31. marec 2013

Velikonočni napad z vremenskim orožjem na Slovenijo

Velikonočni napad z vremenskim orožjem na SlovenijoVir za grafični prikaz: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx

31.3.2013 20:33
Poplave - poplave meteorne vode
MURSKA SOBOTA, Poplavljena klet stanovanjske hiše v naselju Pušča.

31.3.2013 19:55
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov - prekinitev prometa
VIPAVA, burja

31.3.2013 19:41
Poplave - poplave ob vodotokih
SEVNICA, Črpanje vode v gospodarskem poslopju v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica.

31.3.2013 18:48
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 18.50 je v Peruzzijevi ulici v Ljubljani zaradi dviga podtalnice voda zalila kletne prostore. Gasilci PGD Barje so izčrpali približno dva kubična metra vode.

31.3.2013 18:02
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
PIRAN, Občan nas je obvestil, da se pri njegovi hiši pomika plaz.

31.3.2013 17:31
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Med 17. in 18. uro je v Žabjaku in Spuhlji, občina Ptuj, podtalna voda zalila kleti v dveh stanovanjskih hišah. Vodo so izčrpali gasilci PGD Ptuj in PGD Spuhlja.

31.3.2013 16:45
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 17.12 je v Lokovici, občina Šoštanj, za stanovanjsko hišo zdrsnil zemeljski plaz velikosti 8x6 metrov. Posredovali so gasilci PGD Lokovica, ki so plaz prekrili s folijo in obvestili pristojne občinske službe. Kraj dogodka si je ogledal tudi geolog, ki je ocenil, da trenutne neposredne nevarnosti za objekt ni, bo pa potrebno plazišče spremljati.

31.3.2013 16:43
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 17.00 so gasilci iz PGD Murska Sobota izčrpali okrog 50 kubičnih metrov vode iz kleti stanovanjske hiše v Vrbišču v Murski Soboti. Ob 19.05 so intervenirali v Vrazovi ulici v Murski Soboti, kjer črpanje še poteka.

31.3.2013 16:39
Poplave - poplave meteorne vode
APAČE, Prekop jarkov zaradi poplavljanja

31.3.2013 16:35
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
BELTINCI, Črpanje vode v Lipovcih

31.3.2013 16:30
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 16.30 je v naselju Strehovci v občini Dobrovnik meteorna voda zalila delavnico. Gasilci PGD Strehovci so vodo izčrpali.

31.3.2013 16:28
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
V popoldanskih urah je v naselju Mihovci, občina Ormož, podtalna voda zalila kleti v treh stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Velika Nedelja so skupaj izčrpali okoli 140 kubičnih metrov vode.

31.3.2013 16:10
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 16.10 je zaradi visoke podtalnice, voda zalila kletne prostore dveh stanovanjskih hiš v Bratoncih v občini Beltinci. Gasilci PGD Bratonci so vodo izčrpali.

31.3.2013 16:10
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 16.10 so v naselju Krog v občini Murska Sobota gasilci PGD Krog črpali vodo iz treh zalitih kleti stanovanjskih objektov.

31.3.2013 16:04
Poplave - poplave meteorne vode
LENDAVA, V Petišovcih meteorna voda ogroža hiše v ulici 22. junija.

31.3.2013 15:58
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 15.58 so se podrla drevesa na cesto Sveti Križ–Orehovec v občini Brežice. Delavci CGP Brežice so postavili popolno zaporo omenjene ceste. Obveščene so bile pristojne službe.

31.3.2013 15:50
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 15.50 je v Dornavi podtalnica zalila več kleti stanovanjskih objektov. Gasilci PGD Dornava so skupaj izčrpali okoli 80 kubičnih metrov vode.

31.3.2013 15:48
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 15.48 je v Gorišnici zaradi dviga podtalnice zalilo klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Gorišnica so izčrpali približno 300 kubičnih metrov vode.

31.3.2013 15:11
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 15.12 so na območju občine Velika Polana po odredbi poveljnika GZ Velika Polana gasilci iz PGD Velika Polana, Mala Polana in Brezovica začeli razdeljevati protipoplavne vreče zaradi naraščajočih meteornih in zalednih voda.

31.3.2013 14:58
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 14.48 je na Brezovici pri Ljubljani zaradi dviga podtalnice voda zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Brezovica so prečrpali približno 6 kubičnih metrov vode.

31.3.2013 14:39
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 14.39 je v Renkovcih v občini Turnišče meteorna voda poplavila klet in dvorišče stanovanjske hiše. Gasilci PGD Renkovci so izčrpali približno 300 kubičnih metrov vode.

31.3.2013 14:20
Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 14.20 je voda iz potoka Črnec v Beltincih poplavila cestišče in ogrožala bližnje hiše. Gasilci PGD Beltinci so vodo prečrpali v kanal in očistili prepust za odtekanje vode.

31.3.2013 13:57
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 13.57 je v naselju Grabonoš v občini Sveti Jurij ob Ščavnici meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Vodo so izčrpali gasilci PGD Grabonoš.

31.3.2013 13:01
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 13.01 je na Markovcu, občina Koper, zemeljski plaz zasul del lokalne ceste. Na kraj dogodka so bile napotene pristojne službe, ki so ocenile, da manjši zemeljski plaz ne predstavlja nobene nevarnosti.

31.3.2013 12:50
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 12.50 so v naselju Stojnci v občini Markovci gasilci PGD Stojnci pomagali pri črpanju vode pred stanovanjsko hišo in postavili protipoplavno pregrado.

31.3.2013 12:44
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 12.44 je v naselju Radmožanci, občina Lendava, meteorna voda ogrožala stanovanjske objekte. Gasilci PGD Radmožanci so razvozili protipoplavne vreče in pomagali pri razmeščanju.

31.3.2013 12:35
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 12.35 se je sprožil zemeljski plaz v naselju Tolsti vrh v občini Ravne na Koroškem. Drseči plaz na površini okoli 2500 kvadratnih metrov je delno zasul dovozno cesto do stanovanjskega objekta, več dreves na plazišču pa ogroža objekt. Plaz so si ogledali poklicni gasilci KGZ Ravne na Koroškem, obveščene so tudi pristojne občinske službe in občinski štab CZ.

31.3.2013 12:30
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 12.30 je meteorna voda začela ogrožati stanovanjske hiše v Gomilici v občini Turnišče. Gasilci PGD Gomilica so pri eni hiši prečrpali vodo v jarek in postavili protipoplavne vreče po vasi.

31.3.2013 11:47
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 11.48 je v naselju Frankovci, občina Ormož, podtalna voda zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Loperšice so iz kleti izčrpali okoli 10 kubičnih metrov vode.

31.3.2013 11:43
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 11.43 je v poplavljenem podvozu v Čarmanovi ulici na Ptuju obtičalo osebno vozilo. Gasilci PGD Ptuj so iz poplavljenega vozila rešili 4 osebe ter vozilo potegnili iz vode.

31.3.2013 11:35
Poplave - poplave ob vodotokih
V dopoldanskih urah je na območju občine Majšperk reka Dravinja na več mestih prestopila bregove. Zalita je bila cesta Lešje–Koritno in Majšperk–Tržec v Stanečki vasi. Poplavljenih je bilo približno 200 hektarjev obdelovalnih površin. Delavci Cestnega podjetja Ptuj in delavci občinske uprave Majšperk so postavili ustrezne prometne oznake ob poplavljenih cestah, CZ in gasilci pa so nadzirali vodostaj Dravinje.

31.3.2013 11:16
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov - prekinitev prometa
Med 11.16 in 14.12 je bila na odseku hitre ceste Nanos–Ajdovščina v občini Vipava zaradi burje uvedena zapora prometa 1. stopnje. Zapora je veljala za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do nosilnosti 8 ton.

31.3.2013 10:53
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 10.53 je zaledna voda poplavila glavno cesto med Mursko Soboto in Černelavci pri Maximusu v občini Murska Sobota. Delavci CP Murska Sobota so postavili prometno signalizacijo, kraj pa so si ogledali tudi gasilci iz PGD Černelavci in poveljnik CZ občine Murska Sobota.

31.3.2013 10:43
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 10.43 se je na cesto Kalce–Veliki Trn v občini Krško zaradi razmočenosti terena usul zemeljski plaz.

31.3.2013 10:32
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 10.32 je meteorna voda zalila krajevno cesto v Noršincih pri Ljutomeru, občina Ljutomer. Domači gasilci so prečrpali vodo s ceste v dolžini okrog 100 metrov.

31.3.2013 10:20
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 10.20 je podtalna voda v Veliki Loki, občina Trebnje, zalila kletne prostore železniške postaje. Gasilci PGD Velika Loka so izčrpali okoli 70 kubičnih metrov vode in pomagali pri čiščenju prostorov.

31.3.2013 10:17
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 10.16 je v naselju Vinski vrh, občina Ormož, podtalna voda zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Miklavž so očistili odtoke in izčrpali okoli 15 kubičnih metrov vode.

31.3.2013 10:00
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 10. uri je na Sokolski ulici v Ivančni Gorici podtalna voda zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ivančna Gorica so vodo izčrpali. Ob 19.30 pa so morali črpanje ponoviti.

31.3.2013 9:24
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 9.24 je na Cesti talcev v Škofji Loki meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Stara Loka so namestili črpalke.

31.3.2013 9:09
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 9.09 je meteorna voda ogrožala dve hiši v naselju Mahovci v občini Apače. Odvečno vodo so prečrpali v kanal gasilci PGD Žiberci.

31.3.2013 8:56
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 8.56 je v Vučja Gomili v občini Moravske Toplice potok zalil cesto med Bogojino in Vučja Gomilo. Gasilci PGD Vučja Gomila so postavili začasno zaporo ceste in prekopali jarek za hitrejše odvajanje vode

31.3.2013 8:24
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 8.24 je voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše v Žepovcih, občina Apače. Vodo so izčrpali gasilci PGD Žepovci.

31.3.2013 8:20
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 8.20 je meteorna voda ogrožala dve hiši v naselju Trnje v občini Črenšovci. O dogodku je bil obveščen poveljnik CZ občine Črenšovci, ki je poskrbel, da so dostavili protipoplavne vreče s peskom za obvarovanje stanovanjskih objektov.

31.3.2013 8:12
Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 9.12 je narasla Ščavnica ogrožala trgovski objekt v Spodnji Ivanjcih v občini Gornja Radgona. Gasilci PGD Spodnji Ivanjci so opravili ogled, zaprli lokalno cesto proti Stavešincem in s protipoplavnimi vrečami zajezili dotok vode do trgovskega objekta.

31.3.2013 8:08
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 8.08 je zemeljski plaz zasul steno stanovanjske hiše v naselju Cuber v občini Ljutomer. Plazišče si je najprej ogledal poveljnik CZ občine Ljutomer. Gasilci PGD Radomerje so z lopatami odstranili razmočeno zemljo, ki je ogrožala objekt, v naselju Radomerje, pa so s folijo prekrili plazečo zemljo.

31.3.2013 8:00
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 7.59 je v Središču ob Dravi podtalna voda zalila kleti v štirih stanovanjskih hišah. Gasilci PGD Središče ob Dravi so vodo izčrpali.

31.3.2013 7:26
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 7.26 se je na cesto Podvelka—Ribnica na Pohorju , občina Podvelka, zaradi razmočenosti terena sprožil zemeljski plaz in podrl dva drevesa. Cesto je očistilo cestno podjetje VOC Celje, pomagali so jim tudi gasilci PGD Brezno-Podvelka. Obveščene so tudi pristojne službe.

31.3.2013 7:14
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 7.27 so posredovali gasilci PGD Ribno, ki so v Koritnem v občini Bled, iz kleti stanovanjske hiše izčrpali približno 4 kubične metre vode.

31.3.2013 7:02
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 7.02 je voda iz bližnjega potoka zalila gasilski dom v Miklavžu v občini Ormož. Gasilci PGD Miklavž so zgradili protipoplavni nasip in iz gasilskega doma izčrpali okoli 300 kubičnih metrov vode.

31.3.2013 6:32
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 6.32 so meteorne in zaledne vode ogrožale stanovanjsko hišo v Petišovcih, občina Lendava. Gasilci PGD Petišovci so z vrečami peska zavarovali dotok vode do hiše.

31.3.2013 1:07
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 1.22 se je zaradi razmočenosti terena na lokalno cesto Klek–Partizanski vrh v občini Trbovlje sprožil zemeljski plaz. Gasilci PGD Klek so odstranili in umaknili del zemlje in kamenja ter omogočili polovično prevoznost ceste.

30.3.2013 22:11
Visoko plimovanje morja - poplavljanje morja
Ob 22.11 je poplavilo Kidričevo, Cankarjevo in Prešernovo nabrežje v Piranu zaradi visokega plimovanja morja. Prožena je bila sirena javnega alarmiranja z znakom Opozorilo na nevarnost.

30.3.2013 18:32
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 18.33 so v kraju Župjek na Bizeljskem, občina Brežice, gasilci PGD Bizeljsko preusmerili meteorno vodo, ki je pričela poplavljati cestišče.

30.3.2013 13:39
Poplave - poplave ob vodotokih
30.3.2013 ob 13.39 je v občini Kostanjevica na Krki, reka Krka pričela poplavljati na mestih vsakoletnih poplav.31.3.2013 ob 6.44 so poplavljeno cesto Zameško–Kostanjevica, občina Kostanjevica na Krki, delavci CGP Krško zaprli za ves promet.

Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Dogodki/FOTO&VIDEO: Narasle vode vdirajo v hiše, poplavljajo ceste
FOTO: Plaz ogroža hišo Slokanovih

FOTO: Ledavsko jezero znova poplavlja

Vodotoki naraščajo tudi pri nas

Voda je zalila ceste in kleti. Gasilci zaščitili tudi cela naselja.

FOTO: Meteorne vode predvsem na vzhodu zalivajo kleti hiš

Zaradi razmočenosti terena več plazov, podtalna voda ogrožala cela naselja (VIDEO)

Zanimivi vremenski dogodki 31. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 31. marca
 
1975 – Večdnevno močno sneženje in deževje je prenehalo. Ponekod na zahodu je v petih dneh padlo več kot 400 mm padavin. Do 7. ure zjutraj 1. aprila so največ padavin, kar 419 mm, izmerili v Ukancu v Bohinjski dolini. Podobna količina padavin je bila izmerjena še v Lepeni pod Krnom (418 mm), pri Domu na Komni (417 mm) in v Bovcu (404 mm). Snežna odeja se je ponekod v Julijskih Alpah odebelila za več kot meter in pol.

Vir: ARSO

30. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 30. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 30. marca
 
1951 – Julijske Alpe je po zadnjem obilnem sneženju prekrivala izjemno debela snežna odeja. Ob 7. uri zjutraj so pri Domu na Komni (1520 m) izmerili 450 cm, na Predelu (1156 m) 335 cm, na Mrzlem Studencu (1214 m) in Rudnem polju (1347 m) na Pokljuki pa 315 cm oziroma 300 cm visoko snežno odejo.

Vir: ARSO

29. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 29. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 29. marca
 
1989 – Marsikje v vzhodni polovici Slovenije so izmerili doslej najvišjo marčevsko temperaturo. Najtopleje je bilo v Metliki s 27,2 °C, v Rogaški Slatini je bilo 26,4 °C, v Novem mestu 25,8 °C, v Celju 25,7 °C in v Murski Soboti 25,3 °C.
 
2009 – V večjem delu države je nenavadno obilno deževalo, naslednje jutro so na številnih postajah izmerili rekordno dnevno višino padavin v marcu. V Logatcu je v 24 urah padlo 186 mm, na Ligu ob italijanski meji 171 mm, v Črnem Vrhu nad Idrijo 161 mm, v Zaloščah pri Novi Gorici 155 mm, v Žireh 129 mm in v Topolu pri Medvodah 111 mm dežja. Na Kredarici je istem obdobju zapadlo 72 cm novega snega.

Vir: ARSO

V Mariboru "zapadlo" 240 kg aluminija in 5 ton kloridov

V MARIBORU ''ZAPADLO'' 240 KG ALUMINIJA in 5 TON KLORIDOV

by Civilna Iniciativa Modro Nebo (Zapiski) on 28. marec 2013 ob 23:32

V vzorcu svežega snega, ki je bil odvzet v ponedeljek 25.03.2013 zjutraj ob 6:30h na območju Maribora, je bila po opravljeni analizi s strani ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO - INŠTITUTA ZA VARSTVO OKOLJA, zaznana količina Kloridov 2,5mg/l (mili gramov na liter), količina Aluminija 120μg/l (mikro gramov na liter), ter ostalih težkih kovin, kot so Kadmij 0,11 μg/l, Baker μg/l, Mangan 8,9μg/l, Nikelj 1,2μg/l, Svinec 2,1μg/l in Cink 26μg/l.Ni razloga za preplah. Vse vrednosti so v mejah normale ali krepko pod kritično mejno vrednostjo za mejne vrednosti pitne vode. Ali z drugimi besedami, če bi popili analizirano količino vode, ki smo jo dobili iz staljenega snega, nam nikakor ne bi škodila. Starši, ki imajo otroke, ki radi jejo sveži sneg so torej lahko brez skrbi, saj sneg ni toksičen.

A vendar lahko na stvar pogledamo tudi malce drugače. V Mariboru je snežilo v noči iz sobote na nedeljo 5cm snega, v nedeljo 10cm snega in v noči iz nedelje na ponedeljek 15cm snega, tako je v vseh dneh med soboto in torkom zapadlo približno 30cm svežega snega. Volumen snega je 15x večji od volumna vode, kar pomeni da iz 15 litrov snega dobimo 1 liter vode ali 1kg vode, v kateri so bili analitično določeni (po metodah SM 4500-Cl B: 2005 in ISO 17294-2: 2003) in so izstopali, predvsem Kloridi 2,5mg/l in Aluminij 120μg/l.

Če storimo preračune za Aluminij ugotovimo, da se v 15 litrih snega (v enem litru staljene pridobljene vode) tako nahaja 120μg Aluminija, kar pomnožimo s faktorjem 66,7 da dobimo količino na kubični meter snega (m3). Zmnožek 120μg/l * 66,7 nam daje 8,004mg/m3. 8 mili gramov Aluminija na kubični meter snega. Površina Maribora znaša približnih 10km x 10km pomnoženo s snežno odejo 30cm, kar daje celotnih 30 milijonov m3 volumske zapadle snežne odeje količine svežega snega na območju celotnega Maribora. Ko pomnožimo 30 milijonov m3 snega z 8mg/m3 dobimo 240kg Aluminija, ki je razpršeno zapadel po celotnem Mariboru.Količina Aluminija na liter vode (15 litrov staljenega snega iz testnega vzorca) znaša 120μg/l, kar je v mejah dovoljene vrednosti za pitno vodo, ki se giblje pri 200μg/l, a vendar pri vsem skupaj ne gre za pitno vodo, ampak za ''Aluminijasti'' sneg. Takoj se poraja vprašanje, od kje se je znašlo 240kg Aluminijastega prahu v atmosferi nad Mariborom? Ali je za onesnaženje regije in Maribora kriva tovarna Talum iz Kidričevega, ki se nahaja na 40km oddaljenosti? Ali so za to krivi namerni kemični izpusti iz letal, ki preletavajo področje Slovenije? Vzroka ne poznamo, posledico pa smo določili z analizo in jo kot takšno tudi interpretiramo. Iz svetovnih poročil pa je razvidno da sta in Aluminijev nano prah, kot različne soli vezane na klor Cl2 (primer BaCl2 barijeva sol, barijev klorid), najbolj priljubljeni tovor, ki ga letala z namernimi kemičnimi izpusti, raztovarjajo in pršijo v atmosfero.

Poglejmo še preračun za Kloride. Analiza reprezentančnega mariborskega vzorca snega je zaznala Kloride v količini 2,5mg/l (mili grama na liter), kar pomeni da je celotnih Kloridov v zapadlem snegu na Mariborskem območju ogromno. Po ponovnem približnem preračunu je tako v m3 zapadlega svežega snega bilo pomešanih 166,75mg/m3 Kloridov, kar nam daje, s pomnoženo celotno volumsko snežno odejo 30 milijonov m3, celih 5002,5kg Kloridov, ali 5 ton Kloridov razpršenih čez celi Maribor. Od kje se je tako enormna količina Kloridov znašla v snežnih padavinah? Od kje je prišlo v našo atmosfero nad Mariborom 5 ton Kloridov? Tega nihče ne ve, sigurno pa Klorid ni emisijski produkt tovarne iz Kidričevega. Vsak kritik lahko hitro reče, da je vzorec pri zajemanju snega zajel soli (NaCl) iz ceste ali strehe, a žal - vzorec snega je bil skrbno postrgan, najfinejši vrhni sloj sveže zapadlega snega, v ponedeljek zjutraj, ob 6:30h, ko je še vedno snežilo in ko se je Maribor komaj prebujal v novi teden. Vzorec je bil natančno in strokovno izbran, ravno zaradi preprečevanja zajetja raznih nesnag ali soli od drugod, kot iz snega samega.

ANALIZA DEŽEVNICE V NEMČIJI

Za primerjavo še poglejmo nemško analizo deževnice, kjer se je merila vsebnost Aluminija. Na 72 merilnih mestih je bila kritična količina 200μg/l v 21 primerih presežena in v 17 primerih enaka nič, se pravi Aluminija ni bilo. Ponovno se poraja vprašanje, kaj počne Aluminij v nemški atmosferi, da nato z dežjem pade na tla? In še bolj pereče vprašanje, zakaj je na 21 mestih krepko presežen, na 17 mestih pa ga sploh ni? Smiselno bi bilo da je v primeru nekakšnih konstantnih emisij v ozračje ekvivalentno porazdeljen, a temu ni tako.Torej, če je možnost kemičnega zapraševanja atmosfere iz neznanih letal zanemarljiva (kot trdijo razni strokovnjaki oziroma ''strokovnjaki'') in hkrati vemo, da emisije iz Kidričevega nimajo veze s Kloridi – od kod prihaja 5 ton Kloridov v naše mariborsko ozračje in nato v naša rodna tla? In hkrati, če je zaprašenost mariborske atmosfere povzročena s strani bližnje industrije, kdo je potem kemično zaprašil nemško atmosfero, kjer je Aluminij padel skupaj z dežjem? A je prah iz Taluma čudežno odneslo do Nemčije? Seveda ne, Nemci imajo svojo industrijo Aluminija, ki onesnažuje itd... žogica se lahko podaja v neskončnost. Kaj storiti?

Predlagamo temeljito analizo, nadzor in raziskavo kemijskih sledi zračnih plovil na območju Republike Slovenije, analizo atmosfere, vode, deževnice, snega, prsti in gozdne podrasti. Vsak posameznik, ki bo opravljal kakršno koli analizo, se lahko pridruži Civilni Iniciativi Modro Nebo in pošlje svoje izsledke v objavo. Lahko se tudi analizira kri, na vsebnosti Barija (Ba) in Aluminija (Al), ter lasje, kjer se z analizo zelo dobro zazna kako dolgo in koliko teh nano delcev se je skozi leta nabralo v nas samih.

Če je med preračunavanji storjena kakšna napaka vas prosimo, da nas na to opozorite. Analiza in interpretacija rezultatov v Mariboru, dne 28.03.2013.

Za CIMN - Civilna Iniciativa Modro Nebo,
Mihael Simić, univ.dipl.ing.str., podpornik iniciative.

Priloge:
-          Fotografija odvzetih vzorcev snega
-          Fotografija originalnega poročila o preskusih

Zanimivi vremenski dogodki 28. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 28. marca
 
1951 – Predvsem v severozahodni Sloveniji je obilno snežilo. Do naslednjega dne ob 7. uri zjutraj je v 24 urah na postaji Dom na Komni zapadlo okoli 125 cm, na Predelu okoli 100 cm in v Ratečah okoli 75 cm novega snega.

Vir: ARSO

28. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 27. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 27. marca
 
1992 – Ponekod v severovzhodni Sloveniji so zjutraj izmerili rekordno dnevno količino padavin za marec. Na Blagušu v Slovenskih goricah je padlo 38 mm, v Lendavi 36 mm in na Podgradju pri Ljutomeru 35 mm padavin.

Vir: ARSO

26. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 26. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 26. marca
 
1990 – Prenehalo je obilno deževati in snežiti. Največ padavin v 24 urah, 91 mm, so do 7. ure zjutraj izmerili v Javorjah nad Poljanami. Na Kredarici je do 7. ure zjutraj padlo 80 cm, nato še 25 cm novega snega.

Vir: ARSO

25. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 25. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 25. marca
 
1977 – Marsikje na Primorskem so izmerili najvišjo marčevsko temperaturo od začetka meritev. V Novi Gorici je bilo poletnih 27,1 °C, v Tolminu in Vipolžah 27,0 °C, v Ajdovščini 26,7 °C, v Komnu na Krasu 26,0 °C ter v Čepovanu 22,4 °C. V Ljubljani se je živo srebro dvignilo do 24,6 °C, kar je največ v marcu od začetka meritev leta 1948 na sedanji lokaciji postaje.

Vir: ARSO

24. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 24. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 24. marca
 
1977 – Vreme je bilo nenavadno toplo vreme za marec. V Radečah se je segrelo na 25,3 °C, na Bizeljskem je bilo 25,1 °C, v Celju in Lendavi pa 24,8 °C.
 
1992 – V hribovitem delu zahodne in severne Slovenije je močno deževalo ali snežilo. Od večera prejšnjega dne do konca tega dne je ponekod padlo prek 200 mm padavin. V Bovcu je v 24-urnem intervalu padlo 214 mm, na Jezerskem pa 155 mm padavin. Sicer so največ padavin v 48 urah, 254 mm, namerili v Kobaridu; v Ukancu in Lepeni je padlo 245 mm, v Mrzli Rupi na Idrijskem 244 mm in v Kamniški Bistrici 229 mm. Na Kredarici je močno snežilo, v dveh dneh se je snežna odeja odebelila za 125 cm.

Vir: ARSO

23. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 23. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 23. marca
 
1850 – V Ljubljani so se pričele prve ohranjene meteorološke meritve. Prva meritev je bila opravljena ob 6.30, ko je takratni opazovalec izmeril temperaturo zraka -4,5 °C in 85 % relativno vlažnost zraka.
 
1950 – V veljavo je stopila konvencija Svetovne meteorološke organizacije, zato na ta dan praznujemo svetovni meteorološki dan.
 
1988 – Ob 7. uri zjutraj so na jugu Slovenije izmerili za marec nenavadno veliko 24-urno višino padavin. V Portorožu je padlo 74 mm, v Postojni 66 mm, v Črnomlju 52 mm in v Novem mestu 48 mm. Na Otlici nad Ajdovščino je v 48 urah padlo kar 141 mm padavin.

Vir: ARSO

22. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 22. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 22. marca
 
1974 – V večjem delu Slovenije je bilo nenavadno toplo za marec. Najtopleje je bilo v Braniku v Vipavski dolini s 26,2 °C, v Tolminu je bilo 26,0 °C, v Radečah 25,0 °C, v Ilirski Bistrici 24,5 °C in v Ljubljani 24,4 °C.
 
1990 – Na nekaterih meteoroloških postajah v južnem in zahodnem delu Slovenije je bila izmerjena najvišja temperatura v marcu. V Ilirski Bistrici se je živo srebro ustavilo pri 25,1 °C, na Vrhniki so izmerili 24,5 °C, v Stari Fužini 23,5 °C, v Postojni in Babnem Polju pa se je ogrelo na 23,0 °C. Povsem pomladno je bilo tudi v goratem svetu, pod vrhom Krvavca so na 1740 m izmerili 17,5 °C.

Vir: ARSO

21. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 20. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 20. marca
 
1971 – V hribovitem delu zahodne in severne Slovenije je prenehalo močno deževati in snežiti. Marsikje je v 72 urah, do 7. ure naslednjega dne, padlo nad 200 mm padavin. Na Žagi pri Bovcu so izmerili 276 mm, na Gomancah pod Snežnikom 265 mm in v Revenovšah na Idrijskem 188 mm padavin, medtem ko v Prekmurju ni padla niti kaplja dežja!

Vir: ARSO

20. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 19. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 19. marca
 
1982 – V hribovitem svetu zahodne Slovenije so namerili precejšnjo količino novega snega. Na Predelu je v 24 urah zapadlo 65 cm, na Mrzlem Studencu na Pokljuki 57 cm, v Davči nad Železniki 50 cm in v Breginju 45 cm snega.

Vir: ARSO

18. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 18. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 18. marca
 
2005 – Predvsem na Gorenjskem je bilo za marec nenavadno toplo. Na letališču Brnik se je segrelo do 23,5 °C, v Lescah do 23,0 °C in v Bohinjski Češnjici do 21,9 °C. Najtopleje je bilo sicer v Beli krajini, v Metliki so izmerili 26,2 °C.


Vir: ARSO

25. Pohod po nagelj na Limbarsko Goro

25. Pohod po nagelj na Limbarsko Goro dne 17.03.2013


Limbarska Gora, 17.03.2013
Zanimivi vremenski dogodki 17. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 17. marca
 
1978 – Ob 7. uri zjutraj so opazovalci na nekaterih meteoroloških postajah izmerili za marec zelo veliko 24-urno višino padavin. V Ukancu v Bohinjski dolini so izmerili 139 mm, v Lepeni na Bovškem 137 mm, na Žagi pri Bovcu 124 mm in na Zgornjem Jezerskem 102 mm padavin. Na Kredarici je v tem času zapadlo 80 cm novega snega in snežna odeja je bila tega dne visoka že 480 cm.

Vir: ARSO

16. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 16. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 16. marca
 
1970 – Na nekaterih sredogorskih meteoroloških postajah so izmerili najvišjo snežno odejo v marcu. Na Rovtarici (1077 m) na Pokljuki je bila snežna odeja visoka 256 cm, na Golteh (1415 m) 204 cm, na Gomancah (937 m) pod Snežnikom 178 cm in na Pleši (1258 m) na Nanosu 107 cm.

Vir: ARSO

15. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 15. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 15. marca
 
1990 – Ob sončnem vremenu se je temperatura zraka ponekod na Primorskem povzpela nad 20 °C. Najtopleje je bilo na Letališču Portorož, kjer so izmerili 23,0 °C, v Kubedu je bilo 21,0 °C, v Novi Gorici 20,8 °C in v Tolminu 20,0 °C.

Vir: ARSO

Zanimivi vremenski dogodki 14. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 14. marca
 
1934 – Večdnevne obilne padavine v zahodni Sloveniji so oslabele. Ob 9. uri zjutraj so največ padavin v 96 urah zabeležili v Soči, 428 mm. Zelo veliko padavin je bil med drugim tudi na Predelu (413 mm), pri Koči na Snežniku (317 mm), v Krekovšah na Idrijskem (312 mm) in Sežani (245 mm). V Bohinjski Bistrici so do 7. ure zjutraj namerili 324 mm in v Kranjski Gori 280 mm padavin v 96 urah.
 
1957 – Po nižinah se je po hladnem jutru čez dan izjemno močno segrelo. V Črnomlju se je temperatura z jutranjih -4,4 °C dvignila na 25,4 °C, v Babnem Polju z -11,0 °C na 18,6 °C, v Celju z -6,4 °C na 22,8 °C, v Novem mestu z -4,0 °C na 24,5 °C in v Ljubljani z -2,8 °C na 21,3 °C.

Vir: ARSO

14. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 13. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 13. marca
 
1958 – Jutro je bilo zelo mrzlo, večji del Slovenije je prekrivala debela snežna odeja. Najhladneje je bilo v Babnem Polju z -30,6 °C, v Novi vasi na Blokah so izmerili -29,0 °C, na Rudnem polju na Pokljuki -28,6 °C, v Postojni -24,4 °C in v Tolminu -15,9 °C.

Vir: ARSO

13. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 12. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 12. marca
 
1976 – Za sredino marca je bilo jutro zelo mrzlo, večji del Slovenije je prekrivala debela snežna odeja. V Babnem Polju so izmerili -30,4 °C, v Novi vas na Blokah -28,3 °C, v Celju -23,4 °C, v Lipah na Barju -22,5 °C in v Kočevju -22,4 °C. Čez dan se je zelo močno segrelo, dnevni hod je bil največji v Babnem Polju, 30,8 °C; v Novi vas je znašal 29,1 °C in v Celju 25,4 °C.

Vir: ARSO

11. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 11. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 11. marca
 
1914 – Že drugi dan zapored obilne padavine, meja sneženja se je spustila do nižin. Naslednje jutro so v Kranjski Gori in Bohinjski Bistrici izmerili 135 mm, v Kranju 103 mm, v Postojni 95 mm in Ljubljani 72 mm padavin v preteklih 48 urah.

Vir: ARSO

10. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 10. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 10. marca
 
1976 – Po večdnevnem zelo obilnem sneženju so ponekod izmerili najvišjo marčevsko snežno odejo v zadnjih desetletjih. V Novi vasi na Blokah so izmerili 140 cm snega, v Hotedršici pri Logatcu 134 cm, v Cerknici 125 cm, v Kočevju 110 cm, na Vrhniki 80 cm, v Godnjah na Krasu 40 cm in celo v Portorožu (Beli Križ) kar 14 cm snega.
 
2010 – Močna burja prejšnjega dne se je še okrepila in zlasti zjutraj ter dopoldne marsikje v sunkih dosegla orkansko hitrost. Na samodejni meteorološki postaji Dolenje pri Vipavi je najmočnejši sunek dosegel 133 km/h, na Otlici 113 km/h, v Novi Gorici 112 km/h, v Luki Koper 108 km/h in v Škocjanu 104 km/h. Izmerjene vrednosti so bile sicer med najvišjimi v zadnjih letih, a marsikje v Vipavski dolini je bila hitrost vetra še znatno višja, saj postaja v Dolenjah stoji deloma v zavetrju.

Vir: ARSO

8. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 8. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 8. marca
 
1950 – Po nižinah se je po hladnem jutru čez dan izjemno močno segrelo. V Celju se je z jutranjih -3,6 °C ogrelo kar na 24,2 °C, v Postojni z -4,3 °C na 22,7 °C, v Murski Soboti z -2,3 °C na 22,8 °C in v Ljubljani z -0,4 °C na 22,9 °C.
 
1955 – Ob koncu obilnega sneženja so marsikje v nižinskem delu osrednje in vzhodne Slovenije izmerili najvišjo marčevsko snežno odejo v zadnjih desetletjih. V Sodražici pri Ribnici je bila snežna odeja visoka kar 132 cm, v Kočevju 128 cm, v Črnomlju 96 cm, v Ljubljani 76 cm, v Mariboru 74 cm, v Ilirski Bistrici 71 cm, v Celju 68 cm in v Murski Soboti 61 cm.

Vir: ARSO

7. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 7. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 7. marca
 
1955 – V večjem delu Slovenije je že drugi dan zapored močno snežilo. Do 7. ure zjutraj so največ novega snega, 58 cm, izmerili v Sodražici pri Ribnici. V Knežaku pri Ilirski Bistrici je zapadlo 50 cm, v Črnomlju 45 cm, v Ljubljani pa 42 cm novega snega v preteklih 24 urah.

Vir: ARSO

6. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 6. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 6. marca
 
1962 – Dolgotrajne intenzivne padavine na zahodu so končno oslabele, meja sneženja pa se je ob močni ohladitvi spustila do nižin. Največ padavin je v 48 urah do 7. ure zjutraj padlo na Livku nad Kobaridom, kar 333 mm. V Lepeni so izmerili 304 mm, v Kneških Ravnah pod Voglom 302 mm, v Mrzli Rupi na Idrijskem 282 mm, na Gomancah pod Snežnikom 182 mm in v Kamniški Bistrici 181 mm. Nasprotno ponekod na severovzhodu Slovenije v tem času ni padla niti kaplja dežja!

Vir: ARSO

4. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 4. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 4. marca
 
1970 – Končalo se je izjemno obilno tridnevno sneženje v zahodnem delu Slovenije. Ob 7. uri zjutraj so največ novega snega, kar 125 cm, izmerili pri Domu na Komnu. Drugod v Bohinju, Zgornjesavski dolini in na Bovškem je v 24 urah padlo okoli 100 cm snega. V ostalih hribovitih predelih zahodne in južne Slovenije je v tem času zapadlo večinoma 50-80 cm novega snega.

Vir: ARSO

3. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 3. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 3. marca
 
1965 – Močne padavine na zahodu, ki so se začele 1. marca, so oslabele. Ob 7. uri zjutraj so na nekaterih meteoroloških postajah v pasu od Zgornjega Posočja do Snežnika izmerili več kot 150 mm padavin v 48 urah. Največ padavin je bilo v Lepeni, 226 mm, v Idrijski Beli so izmerili 221 mm, na Gomancah pod Snežnikom pa 215 mm padavin.

Vir: ARSO

2. marec 2013

Zanimivi vremenski dogodki 2. marca

Na današnji dan
 
Zanimivi vremenski dogodki 2. marca
 
1931 – Ob 9. uri zjutraj so v zahodni Sloveniji izmerili za marec zelo veliko 24-urno višino padavin. V Krekovšah na Idrijskem je padlo 140 mm, v Kneških Ravnah pod Voglom 137 mm in v Bovcu 135 mm padavin.
 
1947 – Notranjost Slovenije je prekrivala debela snežna odeja. V Kranjski Gori je bilo 149 cm, v Stari Fužini v Bohinju 122 cm, v Žireh in na Bledu 85 cm, v Murski Soboti 56 cm in v Celju ter Ljubljani 50 cm snega.
 
2011 – Zlasti v noči s 1. na 2. marec in dopoldne 2. marca je na Primorskem pihala zelo močna burja. Sunki so marsikje presegli 100 km/h, na uradnih meteoroloških postajah smo izmerili sledeče vrednosti: Otlica 120 km/h, Dolenje pri Ajdovščini, Škocjan in Koper Markovec 114 km/h ter Bilje 94 km/h. Na izpostavljenih mestih so bili sunki še precej močnejši.

Vir: ARSO