07. julij 2012

Posledice napada z vremenskim orožjem - julij 2012 (1)

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

02.07.2012

02.07.2012 14:49
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na travniških površinah
Ob 14.49 je pri naselju Dolenja vas, občina Divača, zaradi udara strele zagorelo na dveh lokacijah. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so pogasili požar, v katerem je zgorelo okoli 1200 kvadratnih metrov pašnika.

03.07.2012

03.07.2012 16:58
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 16.58 je pri kamnolomu Mali Medvejek pri Sežani ponovno zagorelo na požarišču požara, ki ga je zanetila strela. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana so pogasili požar na površini 150 kvadratnih metrov mešanega gozda.

05.07.2012

05.07.2012 13:09
Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
Ob 13.09 je v naselju Male Lašče, občina Velike Lašče, zaradi udara strele zagorel televizijski sprejemnik. Gasilci PGD Velike Lašče in PGD Turjak so v zadimljeni hiši pogasili manjši požar.

05.07.2012 14:14
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 14.14 je v Gerbičevi ulici v Ljubljani meteorna voda zalila delavnico. Vodo so izčrpali gasili GB Ljubljana in PGD Ljubljana-Vič.

05.07.2012 15:35
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 15.40 je v ulici Pod strahom, občina Škofljica, zaradi padavin meteorna voda zalila kletno stanovanje v stanovanjskem objektu. Odvečno vodo so izčrpali gasilci PGD Lavrica.

05.07.2012 15:51
Požari v objektih - Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Ob 15.51 je na Šmarski cesti v Kopru, zaradi udara strele gorel električni drog. Goreči drog so pogasili gasilci GB Koper.

05.07.2012 16:04
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
DOBROVA-POLHOV GRADEC, Požar "štale" po udaru strele.

05.07.2012 16:06
Močan veter - vetrolom
Ob 16.06 sta se na cesti Novo mesto–Mirna Peč v kraju Šranga v občini Mirna Peč zaradi močnega vetra podrli drevesi. Dežurni delavci CGP Novo mesto so drevesa razžagali in odstranili.

05.07.2012 16:10
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 16.10 je v Šentlovrencu v občini Trebnje meteorna voda zalila prostore župnišča. Gasilci PGD Šentlovrenc in Velika Loka so prečrpali vodo iz zalitih prostorov in odstranjevali posledice poplav.Ob 16.28 je v kraju Gornje Prapreče v občini Trebnje meteorna voda s hriba zalila lokalno cesto Trebnje–Veliki Gaber in ogrožala dve gospodarski poslopji. Gasilci PGD Trebnje so izvedli preusmeritev vode z vrečami peska in s postavitvijo zapore preprečili, da bi voda zalila objekta. Očistili so še dva odtočna jaška in postavili signalizacijo na cesti.

05.07.2012 17:25
Toča - toča
Okoli 17.25 je območje Hrastja v občini Šentjur zajel močan veter in toča. Uničilo je streho gospodarskega poslopja na površini okoli 400 kvadratnih metrov. Posredovali so gasilci PGD Loka pri Žusmu in streho pokrili s PVC folijo.

05.07.2012 17:36
Močan veter - vetrolom
Ob 17.36 sta se na Zdraviliško cesto in v Prešernovo ulico v Rogaški Slatini zaradi močnega vetra podrli drevesi. Gasilci PGD Steklarna so drevesi razžagali in odstranili.

05.07.2012 17:53
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 17.53 je nad naseljem Tovsto v občini Laško zaradi udara strele v gozdu zagorela podrast. Požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Laško.

05.07.2012 18:00
Močan veter - vetrolom
Ob 18.48 je v naselju Jurklošter v občini Laško močan veter razkril streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Jurklošter so streho prekrili s PVC folijo, stanovalka pa je zaradi poškodovanega stropa začasno nastanjena pri sorodnikih. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

05.07.2012 18:00
Močan veter - vetrolom
Ob 18.00 je naselje Kristan Vrh v občini Šmarje pri Jelšah zajelo močno neurje z vetrom, ki je rahlo razkrilo dve strehi stanovanjskih objektov in štiri gospodarske objekte. Gasilci PGD Kristan vrh so objekte prekrili, z delom pa bodo nadaljevali tudi jutri v petek.

05.07.2012 19:12
Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
LJUBLJANA, Požar stanovanjske hiše.

05.07.2012 19:30
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
Ob 15.45 je na Dolgem Brdu v Ljubljani strela udarila v gospodarsko poslopje. Domači so začetni požar takoj pogasili. Materialna škoda ni nastala. Gasilci PGD so kraj požara pregledali in zamenjali nekaj strešnikov.


Vir: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx

Ni komentarjev: