15. julij 2012

Posledice napada z vremenskim orožjem - julij 2012 (4)

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

14.07.2012

14.07.2012 21:08
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.08 je meteorna voda zalila kletne prostore dveh stanovanjskih hiš na Grajski cesti na Bledu. Vodo so izčrpali gasilci PGD Bled in očistili cestne prepuste pred Hotelom Toplice. Vodo so izčpali tudi iz kletnih prostorov podjetja Telekom na Ljubljanski cesti.

14.07.2012 21:17
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.17 je voda zalila cesto na Koroški Beli in dve stanovanji v večstanovanjskih objektih na Hrušici v občini Jesenice. Voda je zalila kletne prostore cestninske postaje Hrušica. Posredovali so poklicni gasilci GARS Jesenice in PGD Hrušica.

14.07.2012 21:23
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.23 je v Kranju in Predosljah meteorna voda zalila prostore v šestih stanovanjskih objektih ter avtobusni postaji. Izčrpali so jo gasilci JZ GRS Kranj in PGD Predoslje. Na Valjavčevi ulici pa so gasilci JZ GRS Kranj prekrili približno pet kvadratnih metrov odkrite strehe stanovanjske hiše.

14.07.2012 21:31
Močan veter - vetrolom
Ob 21.31 se je zaradi močnega vetra podrl gradbeni oder ob stanovanjski hiši in padel na cesto v Srednji vasi pri Šenčurju v občini Šenčur. V Srednji vasi je odkrilo tudi del strehe stanovanjske hiše. V Visokem se je podrlo drevo na cesto proti športnemu centru. Posredovali so gasilci PGD Šenčur, Srednja vas, Visoko Milje in JZ GRS Kranj.

14.07.2012 21:47
Močan veter - vetrolom
Ob 21.47 sta se zaradi močnega vetra podrli drevesi na cesto v naselju Stahovica v občini Kamnik. Odstranili so jih gasilci PGD Kamniška Bistrica.

14.07.2012 21:52
Močan veter - vetrolom
Ob 21.52 sta se podrli drevesi, ki sta padli na cesto Grad–Šenturška Gora v občini Cerklje na Gorenjskem. Odstranili so jih gasilci PGD Cerklje in Zgornji Brnik.

14.07.2012 22:00
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 22.18 je v Lokah v občini Ljubno, zaradi močnega naliva voda pričela zalivati gostinsko stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Ljubno ob Savinji, ki so sprostili odtočni jarek v gozdu nad objektom in omogočili pretok vode.

14.07.2012 22:01
Močan veter - vetrolom
Ob 22.01 sta podrti drevesi padli na električne vodnike v naselju Potoče in Kokra v občini Preddvor. Odstranili so jih gasilci PGD Preddvor ob prisotnosti dežurnega elektrikarja.

14.07.2012 22:15
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 22.25 je zaradi močnega naliva meteorna voda pričela zalivati prostore stanovanjske hiše v Okonini v občini Ljubno. Posredovali so gasilci PGD Okonina, ki so prebili odtočni jašek ter omogočili odtekanje vode.

14.07.2012 22:17
Poplave - poplave meteorne vode
Okrog 22.15 je območje Velenja zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Meteorna voda je zalila 20 stanovanjskih ter 3 poslovne objekte. Posredovalo je 81 gasilcev z 12 vozili iz PGD Velenje, Šalek, Bevče, Pesje in Vinska Gora, ki so izčrpavali vodo iz objektov, čistili prepuste in pregledali območje.

14.07.2012 22:21
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 22.20 je neurje z močnim nalivom zajelo območje občine Rečica ob Savinji. V Rečici ob Savinji je meteorna voda pričela zalivati stanovanjski objekt in garažo ter ogrožati objekt v bližini. Posredovali so gasilci PGD Rečica ob Savinji, ki so prebili odtočno cev in omogočili odtekanje vode.

14.07.2012 22:32
Močan veter - vetrolom
Ob 22.32 se je ob neurju z močnim vetrom na cesto v Veliki Pirešici v občini Žalec podrlo drevo.

14.07.2012 23:01
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 23.03 so gasilci PGD Slovenska Bistrica posredovali na Trgu Alfonza Šarha v Slovenski Bistrici, kjer je meteorna voda poplavila celoten trg in bližnji gostinski lokal. Gasilci so odprli in očistili sedem odtočnih jaškov, v gostinskem objektu pa vodo prečrpali in očistili prostore.

14.07.2012 23:18
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 23.19 so gasilci PGD Kranjska Gora izčrpali vodo iz meteornega jaška na Koroški ulici v Kranjski Gori.

11.07.2012 23:20
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 23.20 je v Ljubljani ob močnem vetru z dežjem voda zalivala kleti stanovanjskih objektov, cestnih in železniških podvozov, veter pa je podiral drevesa: - ob 23.20 je na Eipprovi ulici podrto drevo padlo na cesto - odstranili so ga gasilci GB Ljubljana; - ob 23.20 so gasilci GB Ljubljana izčrpali vodo na Švegljevi ulici v Ljubljani; - ob 23.21 je v podvozu na Tacenski cesti, obtičalo osebno vozilo v vodi; posredovali so gasilci GB Ljubljana; - ob 23.22 je voda zalila klet na Štuli, posredovali so gasilci PGD Šentvid; - ob 23.22 je voda zalila kleti dveh stanovanjskih hiš v ulici Na gmajni. Posredovali so gasilci PGD Vižmarje - Brod. - ob 23.44 podhod železniške postaje Ljubljana poplavljen; posredovali so gasilci PGD Ljubljana -mesto in PGD Brdo; - ob 23.46 je voda zalila klet stanovanjske hiše na Celarčevi ulici, posredovali so gasilci PGD Brdo; - ob 23.59 je voda zalila garažo ob stanovanjski hiši na Dvoru; posredovali so gasilci PGD Stanežiče Dvor, ki so očistili strugo potoka in izčrpali vodo iz objekta. Izčrpali so tudi 1,5 kubičnega metra vode iz jame, prav tako na Dvoru; - ob 0.24 je voda zalila stanovanjski objekt na Pestotnikovi ulici. Posredovali so gasilci PGD Gunclje; - ob 0.29 je padlo drevo na cesto na ulici Pod hribom. Gasilci PGD Gunclje so drevo odstranili; - ob 0.47 poplavljen podvoz na Drenikovi; posredovali so gasilci GB Ljubljana.

14.07.2012 23:44
Močan veter - vetrolom
Ob 23.45 je močan veter v Andražu nad Polzelo, občina Polzela, podrl drevo, ki je padlo preko ceste. Posredovali so gasilci PGD Andraž nad Polzelo, ki so drevo razžagali ter odstranili s cestišča.

15.07.2012

15.07.2012 06:19
Močan veter - vetrolom
Ob 6.19 se je v naselju Kobilščak v občini Radenci podrlo drevo, ki je padlo čez cesto.

15.07.2012 06:38
Močan veter - vetrolom
Ob 6.38 se je podrlo drevo čez cesto Rakičan–Noršinci v občini Murska Sobota. Odstranili so ga Delavci Komunale Murska Sobota.

15.07.2012 08:36
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
VELENJE, Črpanje meteorne vode iz jaška za dvigalo v Velenju

15.07.2012 09:03
Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 9.03 je voda poškodovala cesto v Tamarju v občini Kranjska Gora in je zato zaprta. V naslednjih dneh jo bodo skušali popraviti, če bo vreme dovoljevalo.

15.07.2012 09:32
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 9.36 so posredovali gasilci PGD Bled na Grajski cesti na Bledu, kjer je v spodnjih nadstropjih dveh stanovanjskih blokov voda udarila iz kanalizacije. Vodo so izčrpali.

15.07.2012 09:58
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 9.58 je zaradi močnega deževja na lokalno cesto Podvelka–Lehen v občini Podvelka naneslo veliko peska in zemlje. Delavci cestnega podjetja so cesto očistili.

15.07.2012 10:02
Močan veter - vetrolom
KRANJ, Veje visijo z drevesa - Kranj

15.07.2012 10:55
Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 10.55 se je na cesto Zgornja Radovna–Krma proti Kovinarski koči, občina Gorje, vsul zemeljski plaz. Cesta je do popravila zaprta.

15.07.2012 11:22
Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 10.55 so posredovali gasilci PGD Gorje v naselju Zgornje Gorje, občina Gorje, kjer so iz kleti stanovanjskega objekta izčrpali vodo.

15.07.2012 11:53
Požari v objektih - Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
ŠMARTNO OB PAKI, Požar električnega droga v Paški vasi, občina Šmartno ob Paki

15.07.2012 11:56
Močan veter - vetrolom
SLOVENJ GRADEC, Ob 11.56 se je na cesto v Turiški vasi, občina Slovenj Gradec, zaradi neurja z močnim vetrom podrlo drevo.

15.07.2012 12:30
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov - prekinitev prometa
VIPAVA, Ob 12.30 se na odseku HC Razdrto -Ajdovščina uvede zapora 1. stopnje zaradi sunkov burje med 80 in 100 km/h.


Vir: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx

Ni komentarjev: