03. november 2013

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo


Dne 03.11.2013 se je vršil napad z vremenskim orožjem na Slovenijo, zaradi česar je bilo izvedenih precej intervencij služb za zaščito in reševanje.

Grafični prikaz:


 Vir: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx (03.11.2013, 23:51)


Prikaz dogodkov:

3.11.2013 19:09
Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 19.09 je na Ulici Ivana Hribarja v Cerkljah na Gorenjskem začel poplavljati potok Mlinščica.Gasilci PGD Cerklje so začasno preusmerili potok,očistili zamašeno strugo in vrnili potok v prvotno stanje.

3.11.2013 17:58
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 17.41 je na Starovaški ulici v Šempetru v Savinjski dolini v občini Žalec meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šempeter so s pomočjo gradbene mehanizacije naredili nasip pred hišo in preprečili nadaljnje vdiranje vode v kletne prostore.

3.11.2013 17:57
Močan veter - vetrolom
Ob 17.57 je v naselju Mahovnik v občini Kočevje veter na objektu odkril del strehe. Posredovali so gasilci PGD Mahovnik, ki so osvetljevali streho in položili rezervne strešnike.

3.11.2013 17:34
Močan veter - vetrolom
Ob 17.34 je v Konci vasi v Kočevju veter razkril streho. Posredovali so gasilci PGD Stara vas, ki so osvetljevali streho in položili rezervne strešnike.

3.11.2013 17:32
Močan veter - vetrolom
Ob 17.32 se je v naselju Apače, občina Kidričevo, zaradi močnega vetra na cestišče podrlo drevo. Potrgani so bili tudi električni vodniki. Posredovali so delavci Cestnega podjetja Ptuj in dežurni delavci Elektra, ki so drevo odstranili, delavci Elektra pa so izklopili električno napeljavo.

3.11.2013 17:20
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 17.20 je na Kocbekovi cesti v Gornjem Gradu meteorna voda poplavila cestišče. Posredovali so gasilci PGD Gornji Grad, ki so očistili dva propusta in preprečili nadaljnje poplavljanje.

3.11.2013 17:19
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 17.19 so v naselju Podklanec, občina Žiri, gasilci PGD Brekovice pod cesto očistili propust .

3.11.2013 17:13
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Ob 17.13 je v naselju Vrh pri Boštanju, občina Sevnica, prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Okvaro so odpravili delavci Elektra Celje, nadzorništvo Sevnica in ob 18.08 zagotovili električno energijo v vseh 530 gospodinjstvih.

3.11.2013 16:28
Močan veter - vetrolom
Ob 16.28 se je v Prvencih v občini Markovci podrlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Prvenci – Strelci in drevo odstranili ter počistili cestišče.

3.11.2013 15:18
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Ob 15.18 je v naselju Šober v občini Maribor, zaradi podrtega stebra daljnovoda brez elektrike ostalo 228 odjemalcev. Delavci Elektra Maribor so napako na daljnovodu odpravili ob 18.30.

3.11.2013 15:15
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 15.15 so na Ulici Matije Tomca v Domžalah posredovali poklicni gasilci CPV Domžale in gasilci PGD Domžale mesto. Po požaru je bila na streho stolpnice nameščena zaščitna folija, ki je zaradi močnega vetra popustila in se začela trgati. Gasilci so folijo napeli in omogočili odtekanje vodi.

3.11.2013 14:24
Močan veter - vetrolom
Ob 14.24 se je na cesto Črnomelj-Tribuče pri kraju Tribuče, občina Črnomelj, zaradi močnega vetra podrlo drevo. Podrto drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci Cestnega podjetja Črnomelj.

3.11.2013 14:07
Močan veter - vetrolom
Ob 14.07 je na Taboru v Ljubljani zaradi del prišlo do odkritja dela strehe Doma upokojencev. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so pokrili nedokončan nadstrešek.

3.11.2013 13:48
Močan veter - vetrolom
Ob 13.48 so na cesti Velike Lašče - Mala Slevica, pri odcepu za Medvedjek ter Velike Lašče – Podsmrečje, občina Velike Lašče, gasilci PGD Velike Lašče iz cestišč odstranjevali podrta drevesa.

3.11.2013 13:43
Močan veter - vetrolom
Ob 13.43 se je v kraju Otočec, občina Novo mesto, zaradi močnega vetra podrlo drevo. Dežurni delavci Cestnega podjetja Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

3.11.2013 13:41
Močan veter - vetrolom
Ob 13.41 je v Vidmu, občina Dobrepolje, čez cesto padlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Videm, ki so ga odstranili.

3.11.2013 13:37
Močan veter - vetrolom
Ob 13.37 je pri Starem trgu v občini Loška dolina močan veter povzročil nevšečnosti delavcem Elektro Ljubljana. Podrt je bil drog električne napeljave.

3.11.2013 13:02
Močan veter - vetrolom
Ob 13.02 sta se v kraju Ljuben, občina Novo mesto, zaradi močnega vetra podrla dva telefonska droga. Poškodbo so sanirali dežurni delavci Telekoma Slovenije.

3.11.2013 12:35
Močan veter - vetrolom
Ob 12.35 je v kraju Drama, občina Šentjernej, zaradi močnega vetra nagnjen električni drog ogrožal dve hiši. Posredovali so dežurni delavci Elektra Šentjernej.

3.11.2013 12:31
Močan veter - vetrolom
Ob 12.31 je na Gorenjski cesti v Ribnici močan veter odtrgal telefonski kabel. Obveščen je bil Telekom.

3.11.2013 12:31
Močan veter - vetrolom
Ob 12.31 se je v Valdoltri, občina Koper, odtrgalo jadrnico in valovi so jo potisnili na obalo. Obveščen je bil lastnik, da poskrbi za plovilo.

3.11.2013 11:50
Močan veter - vetrolom
Ob 11.50 je v Šentvidu pri Zavodnju, občina Šoštanj, močan veter podrl drevo na žice električne napeljave. Posredovali so delavci Elektra Celje, ki so drevo odstranili in odpravili prekinitev oskrbe z električno energijo.

3.11.2013 11:30
Močan veter - vetrolom
Ob 11.30 je na območju Kočevja zaradi močnega vetra izpadlo več daljnovodov in transformatorskih postaj. Brez elektrike je bilo okoli 1500 odjemalcev.

3.11.2013 11:26
Močan veter - vetrolom
Ob 11.26 je na Bregu pri Kočevju močan veter razkril obrobe na strehi stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Stara Cerkev, ki so obrobe vrnili na svoje mesto.

3.11.2013 11:26
Močan veter - vetrolom
Ob 11.26 se je na cesto Čatež - Velika Loka v občini Trebnje, zaradi močnega vetra podrlo drevo. Podrto drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci CGP Trebnje.

3.11.2013 11:21
Močan veter - vetrolom
Ob 11.21 je v Ribnici močan veter na strehi cerkve razkril obrobe. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so obrobe odstranili.

3.11.2013 11:18
Močan veter - vetrolom
Ob 11.18 so pod naseljem Mahneti v občini Cerknica, delavci Komunale Cerknica s cestišča odstranili podrto drevo.

3.11.2013 10:03
Močan veter - vetrolom
Ob 10.03 je v Portorožu, občina Piran, iz mrtvega veza odtrgalo jadrnico in valovi so jo potisnili do glavnega pomola. Upravljalec Marine Portorož je poskrbel, da so jadrnico privezali.

3.11.2013 9:39
Močan veter - vetrolom
Ob 8.30 je v naselju Javorje v občini Črna na Koroškem veter odkril okoli petintrideset kvadratnih metrov strehe stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črna na Koroškem so del strehe pokrili s pločevino, ostalo pa z zaščitno folijo. Obveščene so bile pristojne službe.

3.11.2013 9:00
Visoko plimovanje morja - poplavljanje morja
Med 9.00 in 11.00 je zaradi povišanega plimovanja morja, le-to za krajši čas prestopilo rob obalne črte in zalilo najnižje dele obale v Piranu.

3.11.2013 8:57
Močan veter - vetrolom
Ob 8.57 se je na območju Lehna, občina Podvelka zaradi močnega vetra na cesto Lehen -Lovrenc podrlo drevo. Podrto drevo so odstranili Gasilci PGD Brezno -Podvelka.

Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Dogodki/

Ni komentarjev: