6. januar 2017

Odvetniške družbe in izdajanje davčno potrjenih računov

Odvetniške družbe in izdajanje davčno potrjenih računov


Predlagam Vladi Republike Slovenije, da odvetniškim družbam naloži izdajanje davčno potrjenih računov.

Dosedanja praks odvetniških družb, s katerimi imam izkušnje, je, da nobena odvetniška družba ne izdaja računov, ki bi bili davčno potrjeni. Pravzaprav odvetniške družbe sploh nimajo davčnih blagajn, čeprav bi jih po zakonu morale imeti. Kaznovan pa zato ni bil še noben odvetnik. Sodišča pa takšne davčno nepotrjene račune, čeprav jih nasprotna stranka sploh ne vidi in se do njih ne more opredeliti, priznavajo kot veljavne, s čimer namerno škodujejo nasprotni strani. Kljub temu, da nasprotna stranka izvede prijavo davčni inšpekciji, se izdajanje davčno nepotrjenih računov nadaljuje.

Pozivam torej Vlado Republike Slovenije, da se odvetniškim družbam naloži zakonsko obvezno izdajanje davčno potrjenih računov. Finančnim organom pa naj se naloži nalogo, da izvajajo finančni nadzor nad izdajanjem odvetniških računov in kaznujejo odvetniške družbe, ki zavestno kršijo zakonodajo.


http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/8032

Predlog že tri dni čaka na odobritev moderatorja.

3. januar 2017

Vprašanja v zvezi s cepljenjem proti bolezni modrikastega jezika

Vprašanja v zvezi s cepljenjem proti bolezni modrikastega jezika


Dne 28.12.2016 sem na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po elektronski pošti poslal nekaj vprašanj v zvezi s cepljenjem proti bolezni modrikastega jezika, na katera sem želel, da mi odgovorijo. Na odgovore še čakam.


Kaj je sploh bolezen modrikastega jezika in kako do nje pride? Se bolezen da preprečiti tudi na drugačen način kot le s cepljenjem?

Kako se uradno imenuje to cepivo?
Kdo je proizvajalec tega cepiva?
Kdo je uvoznik tega cepiva za Slovenijo?

Koliko časa se je to cepivo testiralo in kakšni so bili izidi testiranja?
V katerih državah se je to cepivo že uporabljalo? Kakšni so bili rezultati po cepljenju ter kakšni stranski učinki na živalih in ljudeh so se pri tem pokazali?

Koliko denarja iz proračuna bo šlo za izvedbo cepljenja? Koliko od tega bodo na posamezno cepivo zaslužili veterinarji, uvoznik ter še kakšen posrednik?

Katere živali naj bi bile cepljene s tem cepivom in koliko naj bi bilo teh živali? Kolikokrat naj bi se to cepljenje ponovilo?
Katerih živali se s tem cepivom ne sme cepiti? Zaradi katerih razlogov se živali ne sme cepiti?
Koliko časa traja karenca?
Koliko valentno je to cepivo?
Katere vse snovi vsebuje cepivo? Naštejte vse snovi po imenih. Kako te snovi reagirajo ena na drugo?

Kakšne stranske učinke povzročajo te snovi v cepivu?
Ali cepivo vsebuje strupene in rakotvorne snovi? Katere so te snovi?
Ali cepivo vsebuje snovi, ki povzročajo nevrološke motnje pri človeku, npr. demenco, Parkinsonovo bolezen, epilepsijo, avtizem? Katere so te snovi?
Kako se prepreči, da te snovi iz cepiva ne pridejo v meso in mleko?

V listini proizvajalca cepiva, ki je objavljena na spletni strani
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/000146/WC500066712.pdf, piše, da cepivo vsebuje sledeč seznam pomožnih snovi: Aluminium hydroxide / Aluminijev hidoksid, Purified saponin / Prečiščen saponin, Silicon antifoam / Silokonska protipena, Phosphate buffer / Fosfatni pufer, Glycine buffer / Glicinov pufer, Water for injection / Voda za injekcijo.

Obstaja tudi slovenski prevod listine proizvajalca? Če ne obstaja, zakaj ne obstaja? Če obstaja, bi prosil za prevod, ki je enak izvirniku.Kakšne stranske učinke na živalih in ljudeh prinašajo prej naštete pomožne snovi? Kako te pomožne snovi kemično reagirajo med seboj?
So prej naštete pomožne snovi tiste, ki so v cepivu, ki se bo uporabljalo v Sloveniji? Kakšno vlogo imajo v cepivu ter kaj se z njimi doseže? V kakšni količini je posamezna pomožna snov v cepivu, ki se bo uporabljalo v Sloveniji? Kolikšna je dovoljena najvišja količina posamezne pomožne snovi, ki še ni nevarna?
Za aluminij mi je poznano, da povzroča med drugim demenco. Zakaj se dovoli uporabo aluminija, ki je težka kovina, v cepivu? Kako se da iz telesa živali in človeka izločiti aluminij?

Ali sestavine tega cepiva (zdravilne in pomožne) povzročajo neplodnost cepljenih živalih in njihovih potomcev ter spontani splav? Kaj pa neplodnost in spontane splave pri ljudeh po zaužitju mesa in mesnih izdelkov ter mleka in mlečnih izdelkov cepljenih živali? Ali o tem obstaja kakšna študija. ki jo ni naročila farmacevtska industrija? Ali ste jo pripravljeni objaviti?
Kakšen vpliv ima to cepivo na okolje in na podtalnico v primeru izlitja cepiva ali izločanja urina ter blata cepljene živali?
Ali je meso živali (govedo, drobnica), ki je prejela to cepivo proti bolezni modrikastega jezika, primerno za prehrano ljudi in mesojedih živali?

Ste pripravljeni jamčiti, da po cepljenju ne bo nobenih stranskih učinkov?
Kdo bo plačal odškodnino v primeru, da se izkaže, da to cepivo škoduje ljudem in živalim?
Kakšna je odškodninska odgovornost proizvajalca, uvoznika, ministra za kmetijstvo, veterinarskega sveta, direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter veterinarja? So vsi ti pripravljeni za škodo, ki bi nastala s cepljenjem, odgovarjati z vsem svojim premoženjem?

Zakaj se sploh namerava izvesti cepljenje živali po celotnem teritoriju Republike Slovenije, če pa je bilo primerov bolezni modrikastega jezika le nekaj in še ti so bili geografsko na zelo omejenem področju?