11. november 2013

Ponovno napad z vremenskim orožjem na Slovenijo

Ponovno napad z vremenskim orožjem na Slovenijo

Dne 10.11.2013 se je ponovno vršil napad z vremenskim orožjem na Slovenijo, zaradi česar je bilo izvedenih precej intervencij služb za zaščito in reševanje.

Grafični prikaz:

Stanje intervencij na dan 10.11.2013 ob 23.50 uri
Vir: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx (10.11.2013, 23:50)

 Prikaz dogodkov:

Poplave - poplave ob vodotokih
10.11.2013 23:19
KOSTANJEVICA NA KRKI
Ob 23.19 razlitje reke Krke na območju pogostih poplav v kraju Malence, občina Kostanjevica na Krki. Zaprta cesta za ves promet na relaciji Kostanjevica - Zameško.

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
10.11.2013 23:11
ŠMARTNO PRI LITIJI
Zamašen jašek ob hiši, voda teče v objekt v Cerkovniku 30, Šmartno pri Litiji.

Poplave - poplave ob vodotokih
10.11.2013 23:04
ŠENTJERNEJ
Poplavljena cesta med Dolenjim Maharovcem in Gorenjo Gomilo v občini Šentjernej

Poplave - poplave ob vodotokih
10.11.2013 22:54
ŠENTJERNEJ
Čadraže, občina Šentjernej, Čadraški potok ogroža stanovanjsko hišo

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 22:42
IVANČNA GORICA
Poplavljeni prostori v stanovanjski hiši na Žabjeku 21a, Višnja Gora.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 22:33
KRŠKO
Ob 22.33 razlitje potoka Čreta v kraju Veliki Kamen, občina Krško, ki ogroža gospodarsko poslopje.

Poplave - poplave ob vodotokih
10.11.2013 22:24
SEVNICA
Ob 22.24 poglabljanje vodne struge pod mostom v kraju Trnovec, občina Sevnica.Ob 22.36 gasilci PGD Trnovec polnijo protipoplavne vreče za zaščito gospodarskega poslopja v kraju Stržišče.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 22:20
TRBOVLJE
Voda zamaka v lokal

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
10.11.2013 22:05
NOVO MESTO
Ob 22.05 je na stanovanjskem bloku v ulici Slavka Gruma v Novem mestu puščala streha. Voda je zalivala podstrešno stanovanje. Gasilci GRC Novo mesto so streho pregledali in ugotovili, da pušča pri slabo zaprtem strešnem oknu. Okno so zaprli in preprečili zamakanje.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 21:52
GROSUPLJE
Poplavljena klet v stanovanjski hiši, Industrijska cesta 1, Grosuplje.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 20:03
KOPER
Ob 20.03 so v Šmarjah, občina Koper, gasilci JZ GB Koper iz zamašenega drenažnega odtoka stanovanjske hiše izčrpali dva kubična metra meteorne vode.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
10.11.2013 19:37
KOPER
Ob 19.37 je na stari Šmarski cesti v občini Koper prišlo do podora kamenja. Posredovali so dežurni delavci Cestnega podjetja Koper.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 19:02
PIRAN
Ob 19.03 so v Parecagu, občina Piran, gasilci JZ GB Koper in PGD Sečovlje iz kleti stanovanjske hiše, ki jo je zalila meteorna voda izčrpali 20 kubičnih metrov vode.

Poplave - poplave ob vodotokih
10.11.2013 15:46
LUČE
Ob 15.46 je v Raduhi v občini Luče reka Savinja uničila okoli 15 metrov podpornega zidu. Ogrožena je delavnica in gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Luče so pregledali območje in nudili pomoč strojniku delovnega stroja, ki je na brežino namestil večje kamenje. O dogodku so obveščene pristojne občinske službe.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 14:24
PREDDVOR
Ob 14.24 so na Novljanski cesti v Preddvoru gasilci PGD Preddvor izčrpali meteorno vodo iz kleti stanovanjske hiše.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 14:08
SLOVENJ GRADEC
Ob 14.20 so na Gmajni v občini Slovenj Gradec, gasilci PGD Sele-Vrhe očistili zamašen jašek, zaradi katerega je meteorna voda poplavljala lokalno cesto.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
10.11.2013 11:11
KOZJE
Ob 11.17 so v Topolovem, občina Kozje, gasilci PGD Lesično pokrili zemeljski plaz, ki ogroža stanovanjsko hišo. O situaciji so obveščene pristojne občinske službe, ki bodo plaz sanirale.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
10.11.2013 10:50
TOLMIN
Od 10.50 je v občini Tolmin zaradi zemeljskega plazu zaprta cesta Volče-Solarji.Od 17.10 je na cesti Volče-Solarji polovična zapora cestišča.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 10:49
RADENCI
Ob 10.49 so na Kapelskem vrhu, občina Radenci, gasilci PGD Kapela s ponjavami prekrili del strehe trgovskega objekta, ki ga je poškodovalo močno deževje v pretekli noči.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 9:45
TOLMIN
Ob 9.45 so v kraju Bača pri Modreju, občina Tolmin, gasilci PGD Most na Soči izčrpali meteorno vodo iz kleti stanovanjskega objekta.

Poplave - poplave ob vodotokih
10.11.2013 9:30
MAJŠPERK
Ob 9.30 je reka Dravinja poplavila ceste Majšperk–Jurovci, Koritno–Lešje in Stogovci–Naraplje v občini Majšperk. Cestno podjetje Ptuj je ceste zaprlo in postavilo ustrezno prometno signalizacijo.

Poplave - poplave ob vodotokih
10.11.2013 9:30
MAJŠPERK
Ob 9.30 so v naselju Stogovci,občina Majšperk, gasilci PGD Ptujska gora sprali naplavine hudournika z lokalne ceste in dvorišča stanovanjske hiše.

Močan veter - vetrolom
10.11.2013 9:24
ČRNOMELJ
Ob 9.24 je na Metliški cesti v Črnomlju veter odpihnil polivinil na razkriti strehi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so streho na približno 100 kvadratnih metrih ponovno zasilno pokrili s ponjavami.
Nesreče z nevarnimi snovmi - nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometu

10.11.2013 9:17
NOVO MESTO
Ob 8.54 je bila na cesti Dolnja Težka voda do prelaza Vahta v občini Novo mesto razlita nafta po cestišču. Gasilci GRC Novo mesto so jo očistili z nevtralizacijskim sredstvom.

Močan veter - vetrolom
10.11.2013 9:16
ŠENTJERNEJ
Ob 9.16 se je na cesto Novo mesto–Šentjernej pri kraju Dolenje Mokro Polje v občini Šentjernej, zaradi močnega vetra podrlo drevo. Delavci CP Novo mesto so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Močan veter - vetrolom
10.11.2013 9:10
TREBNJE
Ob 9.10 se je na cesto Žužemberk–Veliki Gaber pri kraju Replje v občini Trebnje, zaradi močnega vetra podrlo drevo. Delavci CP Dvor so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
10.11.2013 9:10
ZAGORJE OB SAVI
Ob 9.00 je v naselju Razbor, občina Zagorje ob Savi, prišlo do podora skale velike okoli 10 kubičnih metrov, katera je močno poškodovala gospodarski objekt. Gasilci PGD Zagorje mesto, PGD Čemšenik in poveljnik CZ Zagorje so pregledali objekt in okolico. Začasno so s folijo prekrili streho poškodovanega objekta. O nadaljnjih ukrepih bodo odločale pristojne službe v naslednjih dneh.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
10.11.2013 9:03
JURŠINCI
Ob 9.03 se je v kraju Bodkovci, občina Juršinci, sprožil zemeljski plaz in zaprl dovozno pot do stanovanjske hiše. Kraj dogodka sta si ogledala župan in poveljnik Civilne zaščite, ter ugotovila da plaz ne ogroža stanovanjske hiše. Plaz bodo sanirali v prihodnjih dneh.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 8:41
SEVNICA
Ob 8.41 je v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, meteorna voda zalila prostore gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Boštanj so izčrpali osem kubičnih metrov meteorne vode.

Močan veter - vetrolom
10.11.2013 4:51
JURŠINCI
Ob 4.51 se je na cesti Juršinci–Rotman v občini Juršinci zaradi vetra podrlo drevo in poškodovalo dva vozila ob cesti. Drevo so odstranili gasilci PGD Gabrnik.

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih - požari v komunalnih in drugih zabojnikih
10.11.2013 3:30
MARIBOR
Ob 03.31 je na Pohorski ulici v Mariboru gorel 1000 litrski zabojnik za papir. Požar, ki je zabojnik uničil so pogasili gasilci JZZPR Maribor.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 1:47
KRANJ
Ob 1.47 je na Golniku v občini Kranj meteorna voda zalila kurilnico bolnišnice. Gasilci JZ GRS Kranj so skupaj z zaposlenimi vodo izčrpali z dvema črpalkama.

Poplave - poplave meteorne vode
10.11.2013 1:14
TOLMIN
Ob 1.13 so v vasi Volarje, občina Tolmin, gasilci PGD Tolmin in PGD Most na Soči postavili protipoplavne vreče in preuredili odvodnjavanje.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
10.11.2013 0:19
CERKVENJAK
Ob 00.19 so gasilci PGD Cerkvenjak v Kadrencih v občini Cerkvenjak odstranili drevo, ki je padlo čez cesto.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 20:10
DRAVOGRAD
Ob 20.10 so na Otiškem Vrhu v občini Dravograd gasilci PGD Šentjanž zaradi visoke reke Mislinje pomagali delavcem pri zaščiti objekta podjetja Monter s protipoplavnimi vrečami .

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 19:43
KOČEVJE
Ob 19.43 je v Livoldu v občini Kočevje meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskih objektov. Gasilci PGD Livold so s potopnimi črpalkami izčrpali vodo in očistili odtoke.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
9.11.2013 18:56
JEZERSKO
Ob 18.56 se je v dolini Komatevra na Zgornjem Jezerskem, občina Jezersko, na cestišče posulo nekaj zemeljskih plazov in zaprlo edino cestno povezavo iz teh krajev. Občina je že aktivirala delovne stroje, ki odstranjujejo plazove s ceste. Trenutno stanovanjski objekti in ljudje niso ogroženi. Preko noči je uvedeno dežurstvo gasilcev.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 18:30
BISTRICA OB SOTLI
Okoli 18.35 je v naselju Dekmance, občina Bistrica ob Sotli, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bistrica ob Sotli so nudili pomoč domačim pri odstranitvi vode iz prostorov.

Ni komentarjev: