C, v Ambrusu na Dolenjskem 31,3 °C, v Mariboru 31,1 °C, v Ljubljani 30,7 °C in v Sevnem nad Litijo 28,8 °C.
 
2006 – Vroč dan v vzhodni Sloveniji. V Metliki se je segrelo do 32,4 °C, na Jeruzalemu v Slovenskih goricah so izmerili 31,0 °C, v Lendavi 30,7 °C, v Velikih Dolencih 30,5 °C, v Celju 30,3 °C in v Kočevju 30,1 °C.
 
2009 – Zlasti nad goratim delom severne in severozahodne Slovenije so nastajale nevihte z močnejšimi nalivi. Ponekod je v 24 urah padlo več kot 150 mm dežja. Dežemer v Kranjski Gori je zabeležil 207 mm padavin; v Logu pod Mangartom so jih namerili 204 mm, na Bregu pri Jesenicah 171 mm, na Kredarici 154 mm in v Mislinji 109 mm. V Ratečah je v močnem dežju v poldrugi uri padlo 67 mm dežja.
 
2011 – Vroč dan, številne postaje so izmerili najvišjo septembrsko temperaturo od začetka meritev. V Metliki se je segrelo do 34,0 °C, v Ljubljani, Celju in Biljah pri Novi Gorici do 33,2 °C, v Kočevju in Dobličah pri Črnomlju do 32,6 °C, na Letališču Portorož do 32,4 °C, v Postojni do 31,2 °C in v Babnem Polju do 30,5 °C.
 

Vir: ARSO

Zanimivi vremenski dogodki 3. septembra

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 3. septembra
 
1956 - Na nekaterih meteoroloških postajah v vzhodni Sloveniji so izmerili najvišjo septembrsko temperaturo, sicer je bilo že drugi dan zapored nenavadno toplo oziroma vroče. V Črnomlju se je segrelo kar do 34,4 °C, v Krškem 32,5 °C, v Mariboru 32,2 °C, v Gornji Radgoni 32,0 °C in v Novem mestu 31,9 °C.
 
2011 – Zlasti v jugozahodni Sloveniji je bilo vroče. V Biljah pri Novi Gorici se je segrelo do 33,3 °C, v Godnjah na Krasu do 32,5 °C in v Postojni do 31,2 °C.
 


Vir: ARSO


3. september 2012

Megla v Ljubljani dne 03.09.2012 / Fog in Ljubljana on September 3 2012

Megla v Ljubljani dne 03.09.2012


Posnetek je bil napravljen iz fotografij spletne kamere v kraju Ljubljana-Bežigrad, ki je usmerjena proti severu. Začetek posnetka je dne 02.09.2012 ob 21.40 uri in konec dne 03.09.2012 ob 09.40 uri. Bolj gosta megla se na posnetku pojavi ob 01.30 uri zjutraj.
2. september 2012

Posledice napada z vremenskim orožjem - 1. september 2012

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

01.09.2012

01.09.2012 01:33
Močan veter - vetrolom
Ob 1.33 se je v Ložnici, občina Velenje, čez cesto Velenje–Polzela podrlo drevo. Gasilci PGD Velenje so drevo razžagali in odstranili s ceste.

01.09.2012 07:30
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov - prekinitev prometa
VIPAVA, Ob 7.30 je na odseku regionalne ceste med Podnanosom in Ajdovščino zaradi burje, ki v sunkih dosega hitrosti med 80 in 100 kilometri na uro, uvedena zapora prometa I. stopnje - zapora velja za počitniške prikolice, hladilnike in tovorna vozila s ponjavami do skupne mase 8 ton. Od 8.00 velja ista zapora tudi na odseku hitre ceste H4 med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina.

01.09.2012 09:19
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
TRBOVLJE, Podrto drevo na elektro napeljavi.


Vir: URSZR SPIN

Zanimivi vremenski dogodki 2. septembra

Na današnji dan
Zanimivi vremenski dogodki 2. septembra

On todays day in past

Interesting weather events on 2nd September
 

1956 – Prvi od dveh zaporednih nenavadno vročih septembrskih dni, ponekod so izmerili najvišjo temperaturo v septembru od začetka meritev. V Črnomlju se je živo srebro povzpelo do 33,9 °C, v Mokronogu je termometer pokazal 32,0 °C, v Kortinah pri Črnem Kalu 31,8 °C, na Šmarni gori 30,4 °C in na Rakitni 28,2 °C.


The first of two consecutive unusually hot September day, some measured the maximum temperature in September since the beginning of measurements. In Črnomelj the mercury rose to 33.9 ° C, in Mokronog the thermometer showed 32.0 ° C, in Kortina pri Črnem Kalu 31.8 ° C, on Šmarna gora 30.4 ° ​​C and in Rakitna 28.2 ° C.
 
1965 – Drugi dan zapored je v hribovitem svetu zahodne Slovenije zelo močno deževalo. Do jutra naslednjega dne je ponekod padlo več kot 300 mm padavin v 48 urah. V Ukancu v Bohinju so izmerili 358 mm, v Bovcu 356 mm, v Zabičah pri Ilirski Bistrici 322 mm (258 mm v 24 urah!), v Kobaridu 318 mm in v Zgornji Radovni pri Mojstrani 315 mm dežja.

On the second day in a row, in the mountains of western Slovenia was raining very heavily. By dawn the next day, some places fell more than 300 mm of rainfall in 48 hours. In Ukanc in Bohinj measured 358 mm, 356 mm in Bovec, in padlocks in Ilirska Bistrica 322 mm (258 mm in 24 hours!), 318 mm in Kobarid and in Zgornja Radovna pri Mojstrani 315 mm of rain.

Vir / Source: ARSO1. september 2012

Zanimivi vremenski dogodki 1. septembra

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 1. septembra
 
1978 – Meteorološka jesen se je začela z zelo svežim jutrom, ponekod celo s slano. V Babnem Polju se je ohladilo do -2,6 °C, v Ratečah je bilo -1,2 °C, v Postojni -0,1 °C, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu 0,2 °C, v Volčjem Potoku pri Kamniku 1,5 °C in v Murski Soboti 2,2 °C.Vir: ARSO

Posledice napada z vremenskim orožjem - 31. avgust 2012

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

31.08.2012

31.08.2012 14:26
Udari strel - udari strel (brez požara)
Ob 14.26 je v Zgornji Selnici, občina Selnica ob Dravi, udarila strela v stanovanjski objekt in uničila elektro omarico. Gasilci PGD Selnica ob Dravi so preventivno pregledali objekt, da ne bi prišlo do požara. Gasilec, ki je tudi rajonski elektrikar, je ostal na kraju in odpravlja posledice.

31.08.2012 14:52
Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
Ob 14.52 je v Zgornji Dragi v občini Ivančna Gorica zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ivančna Gorica so požar lokalizirali in pogasili.

31.08.2012 17:10
Požari v naravi oziroma na prostem - drugi požari v naravi oziroma na prostem
Ob 17.10 je v Paradižu, občina Cirkulane, strela zanetila požar na topolu. Drevo, ki je ogrožalo stanovanjsko hišo so pogasili gasilci PGD Cirkulane.

31.08.2012 20:34
Udari strel - udari strel (brez požara)
Ob 20.34 je v Spodnji Polskavi v občini Slovenska Bistrica, strela udarila v stanovanjsko hišo. Udar strele je močno poškodoval del strehe, porušil dimnik, poškodoval elektro omarico in vso inštalacijo v hiši. Zaradi šoka je bila stanovalcem nudena zdravniška pomoč. Gasilci PGD Spodnja Polskava so del poškodovane strehe prekrili s folijo.

31.08.2012 23:32
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
Ob 23.32 je v Malahorni v občini Oplotnica, zaradi udara strele zagorel kozolec Požar je delno uničil streho kozolca. Gasilci PGD Oplotnica in PGD Kebelj so ogenj pogasili.


Vir: URSZR SPIN