10. november 2013

Še en napad z vremenskim orožjem na Slovenijo

Še en napad z vremenskim orožjem na Slovenijo

Dne 09.11.2013 se je vršil napad z vremenskim orožjem na Slovenijo, zaradi česar je bilo izvedenih precej intervencij služb za zaščito in reševanje.

Grafični prikaz:

Stanje intervencij služb za zaščito in reševanje, 10.11.2013, 00:15

Vir: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx (10.11.2013, 00:15)

Prikaz dogodkov:


Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 23:50
TOLMIN
poplavljena hiša-Kamno

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 23:12
KRANJ
Voda v kleti stanovanjske hiše, Cesta na Belo, občina Kranj.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 21:16
NOVO MESTO
Ob 21.16 je na Kočevarjevi ulici v Novem mestu zaradi zamašenega jaška voda zalila cestišče. Gasilci GRC Novo mesto so vodo prečrpali in očistili jašek.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 20:21
ROGAŠOVCI
Ob 20.21 je v Svetem Juriju v občini Rogašovci, meteorna voda zalivala prostore čistilne naprave. Gasilci PGD Sveti Jurij so prečrpali približno 80 kubičnih metrov vode.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 20:12
ŠEMPETER-VRTOJBA
Ob 20.12 je v Vrtojbi, občina Šempeter-Vrtojba, meteorna voda zalila prostore Tehnološkega parka. Gasilci JZGRD Nova Gorica in PGD Šempeter so vodo izčrpali.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 20:10
DRAVOGRAD
Gasilci PGD Šentjanž pomagajo delavcem pri zaščiti, s protipoplavnimi vrečami, podjetja Monter v Otiškem vrhu, občina Dravograd, zaradi visoke reke Mislinje.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 20:02
BLED
Ob 20.02 je na Rečiški cesti na Bledu tovarno Lip-Bled začela zalivati voda. Posredovali so gasilci PGD Bled, Bled - Rečica in Zasip, ki so s cevjo preusmerili potok in očistili jaške.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
9.11.2013 20:00
POLJČANE
Ob 20.00 je v Ulici Šlandrove brigade v Spodnjih Poljčanah, občina Poljčane, meteorna voda zalila kletne prostore objekta. Gasilci PGD Poljčane so vodo izčrpali.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 19:49
MEŽICA
Ob 19.50 so na Poleni v Mežici tamkajšni gasilci ob močnem deževju s pristojnim cestnim podjetjem odstranjevali posledice naraslega hudournika. Ob 21.30 je zaradi močnega dežja prišlo do zamašitve cestnega jaška in propusta v Podkraju pri Mežici, ki so ju gasilci očistili, ob 22.05 pa so zaradi naraslega potoka Šumca in udrtega mostu v Podkraju zaprli lokalno cesto.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 19:46
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Ob 19.46 je v Grabonošu v občini Sveti Jurij ob Ščavnici meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Grabonoš, Slaptinci in Sveti Jurij prečrpali 30 kubičnih metrov vode. V bližini hiše je tudi potok, ki je naraščal, zato so pred hišo postavili 60 vreč peska ter tako preprečili morebiten vdor vode iz potoka.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 19:43
KOČEVJE
Ob 19.43 je v Livoldu v občini Kočevje meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskih objektov. Gasilci PGD Livold so s potopnimi črpalkami izčrpali vodo in očistili odtoke.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
9.11.2013 19:24
SEVNICA
Ob 19.24 je prišlo v kraju Radna, občina Sevnica, do udora zemlje na cesto. Dežurni pri cestnem podjetju Povše Gradnje Sevnica je postavil polovično zaporo ceste.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
9.11.2013 18:56
JEZERSKO
Ob 18.56 se je v dolini Komatevra na Zgornjem Jezerskem, občina Jezersko, na cestišče posulo nekaj zemeljskih plazov in zaprlo edino cestno povezavo iz teh krajev. Občina je že aktivirala delovne stroje, ki odstranjujejo plazove s ceste. Trenutno stanovanjski objekti in ljudje niso ogroženi. Preko noči je uvedeno dežurstvo gasilcev.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
9.11.2013 18:39
KRANJ
Ob 18.39 so na Partizanski poti na Kokrici v občini Kranj gasilci PGD Kokrica očistili odtočni jašek in s tem preprečili, da bi voda vdrla v bližnjo stanovanjsko hišo.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 18:37
DRAVOGRAD
Ob 18.37 je na cesti pri objektu Gozdnega gospodarstva v Šentjanžu, občina Dravograd, zaradi močnega dežja prišlo do zamašitve cestnega propusta. Gasilci PGD Šentjanž so propust očistili in sprostili promet.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 18:30
BISTRICA OB SOTLI
Okoli 18.35 je v naselju Dekmance, občina Bistrica ob Sotli, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bistrica ob Sotli so nudili pomoč domačim pri odstranitvi vode iz prostorov.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
9.11.2013 18:25
KUNGOTA
Ob 18.25 so na lokalni cesti pred turistično kmetijo na Kozjaku nad Pesnico v občini Zgornja Kungota gasilci PGD Zgornja Kungota odstranili podrto drevo.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
9.11.2013 18:05
BREZOVICA
Ob 17.45 so gasilci PGD Vnanje Gorice na župnišču v Brezovici odstranili reklamni pano, ki ga je veter odtrgal z nosilcev in je obvisel na vrveh.

Nesreče v cestnem prometu - prometne nesreče
9.11.2013 18:03
KOBARID
Ob 18.03 je v Kobaridu zaradi poplavljenega cestišča voznik z osebnim vozilom zapeljal v obcestni jarek. Gasilci PGD Kobarid so zavarovali mesto nesreče in z avtodvigalom dvignili osebno vozilo iz jarka. Poškodovanih ni bilo.

Močan veter - vetrolom
9.11.2013 17:54
BREŽICE
Ob 17.59 je močan veter na cesto Spodnja Pohanca–Pečice, občina Brežice, podrl drevo. Odstranili so ga delavci Komunalnega podjetja Brežice.

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
9.11.2013 17:45
PODČETRTEK
Poplavljena klet stanovanjske hiše v Imenem.

Močan veter - vetrolom
9.11.2013 17:38
METLIKA
Ob 17.39 je na cesti Metlika─Grabrovec v občini Metlika, podrto drevo oviralo promet. Dežurni Cestnega podjetja Črnomelj je drevo razžagal in odstranil.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 17:21
ČRNA NA KOROŠKEM
Ob 17.25 je v Centru v občini Črna na Koroškem zaradi obilnega deževja narasla podtalnica zalila kurilnico stanovanjskega bloka. Vodo so s potopno črpalko izčrpali gasilci PGD Črna na Koroškem

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 17:20
SLOVENJ GRADEC
Ob 17.20 je v Starem trgu pri Slovenj Gradcu močno narasla reka Suhodolnica ogrožala deset stanovanjskih hiš. Posredovali so gasilci PGD Stari trg, ki so ogrožene stanovanjske hiše zaščitili s protipoplavnimi vrečami.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 17:05
ŠKOFJA LOKA
Ob 17.23 se je v naselju Bukovica, občina Škofja Loka, pred stanovanjskim objektom zamašil prepust. Gasilci PGD Bukovica so prepust v dolžini 10 metrov očistili.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 17:02
ŠENTJERNEJ
Ob 17.02 je v naselju Dolenje Gradišče, občina Šentjernej, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Maharovec so vodo izčrpali.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 16:59
OPLOTNICA
Ob 15.59 je v naselju Malahorna v občini Oplotnica zaradi zamašenih jaškov voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Oplotnica so izčrpali vodo iz kleti, počistili prostore in odmašili obcestne jaške

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 16:50
GORNJI GRAD
Ob 17.18 so v Bočni, občina Gornji Grad, gasilci PGD Bočna očistili zamašeno kanalizacijo, zaradi katere je meteorna voda tekla v stanovanjsko hišo.

Močan veter - vetrolom
9.11.2013 16:48
NOVO MESTO
Ob 16.46 je na cesti Novo mesto─Mirna Peč v občini Novo mesto podrto drevo oviralo promet. Dežurni Cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 16:45
HOČE-SLIVNICA
Ob 16.45 je v Pivoli, občina Hoče-Slivnica, zaradi neočiščenih jaškov voda zalila cestišče. Gasilci PGD Hoče so jaške očistili in voda je odtekla s ceste.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 16:40
MISLINJA
Ob 16.40 je voda zalila regionalno cesto Gornji Dolič–Vitanje, občina Mislinja. Posledice so odpravili dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 16:26
MEŽICA
Ob 16.26 je voda zalila regionalno cesto Mežica–Polena v občini Mežica. Posredovali so dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje, ki so cestišče očistili in sprostili promet.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 16:18
KANAL
Ob 16.18 je v naselju Lig v občini Kanal narasel hudourniški potok zalil kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kanal so iz kleti izčrpali manjšo količino vode, ob objektu so naložili protipoplavne vreče in preprečili nadaljnje ogrožanje objekta. Gasilci PGD Avče so pomagali pri polnjenju vreč

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 15:59
MISLINJA
Ob 15.59 sta v Gornjem Doliču v občini Mislinja narasli hudournik in reka Paka pričela ogrožati stanovanjsko hišo, most in cesto. Vhod in okna hiše so z vrečami s peskom zavarovali gasilci PGD Dolič-Šentflorjan.

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
9.11.2013 15:40
GORJE
Ob 15.47 je v naselju Krnica, občina Gorje, klet stanovanjskega objekta zalila podtalnica. Gasilci PGD Gorje so vodo posesali s sesalcem.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 14:57
MISLINJA
Ob 14.47 je v Gornjem Doliču v občini Mislinja narasel hudournik pričel ogrožati stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Dolič-Šentflorjan so ob pomoči delovnega stroja sanirali spodjedeno brežino, kraj dogodka pa si je ogledal tudi strokovni delavec ZiR občine Mislinja.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 14:54
MISLINJA
Ob 15.54 je v Gornjem Doliču v občini Mislinja narasel hudournik pričel ogrožati stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Dolič-Šentflorjan so stanovanjski objekt zavarovali z vrečami peska.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 14:35
JESENICE
Ob 14.36 je na Cesti Maršala Tita na Jesenicah v pekarno vdrla voda. Gasilci GARS Jesenice so očistili odtoke na katerih se je nabralo listje, tako da je voda lahko odtekla. Iz pekarne pa so vodo posesali s sesalcem.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
9.11.2013 14:29
JESENICE
Ob 14.26 se je v tovarni Acroni-obrat 2400, na Slovenskem Javorniku, občina Jesenice, zamašil odtok pod pečjo. Gasilci GARS Jesenice so očistil jašek tako, da je voda lahko odtekala.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 14:24
JEZERSKO
Ob 14.30 je na Zgornjem Jezerskem zaradi padavin narasel hudournik pod slapom Čedca. Gasilci PGD Jezersko so namestili vreče s peskom ob hudourniku in zaščitili zaselek Kvanca.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 14:16
SLOVENJ GRADEC
Ob 14.16 je v Podgorju, občina Slovenj Gradec, zaradi obilnega dežja hudournik ogrozil stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Podgorje so s protipoplavnimi vrečami zaščitili vhode stanovanjske hiše in cestišče ob hudourniku. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
9.11.2013 13:54
RADLJE OB DRAVI
Ob 13.54 se je na lokalno cesto Vas–Remšnik, občina Radlje ob Dravi, zaradi močnega dežja sprožil zemeljski plaz. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali cestišče in pomagali delavcem Režijskega obrata občine Radlje ob Dravi, ki so z delovnim strojem odstranili zemljino ter sprostili promet.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
9.11.2013 12:26
KRANJ
Ob 12.26 je na Ulici Janeza Puharja v Kranju zaradi uničenega žleba meteorna voda zamakala v stanovanjski blok. Gasilci JZ GRS Kranj so s strehe prečrpali vodo na drugo streho in tako preprečili nadaljnje zamakanje.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 11:43
GORJE
Ob 11.43 je v naselju Poljšica, občina Gorje, zaradi zamašenih odtokov meteorna voda tekla v hlev in drvarnico. Gasilci PGD Gorje so odtoke očistili.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 11:00
BOVEC
Ob 10.32 je na golf igrišču v Bovcu deroča voda ogrožala vodno črpalko. Posredovali so gasilci PGD Bovec in črpalko odstranili.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 10:52
JESENICE
Ob 10.52 je na Cesti Maršala Tita na Jesenicah je hudourniška voda iz gozda pritekala na cesto. Gasilci GARS Jesenice so odmašili in očistili mreže na zbiralniku, ki služi kot odtok za meteorne vode. Očistili so tudi odtočne jaške na in ob cesti.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
9.11.2013 10:49
MARIBOR
Ob 10.54 so v Brestrnici, občina Maribor, posredovali gasilci JZZPR Maribor, kjer so s cestišča odstranili podrto drevo.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
9.11.2013 10:39
RUŠE
Ob 10.39 so s ceste Log–Pečke, občina Ruše, gasilci PGD Bistrica ob Dravi odstranili drevo, ki je padlo na cesto.

Poplave - poplave meteorne vode
9.11.2013 10:27
JESENICE
Ob 10.28 je na Cesti Maršala Tita na Jesenicah v prostore knjigarne s strehe tekla voda. Posredovali gasilci GARS Jesenice, ki so s pomočjo lestve očistili zamašene odtoke na strehi in iz prostorov posesali vodo.

Močan veter - vetrolom
9.11.2013 10:09
KANAL
Ob 10.09 je v ulici Trg svobode v Kanalu sunek vetra razkril del strehe upravne stavbe. Gasilci PGD Kanal so začasno pokrili streho s folijo.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 10:03
BOHINJ
Ob 10.11 so v naselju Ukanc, občina Bohinj, gasilci PGD Bohinjska Bistrica, zaradi naraščanja vodotoka Savica, z vrečami s peskom zavarovali dva objekta.

Poplave - poplave ob vodotokih
9.11.2013 8:08
KOBARID
Med 8.08 in 11.13 je v občini Kobarid, zaradi močnega deževja meteorna voda ogrožala objekte v naseljih Kobarid, Sužid in Staro selo. Voda je zalila štiri stanovanjske hiše, gostinski lokal in proizvodne prostore podjetja TIK Kobarid. Posredovali so gasilci PGD Kobarid, ki so ogrožene objekte zavarovali s protipoplavnim vrečami, iz poplavljenih prostorov pa izčrpali vodo.

Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Dogodki/

Ni komentarjev: