16. oktober 2012

Napad na Slovenijo z vremenskim orožjem


16.10.2012 7:31

Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
Ob 7.31 je v naselju Sveti Tomaž gorelo ostrešje gospodarskega poslopja površine okoli 35 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Koračice in PGD Pršetinci so požar pogasili.

15.10.2012 20:06

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 20.06 je meteorna voda zalila klet stanovanjskega bloka na Rozmanovi ulici v Ilirski Bistrici. Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica in očistili odtočni jašek ter prečrpali meteorno vodo.

15.10.2012 20:23

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 20.23 je meteorna voda zalila klet stanovanjskega bloka na Gubčevi ulici v Ilirski Bistrici. Gasilci PGD Ilirska Bistrica so pomagali stanovalcem pri čiščenju kletnih prostorov. 

15.10.2012 23:44

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 23.47 so ljubljanski poklicni gasilci na Cesti Andreja Bitenca v Ljubljani razžagali in odstranili staro podrto drevo, ki je zaprlo promet.

16.10.2012 2:59

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 2.59 so v domu ostarelih Šiška na Kunaverjevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana izčrpali meteorno vodo, ki je zalila teraso in stekla v notranje prostore. 

16.10.2012 5:55

Močan veter - vetrolom
Ob 5.55 je na cesto Podzemelj-Grm, občina Metlika, močan veter podrl drevo. Dežurni delavec cestnega podjetja je podrto drevo odstranil.

16.10.2012 6:32

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 6.32 je pri kraju Sela pri Jugorju, občina Metlika, padla večja skala na cesto. Skalo so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja.

16.10.2012 7:56

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 7.56 so iz kletnih prostorov Pošte Slovenije d.o.o. v Novi Gorici gasilci JZ GRD GE Nova Gorica izčrpali meteorno vodo, ki se je tam nabirala ob močnih padavinah v nočnem času.

16.10.2012 8:26

Visoko plimovanje morja - poplavljanje morja
Med 9.00 in 10.00 je bilo na obali povišano plimovanje morja. Morje je za krajši čas poplavilo najnižje dele obale na Ukmarjevem trgu v Kopru.

16.10.2012 8:35

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 8.35 so uslužbenci hotela na Ptuju ugotovili, da je meteorna voda zlalila kletne porstore. Gasilci PGD Ptuj so vodo iz kletnih prostorov izčrpali.

16.10.2012 8:43

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 8.43 so gasilci GARS Jesenice, v jeklarni Acronija na Koroški Beli v občini Jesenice, z vodnim sesalcem posesali meteorno vodo.

16.10.2012 10:39

Požari v naravi oziroma na prostem - drugi požari v naravi oziroma na prostem
Ob 10.43 je pred vrtcem na Trubarjevi cesti na Bledu gorel transformator. Gasilci PGD Bled in PGD Bled-Rečica so požar pogasili. Od 10.40 do 12.29 je bilo zaradi tega 79 odjemalcev brez dobave električne energije.

16.10.2012 7:36

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 7.36 je v Begunjah na Gorenjskem, občina Radovljica, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Begunje na Gorenjskem so odmašili zamašen odtok in izčrpali vodo iz kletnih prostorov.

16.10.2012 8:30

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 8.37 so v naselju Mišače, občina Radovljica, gasilci PGD Srednja Dobrava izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše.

16.10.2012 9:45

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 9.45 je na Poti v Pilarno v občini Tržič hudournik nanesel pesek na dvorišče ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Tržič so hudournik preusmerili in počistili dvorišče. Voda v objekt ni prišla.

16.10.2012 17:02

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 19.52 so na Industrijski ulici v Žireh, gasilci PGD Dobračeva z vodo pod pritiskom očistili zamašen meteorni jašek.

16.10.2012 20:38

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 20.37 je v Zavčevi ulici na Ptuju meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Ptuj. Iz poplavljene kleti so izčrpali okoli 5 kubičnih metrov vode.


16.10.2012 7:17

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 7.44 je v Topolšici, občina Šoštanj, hudournik zalival parkirišče zdravilišča. Gasilci PGD Topolšica so del struge ročno očistili. Poglobitev struge in dokončanje del je opravil delovni stroj.

16.10.2012 7:21

Močan veter - vetrolom
Ob 7.22 je v naselju Grajena, občina Ptuj, drevo padlo na cestišče. Gasilci PGD Grajena so drevo odstranili in počistili cestišče.

16.10.2012 7:40

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 7.45 se je na Grajski cesti, občina Sevnica, udrl oporni zid. Posredoval je gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica, ki je pregledal lokacijo in teren, vendar nad mestom udora ni bilo opaziti odlomnega roba. Obveščene so bile vse pristojne službe.

16.10.2012 11:49

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 12.19 so na cesti iz Cerklj proti Poženiku, občina Cerklje na Gorenjskem, gasilci PGD Cerklje na Gorenjskem s ceste odstranili večjo drevesno korenino in nanošeni pesek.

16.10.2012 12:20

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 12.20 sta na Florjanski ulici v Sevnici gasilca Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica iz kleti stanovanjske hiše izčrpala okoli tri kubične metre vode.

16.10.2012 20:04

Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
MAJŠPERK, Gori lesena lopa-Podlože 81

16.10.2012 21:27

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.27 so meteorne vode zalile kletne prostore stanovanjske hiše v Podveki. Posredovali so gasilci PGD Brezno-Podvelka, ki so vodo izčrpali ter očistili prostore.

Ni komentarjev: