8. oktober 2012

Napad z vremenskim orožjem na severovzhod Slovenije


NAPAD Z VREMENSKIM OROŽJEM NA SEVEROVZHODNO SLOVENIJO


V nedeljo, 7. oktobra 2012, zvečer je potekal napad z vremenskim orožjem na severovzhodno Slovenijo. Zaradi tega je bilo opravljenih precej intervencij gasilcev in elektrikarjev. Intervencije bodo na kratko opisane v nadaljevanju.24.09.2012


7.10.2012 17:41
Močan veter - vetrolom
Ob 17.41 se je na relaciji Prevalje-Leše, občina Prevalje, zaradi močnega neurja čez cesto podrlo več dreves. Gasilci PGD Prevalje so na kraju razžagali drevesa in očistili cestišče. Delavci Elektra Celje pa so odpravili poškodbo na elektro vodih, katera so bila prekinjena zaradi padlih dreves.

7.10.2012 17:43
Močan veter - vetrolom
Ob 17.43 se je zaradi neurja na relaciji Kotlje-Brdinje, občina Ravne na Koroškem na cesto podrlo 6 dreves. Gasilci PGD Kotlje so podrta drevesa razžagali in očistili cestišče.

7.10.2012 17:46
Močan veter - vetrolom
Ob 17.46 je v Mariboru veter podiral drevesa, streho je veter odkril na dveh objektih ter poškodoval en fotovoltaični kolektor. Posredovali so gasilci PGD Maribor – mesto in JZZPR Maribor, ki so odstranili podrta drevesa, počistili cestišča in objekta začasno prekrili.

7.10.2012 17:46
Močan veter - vetrolom
Ob 17.46 je v Šentilju v Slovenskih Goricah veter podiral drevesa, Pod hribom odkril streho, na Maistrovi ulici ter Zeleni ulici pa je voda zalila dva objekta. Gasilci PGD Paloma, Šentilj v Slovenskih Goricah in Velka so odstranili podrta drevesa in vejevje, prekrili odkrito streho s plastično folijo in izčrpali vodo iz kletnih prostorov dveh objektov.

7.10.2012 17:47
Močan veter - vetrolom
Ob 17.47 je na območju Podvelke zaradi močnega neurja podrlo več dreves. Posredovali so gasilci PGD Brezno Podvelka in Ožbalt, ki so drevesa razžagali in odstranili.

7.10.2012 17:50
Močan veter - vetrolom
Ob 17.50 je na Lovrencu na Pohorju zaradi močnega vetra padlo drevo, na cesto Lovrenc – Fala pa se je vsul manjši plaz. Posredovali so gasilci PGD Lovrenc na Pohorju, ki so odstranili podrto drevo in manjši plaz na cestišču.

7.10.2012 17:51
Močan veter - vetrolom
Ob 17.51 sta se zaradi neurja na relaciji Ravne na Koroškem - Zelen breg, občina Ravne na Koroškem, na cesto podrli dve drevesi. Poklicna gasilca KGZ sta podrti drevesi razžagala in očistila cestišče.

7.10.2012 17:51
Močan veter - vetrolom
Ob 17.51 je v Zgornji Kungoti v občini Kungota na območju Radečke grabe in na cesti Svečina – Špičnik veter podrl dve drevesi. Posredovali so gasilci PGD Zgornja Kungota, ki so drevesa razžagali in odstranili.

7.10.2012 17:55
Močan veter - vetrolom
Ob 17.55 je v naseljih Pečke in Pod hribom v občini Ruše močan veter podrl drevesi, V Dobravo pa drog električne napeljave. Na železniški progi v Rušah je vlak naletel na podrto drevo, ki je padlo čez progo, pri tem se je poškodoval rezervoar za gorivo zato je izteklo 150 litrov pogonskega goriva. Gasilci PGD Bistrica ob Dravi so odstranili podrta drevesa. Poklicni gasilci in gasilci PGD Ruše so odstranili dele drevesa izpod poškodovane lokomotive in predali sanacijo lokomotive, dela poškodovanih železniških tirov in zemljine, v katero je izteklo 150 litrov goriva, delavcem Slovenskih železnic.

7.10.2012 17:57
Močan veter - vetrolom
Ob 17.57 je v Trnovski vasi veter odkril streho na stanovanjski hiši in podrlo drevo v naselju Biš. Gasilci PGD Biš so objekt začasno prekrili s folijo in odstranili podrto drevo.

7.10.2012 17:58
Močan veter - vetrolom
Ob 17.39 so se zaradi močnega neurja na relaciji Podgorje-Šmiklavž, občina Slovenj Gradec na cesto podrla štiri drevesa. Gasilci PGD Podgorje so podrta dreva razžagali in očistili cestišče.

7.10.2012 18:01
Močan veter - vetrolom
Ob 18.01 je v Lenartu v Slovenskih Goricah, občina Lenart, veter odkril streho na stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Selce in objekt pokrili.

7.10.2012 18:04
Močan veter - vetrolom
Ob 18.04 je v naselju Spodnje Dobrenje v občini Pesnica zaradi vetra padlo drevo, v naselju Ložane pa drog elektro napeljave. Posredovali so gasilci PGD Pesnica in Pernica.

7.10.2012 18:06
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 18.06 je v naselju Gomilica, občina Turnišče, močan veter prevrnil nadstrešnico avtobusne postaje. Intervenirali so gasilci PGD Gomilica ter sanirali posledice močnega neurja.

7.10.2012 18:10
Močan veter - vetrolom
Ob 18.10 je v Oplotnici veter podrl drog elektro napeljave. Gasilci PGD Oplotnica so nudili pomoč delavcem Elektra.

7.10.2012 18:10
Močan veter - vetrolom
Ob 18.10 je v Selnici ob Dravi zaradi močnega vetra padlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Slemen, ki so drevo razžagali in odstranili.

7.10.2012 18:11
Močan veter - vetrolom
Ob 18.11 je na cesti Grajena-Vurberg odcep za Krčevino in v Krčevini pri Vurbergu v občini Ptuj, veter podrl dve drevesi. Posredovali so gasilci PGD Grajena, ki so odstranili drevesi in počistili cestišče.

7.10.2012 18:12
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 18.12 je v naselju Lukavci, občina Križevci pri Ljutomeru, neurje podrlo drevo na osebno vozilo. Drevo so odstrani gasilci PGD Lukavci in PGD Ljutomer.

7.10.2012 18:15
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 18.15 je zaradi močnega neurja voda zalila Ulico Rajh Nade v Ljutomeru. Kanalizacijo so odmašili gasilci PGD Ljutomer.

7.10.2012 18:20
Močan veter - vetrolom
Ob 18.20 sta se na relaciji Vuhred-Vuzenica v občini Radlje ob Dravi zaradi neurja na cesto podrli dve drevesi. Drevesi so razžagali in odstranili gasilci PGD Vuhred.

7.10.2012 18:20
Močan veter - vetrolom
Ob 18.20 so v Dornavi, gasilci PGD Dornava, odstranili in počistili cestišče na lokaciji skozi drevored proti dornavskem gradu. S pomočjo avtodvigala so odstranili tudi podrti smreki, ki sta padli na streho stanovanjske hiše.

7.10.2012 18:21
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Ob 18.21 je v naselju Veržej v istoimenski občini neurje podrlo na cesto električni drog. Napako so odpravili dežurni serviserji Elektra Maribor.

7.10.2012 18:24
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Ob 18.24 je v naselju Stavešinci, občina Gornja Radgona, na električne vode padlo drevo. Drevo so odstranili dežurni serviserji Elektra Maribor.

7.10.2012 18:28
Močan veter - vetrolom
Ob 18.28 je so v Bratislavcih v občini Dornava, gasilci PGD Polenšak, iz enega objekta izčrpali meteorno vodo, eno streho pa prekrili z rezervnimi strešniki.

7.10.2012 18:35
Močan veter - vetrolom
Ob 18.35 je V Zgornjem Dupleku v občini Duplek močan veter odkril streho stanovanjske hiše, v Zgornji Koreni podrl drevo in drog elektro napeljave ter dva droga elektro napeljave v naseljih Žikarce in Vurberk.

7.10.2012 18:37
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 18.37 je v Moravcih v Slovenskih Goricah, občina Ljutomer, veter razkril 40 kvadratnih metrov strehe na stanovanjski hiši. Intervenirali so gasilci PGD Ljutomer in poškodovano streho začasno pokrili.

7.10.2012 18:41
Močan veter - vetrolom
Ob 18.41 je v Krčevini v občini Ormož, močan veter podrl več dreves. Gasilci PGD Miklavž pri Ormožu so drevesa odstranili.

7.10.2012 18:43
Močan veter - vetrolom
Ob 18.43 je v Vošnjakovi ulici na Ptuju veter odkril streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ptuj so pokrili streho z rezervnimi strešniki.

7.10.2012 18:45
Močan veter - vetrolom
Ob 18.45 je v Podvincih na Ptuju zaradi močnega vetra padlo drevo. Gasilci PGD Podvinci so odstranili podrto drevo in počistili cestišče.

7.10.2012 18:45
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Ob 18.45 je v več naseljih v občini Moravske toplice prišlo do prekinitve dobave električne energije . Napake so odpravile dežurne ekipe Elektra Maribor.

7.10.2012 18:46
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 18.46 je v naselju Trnje, občina Črenšovci, zaradi neurja prišlo do iskrenja pri transformatorski postaji. Intervenirali so gasilci PGD Trnje, ki so ob sodelovanju dežurnih delavcev Elektra Maribor odstranili nevarnost. Istočasno je v Romskem naselju veter odkril streho stanovanjske hiše, kar so prav tako sanirali gasilci PGD Trnje.

7.10.2012 18:48
Močan veter - vetrolom
Ob 18.48 je v naselju Zabovci v občini Markovci veter odkril streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Zabovci so objekt začasno prekrili s folijo.

7.10.2012 19:01
Močan veter - vetrolom
Ob 19.00 je na cesti Zgornji Leskovec-Trdobojci, občina Videm pri Ptuju, podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Leskovec so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča.

7.10.2012 19:10
Močan veter - vetrolom
Ob 19.10 je v Gomili pri Kogu v občini Ormož, zaradi močnega vetra padlo drevo. Gasilci PGD Hermanci so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča, ter počistili vozišče.

7.10.2012 19:13
Močan veter - vetrolom
Ob 19.13 je v naselju Spuhlja na Ptuju, močan veter odkril streho na cvetličarni. Posredovali so gasilci PGD Spuhlja in pokrili objekt.

7.10.2012 19:13
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 19.13 je v naselju Ključarovci, občina Križevci pri Ljutomeru, voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Ključarovci ter izčrpali okrog 20 kubičnih metrov vode.

7.10.2012 19:15
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 19.15 je v Ivanjskem vrhu, občina Gornja Radgona, močan veter na cestišče podrl drevo. Drevo so odstranili gasilci PGD Spodnji Ivanjci.

7.10.2012 19:21
Močan veter - vetrolom
Ob 19.21 so ob Železnici v Račah, občina Rače – Fram, gasilci PGD Rače, s ponjavo pokrili zaradi vetra odkrito streho.

7.10.2012 19:21
Močan veter - vetrolom
Ob 19.21 je v naselju Rucmanci v občini Sveti Tomaž veter odkril streho gospodarskega objekta. Gasilci PGD Trnovci so s folijo pokrili 60 kvadratnih metrov strehe.

7.10.2012 19:42
Močan veter - vetrolom
Ob 19.42 je v naselju Rakovci v občini Sveti Tomaž zaradi vetra padlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Savci, ki so drevo odstranili in počistili cestišče.

7.10.2012 19:55
Močan veter - vetrolom
Ob 19.55 je na cesto Zamušani-Tibolci v občini Gorišnica zaradi vetra padlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Zamušani in drevo odstranili.

7.10.2012 20:23
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 20.23 je v naselju Cezanjevci, občina Ljutomer, voda zalila cesto proti naselju Drakovci. Posredovali so gasilci PGD Cezanjevci ter očistili cestišče v dolžini okrog 300 metrov.

7.10.2012 20:30
Močan veter - vetrolom
Ob 20.30 je na relaciji med Ožbaltom in Breznom v občini Podvelka drevo padlo na daljnovod. Okvaro so odpravili delavci Elektro Maribor.

7.10.2012 21:26
Močan veter - vetrolom
Ob 21.26 je v naselju Grlinci v občini Jurišnici veter odkril streho stanovanjske hiše in poškodoval dva elektro drogova. Gasilci PGD Gabrnik so prekrili 40 kvadratnih metrov strehe s folijo in začasno popravili 2 električna droga.

7.10.2012 21:50
Močan veter - vetrolom
Ob 21.50 je v Rakuševi ulici v Ormožu zaradi močnega vetra padlo drevo. Gasilci PGD Ormož so podrto drevo razžagali in odstranili iz cestišča.

7.10.2012 22:00
Močan veter - vetrolom
Ob 22.00 je v Bresnici, občina Ormož, veter odkril 15 kvadratnih metrov strehe in podrl dve drevesi. Gasilci PGD Bresnica, Podgrad in Senešci so s folijo začasno pokrili streho, odstranili drevesi in počistili cestišče.


Vir: URSZR SPIN

Ni komentarjev: