30. julij 2012

Posledice napada z vremenskim orožjem - 29. julij 2012

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

29.07.2012

29.07.2012 15:57
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
Ob 15.57 je v kraju Križ, občina Sevnica, zaradi udara strele zagorelo na gospodarskem objektu v velikosti 12x8 metra. Požar so pogasili gasilci PGD Boštanj, Telče, Tržišče in Sevnica.

29.07.2012 16:39
Močan veter - vetrolom
Ob 16.40 je na Partizanski cesti na Bledu veter podrl drevo na cesto. Gasilci PGD Bled in PGD Zasip so razžagali in odstranili drevo s ceste, ter dežurnemu elektro podjetja pomagali pri namestitvi poškodovanega električnega kabla.

29.07.2012 16:50
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 16.50 je močno neurje z dežjem, točo in vetrom zajelo občino Radlje ob Dravi. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so črpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjskih hiš na Partizanski v Radljah, Hmelini in Prisoji, s folijo prekrili razkriti ostrešji na Šarhovi površine približno 100 kvadratnih metrov in Sv. Treh kraljih površine okoli 120 kvadratnih metrov, na Vasi pa so razžagali drevo, ki se je podrlo na ostrešje stanovanjske hiše in poškodovalo 10 kvadratnih metrov kritine.Gasilci PGD Vuhred so črpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše v Vuhredu in očistili cesto Vuhred–Ribnica na Pohorju, ki jo je v dolžini 50 metrov zasul zemeljski plaz in s tem in omogočili enosmerni promet. O dogodkih so bile obveščene pristojne službe.

29.07.2012 16:53
Močan veter - vetrolom
Ob 16.53 je na območju Sv. Primoža nad Muto, občina Muta, veter odkril dela ostrešij na dveh stanovanjskih hišah. Gasilci PGD Muta so ostrešji v velikosti 96 in 100 kvadratnih metrov zavarovali s prekrivnimi ponjavami.

29.07.2012 18:13
Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
Ob 18.13 je v Sestržah, občina Majšperk, strela udarila v ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Medvedce in Majšperk so ogenj na površini približno 30 kvadratnih metrov pogasili.

29.07.2012 18:29
Požari v naravi oziroma na prostem - drugi požari v naravi oziroma na prostem Ob 18.29 je v Radušah, občina Slovenj Gradec zaradi udara prišlo do požara na električnem drogu. Gasilci PGD Raduše so manjši požar pogasili.

29.07.2012 19:13
Toča - toča
Ob 19.13 je v Javniku, občina Podvelka, toča poškodovala ostrešje dvostanovanjske hiše. Približno 20 kvadratnih metrov poškodovane strehe so gasilci PGD Brezno Podvelka zaščitili in prekrili s folijo.

29.07.2012 20:11
Toča - toča
Ob 20.26 so v naselju Turiška vas na Pohorju, občina Slovenska Bistrica, posredovali gasilci PGD Tinje. Med popoldanskim neurjem je padala toča, ki je poškodovala kritino na dveh stanovanjskih hišah in gospodarskem poslopju. Gasilci so strehe objektov zasilno prekrili s PVC folijo.

29.07.2012 21:46
Močan veter - vetrolom
Ob 21.48 so na Šolski ulici v Spodnjih Hočah, občina Hoče-Slivnica, gasilci PGD Hoče razžagali in odstranili drevo, ki je padlo zaradi močnega vetra.

30.07.2012

30.07.2012 01:45
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
Ob 1.45 je v naselju Bistrica ob Dravi, občina Ruše, zagorelo gospodarsko poslopje. Posredovali so gasilci PGD Bistrica ob Dravi, Ruše in PGD Smolnik, ki so požar pogasili. Ogenj je delno zidan delno lesen objekt velikosti 10 x 7 metrov v celoti uničil. Materialna škoda še ni ocenjena.


Vir: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx

15. julij 2012

Posledice napada z vremenskim orožjem - julij 2012 (4)

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

14.07.2012

14.07.2012 21:08
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.08 je meteorna voda zalila kletne prostore dveh stanovanjskih hiš na Grajski cesti na Bledu. Vodo so izčrpali gasilci PGD Bled in očistili cestne prepuste pred Hotelom Toplice. Vodo so izčpali tudi iz kletnih prostorov podjetja Telekom na Ljubljanski cesti.

14.07.2012 21:17
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.17 je voda zalila cesto na Koroški Beli in dve stanovanji v večstanovanjskih objektih na Hrušici v občini Jesenice. Voda je zalila kletne prostore cestninske postaje Hrušica. Posredovali so poklicni gasilci GARS Jesenice in PGD Hrušica.

14.07.2012 21:23
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.23 je v Kranju in Predosljah meteorna voda zalila prostore v šestih stanovanjskih objektih ter avtobusni postaji. Izčrpali so jo gasilci JZ GRS Kranj in PGD Predoslje. Na Valjavčevi ulici pa so gasilci JZ GRS Kranj prekrili približno pet kvadratnih metrov odkrite strehe stanovanjske hiše.

14.07.2012 21:31
Močan veter - vetrolom
Ob 21.31 se je zaradi močnega vetra podrl gradbeni oder ob stanovanjski hiši in padel na cesto v Srednji vasi pri Šenčurju v občini Šenčur. V Srednji vasi je odkrilo tudi del strehe stanovanjske hiše. V Visokem se je podrlo drevo na cesto proti športnemu centru. Posredovali so gasilci PGD Šenčur, Srednja vas, Visoko Milje in JZ GRS Kranj.

14.07.2012 21:47
Močan veter - vetrolom
Ob 21.47 sta se zaradi močnega vetra podrli drevesi na cesto v naselju Stahovica v občini Kamnik. Odstranili so jih gasilci PGD Kamniška Bistrica.

14.07.2012 21:52
Močan veter - vetrolom
Ob 21.52 sta se podrli drevesi, ki sta padli na cesto Grad–Šenturška Gora v občini Cerklje na Gorenjskem. Odstranili so jih gasilci PGD Cerklje in Zgornji Brnik.

14.07.2012 22:00
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 22.18 je v Lokah v občini Ljubno, zaradi močnega naliva voda pričela zalivati gostinsko stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Ljubno ob Savinji, ki so sprostili odtočni jarek v gozdu nad objektom in omogočili pretok vode.

14.07.2012 22:01
Močan veter - vetrolom
Ob 22.01 sta podrti drevesi padli na električne vodnike v naselju Potoče in Kokra v občini Preddvor. Odstranili so jih gasilci PGD Preddvor ob prisotnosti dežurnega elektrikarja.

14.07.2012 22:15
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 22.25 je zaradi močnega naliva meteorna voda pričela zalivati prostore stanovanjske hiše v Okonini v občini Ljubno. Posredovali so gasilci PGD Okonina, ki so prebili odtočni jašek ter omogočili odtekanje vode.

14.07.2012 22:17
Poplave - poplave meteorne vode
Okrog 22.15 je območje Velenja zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Meteorna voda je zalila 20 stanovanjskih ter 3 poslovne objekte. Posredovalo je 81 gasilcev z 12 vozili iz PGD Velenje, Šalek, Bevče, Pesje in Vinska Gora, ki so izčrpavali vodo iz objektov, čistili prepuste in pregledali območje.

14.07.2012 22:21
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 22.20 je neurje z močnim nalivom zajelo območje občine Rečica ob Savinji. V Rečici ob Savinji je meteorna voda pričela zalivati stanovanjski objekt in garažo ter ogrožati objekt v bližini. Posredovali so gasilci PGD Rečica ob Savinji, ki so prebili odtočno cev in omogočili odtekanje vode.

14.07.2012 22:32
Močan veter - vetrolom
Ob 22.32 se je ob neurju z močnim vetrom na cesto v Veliki Pirešici v občini Žalec podrlo drevo.

14.07.2012 23:01
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 23.03 so gasilci PGD Slovenska Bistrica posredovali na Trgu Alfonza Šarha v Slovenski Bistrici, kjer je meteorna voda poplavila celoten trg in bližnji gostinski lokal. Gasilci so odprli in očistili sedem odtočnih jaškov, v gostinskem objektu pa vodo prečrpali in očistili prostore.

14.07.2012 23:18
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 23.19 so gasilci PGD Kranjska Gora izčrpali vodo iz meteornega jaška na Koroški ulici v Kranjski Gori.

11.07.2012 23:20
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 23.20 je v Ljubljani ob močnem vetru z dežjem voda zalivala kleti stanovanjskih objektov, cestnih in železniških podvozov, veter pa je podiral drevesa: - ob 23.20 je na Eipprovi ulici podrto drevo padlo na cesto - odstranili so ga gasilci GB Ljubljana; - ob 23.20 so gasilci GB Ljubljana izčrpali vodo na Švegljevi ulici v Ljubljani; - ob 23.21 je v podvozu na Tacenski cesti, obtičalo osebno vozilo v vodi; posredovali so gasilci GB Ljubljana; - ob 23.22 je voda zalila klet na Štuli, posredovali so gasilci PGD Šentvid; - ob 23.22 je voda zalila kleti dveh stanovanjskih hiš v ulici Na gmajni. Posredovali so gasilci PGD Vižmarje - Brod. - ob 23.44 podhod železniške postaje Ljubljana poplavljen; posredovali so gasilci PGD Ljubljana -mesto in PGD Brdo; - ob 23.46 je voda zalila klet stanovanjske hiše na Celarčevi ulici, posredovali so gasilci PGD Brdo; - ob 23.59 je voda zalila garažo ob stanovanjski hiši na Dvoru; posredovali so gasilci PGD Stanežiče Dvor, ki so očistili strugo potoka in izčrpali vodo iz objekta. Izčrpali so tudi 1,5 kubičnega metra vode iz jame, prav tako na Dvoru; - ob 0.24 je voda zalila stanovanjski objekt na Pestotnikovi ulici. Posredovali so gasilci PGD Gunclje; - ob 0.29 je padlo drevo na cesto na ulici Pod hribom. Gasilci PGD Gunclje so drevo odstranili; - ob 0.47 poplavljen podvoz na Drenikovi; posredovali so gasilci GB Ljubljana.

14.07.2012 23:44
Močan veter - vetrolom
Ob 23.45 je močan veter v Andražu nad Polzelo, občina Polzela, podrl drevo, ki je padlo preko ceste. Posredovali so gasilci PGD Andraž nad Polzelo, ki so drevo razžagali ter odstranili s cestišča.

15.07.2012

15.07.2012 06:19
Močan veter - vetrolom
Ob 6.19 se je v naselju Kobilščak v občini Radenci podrlo drevo, ki je padlo čez cesto.

15.07.2012 06:38
Močan veter - vetrolom
Ob 6.38 se je podrlo drevo čez cesto Rakičan–Noršinci v občini Murska Sobota. Odstranili so ga Delavci Komunale Murska Sobota.

15.07.2012 08:36
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
VELENJE, Črpanje meteorne vode iz jaška za dvigalo v Velenju

15.07.2012 09:03
Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 9.03 je voda poškodovala cesto v Tamarju v občini Kranjska Gora in je zato zaprta. V naslednjih dneh jo bodo skušali popraviti, če bo vreme dovoljevalo.

15.07.2012 09:32
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 9.36 so posredovali gasilci PGD Bled na Grajski cesti na Bledu, kjer je v spodnjih nadstropjih dveh stanovanjskih blokov voda udarila iz kanalizacije. Vodo so izčrpali.

15.07.2012 09:58
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 9.58 je zaradi močnega deževja na lokalno cesto Podvelka–Lehen v občini Podvelka naneslo veliko peska in zemlje. Delavci cestnega podjetja so cesto očistili.

15.07.2012 10:02
Močan veter - vetrolom
KRANJ, Veje visijo z drevesa - Kranj

15.07.2012 10:55
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 10.55 se je na cesto Zgornja Radovna–Krma proti Kovinarski koči, občina Gorje, vsul zemeljski plaz. Cesta je do popravila zaprta.

15.07.2012 11:22
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 10.55 so posredovali gasilci PGD Gorje v naselju Zgornje Gorje, občina Gorje, kjer so iz kleti stanovanjskega objekta izčrpali vodo.

15.07.2012 11:53
Požari v objektih - Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
ŠMARTNO OB PAKI, Požar električnega droga v Paški vasi, občina Šmartno ob Paki

15.07.2012 11:56
Močan veter - vetrolom
SLOVENJ GRADEC, Ob 11.56 se je na cesto v Turiški vasi, občina Slovenj Gradec, zaradi neurja z močnim vetrom podrlo drevo.

15.07.2012 12:30
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov - prekinitev prometa
VIPAVA, Ob 12.30 se na odseku HC Razdrto -Ajdovščina uvede zapora 1. stopnje zaradi sunkov burje med 80 in 100 km/h.


Vir: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx

12. julij 2012

Izsek iz plakata Fakultete za elektrotehniko ob informativnem dnevu

Izsek iz plakata Fakultete za elektrotehniko ob informativnem dnevu

11 Zemeljsko magnetno polje in električno polje v atmosferi

Danes, ko sta mobilni telefon in tablični računalnik popolnoma običajna spremljevalca, se zdi neverjetno, da še vedno ne znamo odgovoriti na vprašanje, kako nastane običajna strela - kako nastane kroglasta strela, pa še toliko manj. Podobno, čeprav malo bolje, nam gre z zemeljskim magnetnim poljem. Predstavili bomo osnovne podatke o strelah in rezultate meritev zemeljskega magnetnega polja. Slednjega bomo tudi izmerili.

11. julij 2012

Posledice napada z vremenskim orožjem - julij 2012 (3)

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

10.07.2012

10.07.2012 16:48
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 16.48 je sunek vetra razkril streho gospodarskega poslopja v naselju Šmiklavž v občini Gornji Grad. Posredovali so gasilci PGD Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta.

10.07.2012 23:58
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 23.59 so zaradi močnega naliva s točo posredovali gasilci GARS Jesenice v stanovanjskih hišah na Ulici Srečka Kosovela, Gradnikovi ulici, Slovenskem Javorniku, na Cesti talcev na Koroški Beli, kjer so izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov. Na cesti Toneta Tomšiča pa so v kletnih prostorih vodo pometli v jašek.

11.07.2012

11.07.2012 00:27
Močan veter - vetrolom
Ob 0.27 sta se podrli drevesi na cesto Golnik–Tržič v občini Kranj. Odstranili so jih gasilci JZ GRS Kranj in delavci CP Kranj. Ob 6.03 je občan naletel na podrto drevo čez lokalno cesto na Golniku. Drevo so razžagali in odstranili gasilci JZ GRS Kranj.

11.07.2012 00:41
Močan veter - vetrolom
Ob 0.41 je močan veter podrl drevesa, ki so padla na cesto Bistrica pri Tržiču–Brezje, Kovor–Loka in na cesto v naselju Slape in Pristava v občini Tržič. Odstranile so jih pristojne občinske službe. V jutranjih urah so gasilci PGD Tržič razžagali in odstranili dva podrta drevesa, po enega v Slapu in na Pristavi.

11.07.2012 01:41
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
Ob 1.41 je zaradi udara izbruhnil požar na gospodarskem poslopju velikosti 10 x 20 metrov v naselju Podgorje v občini Slovenj Gradec. Aktivirani so bili gasilci PGD Podgorje, Slovenj Gradec, Gaberke, Šoštanj mesto, Lokovica in Škale in požar pogasili. Ogenj je v celoti uničil objekt, poginilo je 6 govedi, uničeni pa so tudi puhalnik za seno in razno priročno orodje.

11.07.2012 02:04
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 2.04 je v Račah, občina Rače-Fram, zaradi močnega naliva meteorna voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše na Mariborski ulici, Na ptujski ulici pa cestišče. Posredovali so gasilci PGD Rače.

11.07.2012 04:03
Močan veter - vetrolom
Ob 4.03 je odkrilo streho na objektu v gradnji, ki je bila prekrita s ponjavo v naselju Podstenje v občini Ilirska Bistrica. Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica in ponovno namestili ponjavo.

11.07.2012 04:40
Močan veter - vetrolom
Ob 4.40 se je v naselju Zagorje v občini Pivka odlomila veja, ki je padla na cesto. Odstranili so jo gasilci PGD Zagorje.

11.07.2012 04:46
Močan veter - vetrolom
Ob 4.46 so na cesti Ribnica–Buje v občini Pivka, gasilci PGD Košana odstranili veje, ki so padle na cestišče.

11.07.2012 05:12
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 5.12 je meteorna vod zalila prostore hleva v Knežaku v občini Ilirska Bistrica. Gasilci PGD Knežak so vodo izčrpali.

11.07.2012 07:30
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 7.30 so na Cesti Borisa Kidriča, na Jesenicah posredovali gasilci GARS Jesenice, ki so iz kletnih prostorov izčrpali 40 kubičnih metrov vode. Klet je voda zalila zaradi jutranjega močnega neurja.

11.07.2012 10:57 Poplave - poplave meteorne vode
Ob 10.59 so na Cesti Borisa Kidriča na Slovenskem Javorniku, občina Jesenice, posredovali gasilci GARS Jesenice, kjer se je zaradi včerajšnjega deževja v klet stanovanjskega objekta natekla voda. Gasilci so s pomočjo potopne črpalke in vodnega sesalca vodo iz kletnih prostorov izčrpali.

11.07.2012 12:19
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 12.19 je na Dobravski ulici, na Jesenicah voda zalila kletne prostore. Gasilci GARS Jesenice so s pomočjo vodnega sesalca vodo posesali.

11.07.2012 15:45
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 15.45 so na Cesti 1. maja, na Jesenicah posredovali gasilci GARS Jesenice, ko so iz kleti, ki jo je ob nočnem neurju zalila voda, izčrpali en kubični meter vode.
11.07.2012 17:02
Močan veter - vetrolom
Ob 17.02 so na Golniku v občini Kranj posredovali gasilci JZ GRS Kranj in PGD Golnik, kjer je veter v prejšnji noči polomil nekaj dreves. Gasilci so polomljene veje z dreves odstranili.

11.07.2012 18:11
Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin - pogini rib brez jasnega vzroka Ob 19.11 je v potoku Ledava pri hotelu Lipa v Lendavi prišlo do pogina nekaj manjših rib. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

11.07.2012 19:08
Toča - toča
Okrog 19.15 je toča z močnim vetrom zajela naselje Otovci v občini Puconci. Odkrito streho so sanirali domačini. Po prvih podatkih je toča naredila precej škode na poljščinah.

11.07.2012 19:22
Močan veter - vetrolom
Okrog 19.15 je močan veter podrl drevo na električne vodnike v naselju Korovci v občini Cankova. Podrto drevo so odstranili dežurni iz Elektra Maribor.

11.07.2012 19:39
Močan veter - vetrolom
Ob 19.39 je v Motovilcih, občina Grad, močan veter delno odkril streho dveh hiš ter podrl tri drevesa. Gasilci iz PGD Motovilci so strehi pokrili in odstranili drevesa s cestišča.

11.07.2012 19:54
Močan veter - vetrolom
Okrog 19.50 je v naselju Vadarci, občina Puconci, močan veter odkril več streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih. Domači gasilci so z plastičnimi ponjavami pokrili odkrite dele streh, dokončna sanacija pa bo potekala v jutranjih urah.

11.07.2012 19:55
Močan veter - vetrolom
Ob 19.55 je močan veter v Topolovcih, občina Cankova in Pertoči, občina Rogašovci podrl drevesi, kateri sta odstranila gasilca iz PGD Rogašovci.

11.07.2012 20:00
Poplave - poplave meteorne vode
BOVEC, Ob 20.00 je zaradi močnega deževja v Bovcu prišlo do poplavljanja večjega števila objektov.

11.07.2012 20:00
Poplave - poplave meteorne vode
Okoli 20.00 ure je v naselju Pušča v občini Murska Sobota meteorna voda zalila dve stanovanjski hiši. Gasilci PGD Pušča in Černelavci so vodo izčrpali.

11.07.2012 20:01
Močan veter - vetrolom
Ob 20.01 je v naselju Gornji Lakoš v občini Lendava, močan veter na električne žice z drevesa odtrgal večjo vejo. Vejo so odstranili dežurni Elektra Maribor.

11.07.2012 20:15
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 20.15 je v naselju Jamna v občini Sveti Jurij ob Ščavnici meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Sveti Jurij ob Ščavnici so izčrpali okoli 15 kubičnih metrov vode iz kletnih prostorov.

11.07.2012 20:59
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah Ob 20.59 je v Tolstem vrhu pri Mislinji, občina Mislinja, zagorel borov gozd in podrast v izmeri 150 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Dolič-Šentflorjan in Mislinja, požarišče pa prekopali. Vzrok požara zaenkrat še ni znan.

11.07.2012 22:19
Toča - toča
KOBARID, Starejša gospa Iz Potokov, občina Kobarij je javila, da ji je toča poškodovala streho.

11.07.2012 22:43
Močan veter - vetrolom
ROGAŠKA SLATINA, Podrto drevo v Malih Rodnah


Vir: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx

Jedkanje zločinskih nanorobotov, mikronskih ogledalc in alkalizacija barija

Jedkanje zločinskih nanorobotov, mikronskih ogledalc in alkalizacija barija

Tisti, ki ne živite v bloku, stolpnici ipd., lahko za nevtralizacijo reaktivnih barijevih soli v atmosferi uporabljate kis za vlaganje. Načine uporabe že verjetno poznate.

Najučinkoviteje je obešanje in sušenje v kis za vlaganje namočenih cunj.

Na žalost kis ni dovolj učinkovit proti mikronsko majhnim ogledalcem, ki odbijajo-reflektirajo sončno svetlobo, proti nanovlaknom in proti vseprisotnim nanobotom.


SMOTRNA IN UČINKOVITA RABA HCL IN H2O2:

V elektroniki se za jedkanje tiskanih vezij uporablja tehnična HCL, ki jo pomešamo tako, da uporabimo enake dele solne kisline, vode in vodikovega peroksida.

Za efektivno jedkanje nanobotov, mikronskih ogledalc in druge kemične svinjarije, ki jo zločinska letala bruhajo v atmosfero, postopamo TAKO:

Vzamemo veliko, črno, plastično posodo. Najboljši je velik - širok pokrov za pokrivanje soda - kontejnerja za shranjevanje odpadkov.

Na dno posode damo kos - ploščo iz INOXa ali pa debelejši inoxov pladenj, ki ga dobimo v skoraj vsaki trgovini.

Nato natočimo 1 do 5 litrov tehnične solne kisline (32%), ki jo dobimo v trgovini Mavrica. Dodamo vodikov peroksid, ki ga v isti trgovini prodajajo pod trgovskim imenom BELOX. Razmerje kislina - peroksid, naj bo 2:1 ali pa 3:1. Mešanica takoj "zavre" in para se hitro dvigne v zrak.....

Delajmo previdno, da ne pride do opeklin!

V primeru, da ste se poškropili z jedko tekočino, takoj sperite z vodo, v katero ste dali sodo bikarbono. To bo takoj nevtraliziralo delovanje mešanice in preprečilo opekline.

Pazite tudi, da hlapov - pare ne vdihavate!

Nato lahko vizualizirate vsako kemičnokovinsko tvorbo na nebu tako, da jo mentalno "okopate" v mešanici kisline in peroksida. Ne čudite se doseženemu uspehu! :)

Kadar vretja v posodi ni več, dodajte nekaj peroksida in reakcija bo ponovno prisotna.

Vsak dan menjajte tekočino s svežo - novo.

Ostanek mešanice previdno zlijte v plastično pet ali pa desetlitrsko posodo in dobro zaprite. Za ta namen je dobra petlitrska plastična posoda od kisa. Odnesite na za to primerno odlagališče odpadkov, da ne škodujete naravi.

Za morebitna vprašanja glede jedkanja zločinske svinjarije, sem TUKAJ na razpolago.

Veliko uspeha vam želim!

Povzeto po M.V.Glejte še spodnji dve objavi:

http://mbizilj.blogspot.com/2011/07/akcija-kisanje-atmosfere.html
http://mbizilj.blogspot.com/2011/07/kisanje-kemicnega-tepiha.html

7. julij 2012

O vremenu, gost meteorolog Brane Gregorčič

O vremenu, gost meteorolog Brane Gregorčič

Novinarka: Z nami je že poslušalka Ivana iz okolice Ljubljane. Dobro jutro, Ivana!

Poslušalka: Dobro jutro! Jaz bi pa gospoda vprašala, zakaj so enkrat na teden od avionov take črte. Eni avioni spuščajo, drugi pa ne. Posebno, kadar je svetlo pa sonce sije, se takrat zelo zelo vidi in jaz opažam, da čez ene dva dni je pa dež pa taka neurja so. Če bi lahko to kaj povedal. Hvala lepa.

Brane Gregorčič: Vsako letalo seveda za svoj let potrebuje gorivo in ga seveda ta izpuh potem spušča v ozračje. Zdaj, ali to sled vidimo ali ne, je pa odvisno od atmosferskih pogojev. Kadar je relativna vlažnost zraka na višini leta letala dovolj visoka, potem pride do kondenzacije vodnih hlapov iz goriva. Ko se to hitro ohladi, kajti zunanja temperatura na tistih višinah, kjer letajo reaktivna letala, je tam med -40 in -50 stopinj, in seveda potem nastanejo ledeni kristalčki, ki se le počasi potem, ki le počasi izhlapevajo oziroma sublimirajo in ponavadi seveda je vlažnost zraka najbolj povečana pred vremensko fronto kakšen dan ali dva in takrat so tudi te sledi letal najbolj trdovratne in počasneje razpadajo. Kako hitro bodo razpadale, je odvisno predvsem od tega, kakšna je vlažnost v tistem sloju, kjer letalo leti. Ne letijo vsa letala na isti višini in včasih zato kakšno letalo sled pušča, kakšno pa ne. To ne pomeni, da uporabljata ne vem različni gorivi ampak letita na različnih višinah, kjer so recimo temu meteorološki pogoji različni. Je pa res tako, kot ste omenila, da ponavadi se te sledi bolj opazijo in se bolj razlezejo v toplem in vlažnem zraku, ki je nekako pri nas pred samo vremensko fronto, ki potem pride čez dan ali dva.

Novinarka: Zanimivo opažanje, ne. Torej je nekaj na tem.

Brane Gregorčič: Ja. Ja. Seveda.Zapisano po zvočnem zapisu na posnetku od 9:20 do 11:42.Poslušajte še vprašanje poslušalca Miha iz Ljubljane, ki je pokomentiral tisto, kar je gospa pred njim povedala, ter odgovor Braneta Gregorčiča. Na posnetku od 15:16 do 17:11.http://tvslo.si/predvajaj/o-vremenu-gost-meteorolog-brane-gregorcic/ava2.116443898/

Posledice napada z vremenskim orožjem - julij 2012 (2)

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

06.07.2012

06.07.2012 13:46
Močan veter - vetrolom
Ob 13.46 je sunek vetra podrl drevo, ki je padlo na cesto v vasi Soča v občini Bovec. Drevo, ki je oviralo promet, so odstranili delavci Cestnega podjetja iz Nove Gorice.

06.07.2012 13:50
Močan veter - vetrolom
Ob 13.50 je na cesto med Tolminom in Kobaridom pri mostu čez reko Sočo sunek vetra podrl drevo. Drevo so odstranili delavci Cestnega podjetja Nova Gorica. Veter je tudi na Gregorčičevi ulici v Tolminu podrl večje drevo, ki je je poškodovalo elektroenergetske vode, komunikacijsko omrežje telefonije in kabelske televizije ter poškodovalo parkirano osebno vozilo. Drevo so odstranili gasilci PGD Tolmin in delavci Komunalnega podjetja Tolmin. Napake na vodih bodo odpravili pristojni vzdrževalci omrežij. Na cesto Tolmin–Tolminske Ravne je padla večja skala, zaradi česar je bila cesta neprevozna. Cesto so očistile pristojne občinske službe.

06.07.2012 14:01
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 14.01 je zaradi močnega neurja z dežjem voda poplavila stanovanjsko hišo v Mikuževi in Zalarjevi ulici v Borovnici. Posredovali so gasilci PGD Borovnica in vodo izčrpali.

06.07.2012 14:17
Močan veter - vetrolom
Ob 14.17 so polomljene veje ovirale promet na cesti skozi drevored med Robičem in Kobaridom v občini Kobarid.

06.07.2012 14:29
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 14.11 je meteorna voda zalila stanovanjsko hišo na Cesti notranjskega odreda v Sodražici. Posredovali so gasilci PGD Sodražica.

06.07.2012 14:31
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na travniških površinah
Ob 14.31 je zagorelo strnišče na njivi pri naselju Segovci v občini Apače. Požar na površini enega hektarja, so pogasili gasilci PGD Apače in Gornja Radgona.

06.07.2012 14:36
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 14.33 so gasilci GB Ljubljana posredovali v Kladeh v Ljubljani, kjer so prekrili poškodovano streho in preprečili nadaljnje zamakanje vode.

06.07.2012 14:38
Močan veter - vetrolom
Ob 14.38 se je podrlo drevo v naselju Draga v občini Ig. Drevo so s cestišča odstranili gasilci PGD Ig.

06.07.2012 14:44
Močan veter - vetrolom
Ob 14.40 je močan sunek vetra podrl drevo ob Dolenjski cesti na Lavrici in Babnogoriški cesti v občini Škofljica. Meteorna voda je zalila prostore stanovanjske hiše Pod Strahom. Posredovali so gasilci PGD Lavrica, ki so odstranili podrta drevesa in izčrpali vodo iz stanovanjske hiše.

06.07.2012 15:07
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 15.07 je meteorna voda zalila Ribiško ulico v Izoli. Na kraj dogodka so bili napoteni dežurni delavci Komunale Izola, ki so očistili zamašene jaške.

06.07.2012 15:33
Močan veter - vetrolom
Ob 15.33 je zaradi močnega vetra in dežja na Kopališko nabrežje padlo več manjših vej z dreves. Posredovali so dežurni delavci Komunale Koper in veje odstranili.

06.07.2012 16:10
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 16.10 je zagorelo v gozdu na strmem območju v Zgornjem Kozjem Vrhu v občini Radlje ob Dravi. Aktivirani so bili gasilci PGD Radlje ob Dravi, Vuhred, Muta in Brezno Podvelka ter požar podrasti na površini okoli 900 kvdratnih metrov pogasili. Dežurni delavec Elesa je izklopil elektriko na daljnovodu in ga ozemljil.

06.07.2012 17:02
Požari v objektih - Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Ob 17.02 je zaradi udara strele zagorelo v razdelilni omarici na hiši v naselju Selo v občini Žiri. Pred prihodom gasilcev je stanovalec že delno pogasil ogenj z gasilnim aparatom. Gasilci PGD Dobračeva in Žiri so dokončno pogasili požar in preventivno pregledali okolico in prostore v objektu. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni električar, ki je odklopil elektriko.


Vir: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx

Posledice napada z vremenskim orožjem - julij 2012 (1)

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

02.07.2012

02.07.2012 14:49
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na travniških površinah
Ob 14.49 je pri naselju Dolenja vas, občina Divača, zaradi udara strele zagorelo na dveh lokacijah. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so pogasili požar, v katerem je zgorelo okoli 1200 kvadratnih metrov pašnika.

03.07.2012

03.07.2012 16:58
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 16.58 je pri kamnolomu Mali Medvejek pri Sežani ponovno zagorelo na požarišču požara, ki ga je zanetila strela. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana so pogasili požar na površini 150 kvadratnih metrov mešanega gozda.

05.07.2012

05.07.2012 13:09
Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
Ob 13.09 je v naselju Male Lašče, občina Velike Lašče, zaradi udara strele zagorel televizijski sprejemnik. Gasilci PGD Velike Lašče in PGD Turjak so v zadimljeni hiši pogasili manjši požar.

05.07.2012 14:14
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 14.14 je v Gerbičevi ulici v Ljubljani meteorna voda zalila delavnico. Vodo so izčrpali gasili GB Ljubljana in PGD Ljubljana-Vič.

05.07.2012 15:35
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 15.40 je v ulici Pod strahom, občina Škofljica, zaradi padavin meteorna voda zalila kletno stanovanje v stanovanjskem objektu. Odvečno vodo so izčrpali gasilci PGD Lavrica.

05.07.2012 15:51
Požari v objektih - Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Ob 15.51 je na Šmarski cesti v Kopru, zaradi udara strele gorel električni drog. Goreči drog so pogasili gasilci GB Koper.

05.07.2012 16:04
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
DOBROVA-POLHOV GRADEC, Požar "štale" po udaru strele.

05.07.2012 16:06
Močan veter - vetrolom
Ob 16.06 sta se na cesti Novo mesto–Mirna Peč v kraju Šranga v občini Mirna Peč zaradi močnega vetra podrli drevesi. Dežurni delavci CGP Novo mesto so drevesa razžagali in odstranili.

05.07.2012 16:10
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 16.10 je v Šentlovrencu v občini Trebnje meteorna voda zalila prostore župnišča. Gasilci PGD Šentlovrenc in Velika Loka so prečrpali vodo iz zalitih prostorov in odstranjevali posledice poplav.Ob 16.28 je v kraju Gornje Prapreče v občini Trebnje meteorna voda s hriba zalila lokalno cesto Trebnje–Veliki Gaber in ogrožala dve gospodarski poslopji. Gasilci PGD Trebnje so izvedli preusmeritev vode z vrečami peska in s postavitvijo zapore preprečili, da bi voda zalila objekta. Očistili so še dva odtočna jaška in postavili signalizacijo na cesti.

05.07.2012 17:25
Toča - toča
Okoli 17.25 je območje Hrastja v občini Šentjur zajel močan veter in toča. Uničilo je streho gospodarskega poslopja na površini okoli 400 kvadratnih metrov. Posredovali so gasilci PGD Loka pri Žusmu in streho pokrili s PVC folijo.

05.07.2012 17:36
Močan veter - vetrolom
Ob 17.36 sta se na Zdraviliško cesto in v Prešernovo ulico v Rogaški Slatini zaradi močnega vetra podrli drevesi. Gasilci PGD Steklarna so drevesi razžagali in odstranili.

05.07.2012 17:53
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 17.53 je nad naseljem Tovsto v občini Laško zaradi udara strele v gozdu zagorela podrast. Požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Laško.

05.07.2012 18:00
Močan veter - vetrolom
Ob 18.48 je v naselju Jurklošter v občini Laško močan veter razkril streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Jurklošter so streho prekrili s PVC folijo, stanovalka pa je zaradi poškodovanega stropa začasno nastanjena pri sorodnikih. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

05.07.2012 18:00
Močan veter - vetrolom
Ob 18.00 je naselje Kristan Vrh v občini Šmarje pri Jelšah zajelo močno neurje z vetrom, ki je rahlo razkrilo dve strehi stanovanjskih objektov in štiri gospodarske objekte. Gasilci PGD Kristan vrh so objekte prekrili, z delom pa bodo nadaljevali tudi jutri v petek.

05.07.2012 19:12
Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
LJUBLJANA, Požar stanovanjske hiše.

05.07.2012 19:30
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
Ob 15.45 je na Dolgem Brdu v Ljubljani strela udarila v gospodarsko poslopje. Domači so začetni požar takoj pogasili. Materialna škoda ni nastala. Gasilci PGD so kraj požara pregledali in zamenjali nekaj strešnikov.


Vir: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx

Posledice napada z vremenskim orožjem - junij 2012

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

05.06.2012

05.06.2012 14:46
Udari strel - udari strel (brez požara)
Ob 14.46 je v naselju Prešna Loka, občina Sevnica, vodena strela poškodovala del ostrešja s podstrešjem in električno napeljavo na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Sevnica so opravili preventivni ogled, njihova pomoč pa ni bila potrebna, ker bo občan posledice odpravil sam. Na kraj dogodka je bil napoten tudi dežurni električar Elektra Celje d.d.. Obveščene so bile pristojne službe.

05.06.2012 15:36
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
KRŠKO, Na Drnovem, občina Krško, naj bi gorel hlev. Posredujejo gasilci PGE Krško.

09.06.2012

09.06.2012 18:27
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
STARŠE, Voda zalila kletne prostore na Prepolju v občini Starše.

09.06.2012 20:26
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
TREBNJE, Požar na hlevu zaradi udara strele v kraju Dobrava, občina Trebnje.

09.06.2012 20:35
Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
Ob 20.35 je v kraju Reber, občina Žužemberk, zaradi udara strele zagorelo na stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci iz PGD Žužemberk in Reber. Poškodovano je ostrešje in del zaščite na stropu mansardne hiše.

09.06.2012 20:38
Udari strel - udari strel (brez požara)
Ob 20.38 je pri kraju Rakovnik v občini Šentrupert strela udarila v daljnovod. Zaradi tega je bila do 23.50 ure prekinjena oskrba z električno energijo na širšem območju občine. Obveščeni so bili delavci Elektra.

09.06.2012 21:11
Udari strel - udari strel (brez požara)
Ob 21.11 je v Pavli vasi, občina Sevnica, strela udarila v daljnovod. Zaradi tega je bil del občine Sevnica, okoli 134 gospodinjstev, brez dobave električne energije. Ponovni priklop na omrežje je bil izveden ob 0.26 uri zjutraj.

09.06.2012 21:26
Udari strel - udari strel (brez požara)
Ob 21.26 je v naselju Blanca, občina Sevnica, udarila strela v električno napeljavo stanovanjske hiše. Dežurni delavec Elektra Celje je pregledal električno napeljavo ter jo ob 22.45 ponovno priklopil v omrežje.

09.06.2012 21:28
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.28 je v Dobovi, občina Brežice, meteorna voda zalila podvoz. Dežurni delavci CGP Brežice so vodo izčrpali, tako da je bila ob 23.10 cesta zopet prevozna.Ob 21.37 je v naselju Čatež ob Savi meteorna voda na cesto relacije Krška vas-Čatež ob Savi naplavila blato in veje. Ob 23.15 so delavci CGP Brežice cesto očistili.

09.06.2012 21:32
Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
Ob 21.32 je v naselju Malkovec, občina Sevnica, zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Pred prihodom gasilcev so domačini že pogasili okoli 3 kvadratne metre opaža ter štiri nosilce strehe. Gasilci PGD Tržišče so ohladili morebitno tlenje nosilcev ter strokovno pregledali celotno kritino. Dežurni delavec Elektra Celje je pregledal električno napeljavo ter za nekaj časa izklopil gospodinjstvo iz omrežja. Obveščene so bile pristojne službe.

09.06.2012 21:33
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.33 je v občini Straža zaradi obilnega deževja voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Vavta vas. Izčrpali so vodo iz prostorov površine 20 kvadratnih metrov.

09.06.2012 21:37
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.37 je v naselju Zdole, občina Krško, meteorna voda zalila cestišče na relaciji Krško-Zdole. Dežurni delavec CGP Krško je ob 23.08 omogočil prevoznost ceste.

09.06.2012 22:16
Udari strel - udari strel (brez požara)
Ob 22.16 je na območju občine Hajdina izpadla dobava električne energije. Brez električne energije je bilo 1206 odjemalcev. Delavci Elektra so napako odpravili ob 23.11 uri.

09.06.2012 22:34
Močan veter - vetrolom
Ob 22.34 je v naselju Zgornja Pristava, občina Videm, močan veter podrl drevo na cestišče. Gasilci PGD Sela so drevo odstranili s ceste.

10.06.2012

10.06.2012 19:28
Močan veter - vetrolom
Ob 19.28 sta zaradi močnega vetra čez cesto na Veslaški promenadi na Bledu padli drevesi. Gasilci PGD Bled so podrti drevesi razžagali in odstranili iz ceste.

11.06.2012

11.06.2012 16:19
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 16.19 je meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše v naselju Spodnji Velovlek v občini Ptuj. Aktivirani so bili gasilci PGD Spodnji Velovlek.

11.06.2012 21:31
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.31 je v Bevškem v Trbovljah, zaradi močnega naliva meteorna voda nanesla naplavine in zamašila odtočni jašek. Očistili so ga poklicni gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje.

12.06.2012

12.06.2012 10:06
Toča - toča
KOPER, Na Občini Koper pušča streha.

12.06.2012 10:07
Poplave - poplave meteorne vode
PIRAN, Pri sosedih meteorna voda vdira v stanovanje.

12.06.2012 10:23
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
PIRAN, V avtokampu Lucija je padlo drevo na šotor.

12.06.2012 10:35
Poplave - poplave meteorne vode
KOPER, Poplava v kleti.

12.06.2012 10:36
Poplave - poplave meteorne vode
DIVAČA, Neurje s točo v občini Divača:- ob 10.36 je v naselju Dolnje Ležeče voda zalila kletne prostore;- ob 10.36 je v naselju Divača v ulici Istrskega odreda voda zalila kletne prostore;- ob 10.40 je v naselju Divača na Kolodvorski ulici voda zalila prostore trgovskega centra.

12.06.2012 10:38
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
PIRAN, Na obali v Luciji je padlo drevo na osebna avtomobila.

12.06.2012 11:19
Udari strel - udari strel (brez požara)
NOVA GORICA, V Novi Gorici pri Tehniškem šolskem centru je strela udarila v drevo.

12.06.2012 11:33
Udari strel - udari strel (brez požara)
ŠKOFJA LOKA, Udar strele v električno napeljavo - Trata

12.06.2012 11:35
Močan veter - vetrolom
Ob 11.35 se je na cesto blizu naselja Šmihel pri Pivki zaradi neurja podrlo drevo. Odstranil ga je delavec Cestnega podjetja.

12.06.2012 12:34
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo Ob 12.34 je v naselju Placar, občina Destrnik, izpadla dobava električne energije. Brez elektrike je bila okrog 1100 odjemalcev. Delavci Elektra Maribor so napako ob 13.04 odpravili.


Vir: URSZR / SPIN