27. oktober 2012

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo dne 27.10.2012

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo dne 27.10.2012


Dne 27.10.2012 je potekal napad z vremenskim orožjem na Slovenijo. Zaradi tega je bilo opravljenih precej intervencij gasilcev, elektrikarjev in reševalcev. Intervencije bodo na kratko opisane v nadaljevanju.


27.10.2012 1:54

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 1.54 je v naselju Jablanica, občina Ilirska Bistrica, zaradi zamašene struge hudournika, meteorna voda poplavljala bližnji hiši. Gasilci PGD Vrbovo so s pomočjo rovokopača uredili strugo hudournika in očistili hiši, kateri je meteorna voda poplavila.

27.10.2012 3:44

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 3.58 so v Shakespearovi ulici v Mariboru poklicni gasilci JZZPR Maribor s PVC folijo zasilno prekrili okrog 40 kvadratnih metrov strehe stanovanjskega bloka. Zaradi poškodovane bitumenske izolacije na strehi objekta je ob močnem deževju začela voda pronicati skozi strop v prostore stanovanja.

27.10.2012 5:04

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
Ob 5.30 so v Lokah, občina Nova Gorica, gasilci JZGRD Nova Gorica izčrpali vodo iz kleti stanovanjske hiše, ki jo je zalila meteorna voda.

27.10.2012 6:14

Visoko plimovanje morja - poplavljanje morja
Ob 6.30 je na Ukmarjevem trgu v Kopru zaradi visokega plimovanja morje poplavilo glavo pomola in del obale. Ob 10.54 je morje upadlo.

27.10.2012 6:30

Visoko plimovanje morja - poplavljanje morja
Ob 6.37 bil v Piranu prožen sistem javnega alarmiranja zaradi visokega plimovanja. Morje je poplavilo južni del Punte in del Kidričevega nabrežja. Ob 11.44 je morje upadlo.

27.10.2012 6:57

Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 6.57 je pričela reka Reka pod naseljem Jasen, občina Ilirska Bistrica, zaradi obilnih padavin poplavljati. Na ogledu stanja na terenu je predstavnik OŠCZ Občine Ilirska Bistrica in predstavnik podjetja Drava.

27.10.2012 7:05

Visoko plimovanje morja - poplavljanje morja
Ob 7.00 so na Sončnem nabrežju v Izoli, gasilci PGD Izola zaradi visokega plimovanja morja postavili baražo in preprečili poplavljanje Skladiščne ulice.

27.10.2012 7:29

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 7.27 je na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu zaradi dviga podtalnice voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Okoli 10 kubičnih metrov vode so izčrpali gasilci PGD Slovenj Gradec.

27.10.2012 7:43

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 7.43 je na Trgu revolucije v Trbovljah meteorna voda zalila dva kletna prostora večstanovanjske zgradbe. Gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje so odprli jaška in s tem omogočili iztekanje meteorne vode. Za nadaljnjo sanacijo bo poskrbela Komunala JKP Trbovlje.

27.10.2012 9:10

Udari strel - udari strel (brez požara)
Ob 9.13 je v naselju Rožnik v občini Loška dolina udarila strela v stanovanjsko hišo in odkrila del strehe. Gasilci PGD Stari trg so streho začasno prekrili s ponjavo.

27.10.2012 9:44

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 11.10 so v naselju Brje, občina Ajdovščina, gasilci PGD Ajdovščina pomagali gasilcem PGD Selo pri pokrivanju strehe stanovanjskega objekta.Ob 12.00 so gasilci PGD Selo izčrpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta v naselju Batuje, občina Ajdovščina.Gasilci PGD Ajdovščina in GRC Ajdovščina so črpali vodo iz stanovanjskih objektov v Budanju, Ustju, Dolenjem in v Ajdovščini v ulici Vena Pilona. 

27.10.2012 9:45

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 9.04 je na cesti Radovljica–Nova vas, občina Radovljica, meteorna voda zalila podvoz. Gasilci PGD Radovljica so do prihoda cestnih služb kraj zavarovali.

27.10.2012 9:45

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 9.45 so v naselju Podbrdo, občina Tolmin, gasilci PGD Podbrdo očistili nanose vejevja in blata na dovozni poti do stanovanjskega in gospodarskega objekta. Zaradi zemeljskega plazu je na cesti Bača Dolenja Trebuša uvedena popolna zapora. Cesta med naseljema Kneža in Kneškimi Ravnami je zaradi nanosa kamenja in vejevja neprevozna. Na cesti Bača-Dolenja Trebuša je od 11.45 dalje uvedena polovična zapora. Na cesti med Rutom in Kal Koritnico meteorna voda zaradi zamašenih propustov nanaša vejevje in pesek.O zaporah cest so obveščene dežurne službe Cestnega podjetja Nova Gorica, Komunale Tolmin in Občinski štab Civilne zaščite občine Tolmin. Ob 11.25. so v kraju Postaja in kasneje ob 12.00 še iz kletnih prostorov stanovanjske hiše v kraju Idrija pri Bači, občina Tolmin. V naselju Idrija pri Bači so gasilci PGD Most na Soči izčrpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše. 

27.10.2012 9:54

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 9.54 je v tovarni Celes v Cerknem, občina Cerkno, meteorna voda zalila proizvodne prostore. Posredovali so gasilci PGD Cerkno.

27.10.2012 10:08

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 10.08 je v Lancovem v občini Radovljica zaradi zamašenega jaška meteorna voda poplavljala cestišče. Gasilci PGD Lancovo so jašek odmašili in očistili.

27.10.2012 10:10

Poplave - poplave meteorne vode
27.10.2010 so dopoldne zaradi obilnih padavin na področju Nove Gorice, meteorne vode zalile kletne prostore v ulici Gradnikove brigade, Bazoviški Ulici, Kidričevi ulici, ulici Ivana Regenta, Trubarjevi ulici, Sedejevi ulici, Stjenkovi ulici, Barju Marušičevi ulici in v ulici Milana Klemenčiča.Na področju naselja Loke so meteorne vode zalile po prvih podatkih štiri objekte, na področju Kromberka šest objektov in v Ajševici pet objektov. Na terenu so gasilci iz PGD Nova Gorica, PGD, Dornberk, PGD Kostanjevica na Krasu, PGD Dobrovo, PGD Kanal, PGD Avče in GE JZGRD Nova Gorica.V popoldanskih urah so gasilci razvažali vreče peska na kraje za katere se predvideva, da bi jih ogrožala meteorna voda v primeru obilnejših padavin oziroma obstaja možnost, da jih ogrozijo razlitja vodotokov.

27.10.2012 10:15

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 10.15 se je med naseljema Vipolže in Kozarno v občini Brda na cestišče porušil podporni zid. Zaradi rušitve zidu je polovica vozišča do nadaljnjega zaprta.

27.10.2012 10:25

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
Ob 10.30 je na cesto Zadlog–Kovk v občini Idrija padla večja skala, tako da je cesta do nadaljnjega zaprta za ves promet. O dogodku so seznanjene občinske službe, ki bodo poskrbele za čiščenje vozišča.Ob 12.23 so gasilci PGD Idrija črpali meteorno vodo, ki je ogrožala črpalke bencinskega servisa Petrol na Vojkovi Ulici v Idriji.Ob 14.18. so gasilci PGD Spodnja Idrija odšli na ogled plazu v Spodnji Kanomlji. Gre za manjši zemeljski plaz, ki ne ogroža stanovanjskega objekta. Plaz je delno poškodoval kolovoz pod stanovanjskim objektom. Plaz bodo sanirali, ko bodo to omogočale vremenske razmere.

27.10.2012 10:38

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 10.30 je v Šempetru pri Gorici, občina Šempeter – Vrtojba, meteorna voda zalila kletne prostore v treh stanovanjskih objektih. Ob 13.30 je meteorna voda zalila klet stanovanjskega objekta v Žnidarčičevi ulici v Šempetru. Posredovali so gasilci PGD Šempeter.

27.10.2012 10:41

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 10.42 je na Bevškem v občini Trbovlje zaradi zamašenega vodnega jaška voda tekla čez cestišče in nanašala prod. Posredovali so gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje. O zamašitvi jaška so bile obveščene pristojne službe.

27.10.2012 12:12

Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 12.00 so gasilci PGD Dobračeva posredovali v občini Žiri, na Loški cesti, kjer je potok prestopil breg in poplavil okolico. Na Čevljarski ulici v Žireh je bila zaradi zamašenega jaška ogrožena hiša. Na Partizanski ulici in v Zabrežniku v Žireh, pa je voda ogrožala stanovanjski hiši. 

27.10.2012 12:12

Poplave - poplave ob vodotokih
Od 12.12 je cesta Železniki–Davča, občina Železniki, zaradi poplavljanja bližnjega potoka do nadaljnjega zaprta.Od 15.41 je cesta Podrošt–Petrov Brdo, občina Železniki, zaradi plazu zaprta.

27.10.2012 12:48

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - s pitno vodo
Od 27.10.2012 od 12.48 je po podatkih podjetja Vodovod kanalizacija Celje, na območju občine Dobrna in sicer v naseljih Lokovina, Pristova, Vinska gorica in v centru Dobrne z izjemo Term Dobrna, zaradi zakalitve vodnega vira Landšperk, do nadaljnjega obvezno prekuhavanje vode za pitje in pripravo hrane.

27.10.2012 12:53

Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 12.53 je na Logaški cesti v Žireh meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Žiri so vodo izčrpali.

27.10.2012 12:55

Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 12.55 je v Hotovlji, Poljane, občina Gorenja vas – Poljane meteorna voda zalivala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Poljane, ki so vodo izčrpali ter očistili propuste.

27.10.2012 13:00

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 13.00 je na Rakovniku v občini Medvode meteorna voda zaradi zamašenega jaška ogrožala več hiš. Posredovali so gasilci PGD Sora, ki so jašek očistili in prečrpali vodo.

27.10.2012 13:16

Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 13.16 je na Cesti v Hudo v Tržiču, voda iz naraslega hudournika zalila klet stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Kovor, ki so iz kleti izčrpali vodo.

27.10.2012 13:43

Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 13.43 je v Puštalu, občina Škofja Loka, meteorna voda začela poplavljati gradbišče. Obveščene so bile pristojne službe, ki so uredile propust na gradbišču.Ob 16.04 bodo v Bodolski grapi ter pri kmetiji Okeršlan, občina Škofja Loka, komunalni delavci očistili zamašene propuste.

27.10.2012 14:32

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 14.32 je cesto Dobrova–Polhov-Gradec na Dvoru in na več drugih mestih skoraj v celoti zalila voda. Gasilci PGD Dvor so postavili zavarovanje.

27.10.2012 15:05

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 15.05 je dvorišče lokala na Mavsarjevi ulici v Notranjih Goricah zalila voda. Gasilci PGD Notranje Gorice so ugotovili, da je prišlo do preloma vodovodne cevi. Gasilci so vodo iz dvorišča izčrpali.

27.10.2012 15:30

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 15.30 je na cesti Zgornja Sorica–Podrošt, Sorica, občina Železniki, meteorna voda zaradi zamašenega propusta poplavila cestišče. Posredovali so gasilci PGD Selca.

27.10.2012 15:48

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 15.00 je na Prešernovi cesti, Hudo, občina Domžale, meteorna voda zalila klet stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Radomlje so iz kleti objekta izčrpali okoli pet kubičnih metrov meteorne vode.

27.10.2012 16:51

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 16.51 je na Vodnikovi cesti v Bohinjski Bistrici, občina Bohinj, meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Bohinjska Bistrica.

27.10.2012 17:50

Poplave - poplave meteorne vode
MIREN-KOSTANJEVICA, Ob 17:47 meteorne vode zalivajo pritlične prostore v naselju Bilje na naslovu Bilje 3.

27.10.2012 17:57

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 17.57 je v Zgornjem Doliču, občina Mislinja, meteorna voda zalila klet gostinskega objekta. Vodo so izčrpali gasilci PGD Dolič.

27.10.2012 18:57

Poplave - poplave ob vodotokih
Ob 18.57 je na cesti Dolenja Dobrava–Lučine, občina Gorenja vas - Poljane, meteorna voda zaradi zamašenega propusta poplavila cestišče. V Gorenji Dobravi je pred domačijo Pri Brodarju meteorna voda zaradi zamašenega odtoka poplavila parkirišče. Posredovali so gasilci PGD Gorenja vas - Poljane.

27.10.2012 18:58

Poplave - poplave meteorne vode
ŠKOFJA LOKA, Komunala prosi za pomoč pri črpanju meteorne vode.

27.10.2012 19:19

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
NAZARJE, V Potoku, občina Nazarje, je podtalnica zalila kletne prostore 4 stanovanjskih objektov, posredujejo gasilci PGD Gorica ob Dreti.

27.10.2012 19:34

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Ob 19.34 je bila na območju Peračice, Černivca, Praproš in Brezij, občina Radovljica, zaradi udara strele prekinjena dobava električne energije. Delavci Elektra Gorenjske so napako odpravili ob 20.21 uri.

27.10.2012 19:41

Poplave - poplave meteorne vode
ŠKOFJA LOKA, Voda v objektu na Frankovem naselju, občina Škofja Loka

27.10.2012 20:00

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - s pitno vodo
Ob 20.00 je v občini Zagorje ob Savi prišlo zaradi obilnih padavin do skalitve vodnega vira Šemnik. Porabniki pitne vode na območjih Krajevne skupnosti Kisovec-Loke, Rudnik-Toplice in Jože-Marn, morajo zaradi slabše kakovosti vode le to pred uporabo za prehranske namene prekuhavati. Ukrep bo veljal do preklica.

27.10.2012 20:01

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 19.05 so v Šentpavlu, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Šentvid pri Stični prečrpali vodo iz zbiralnika za meteorno vodo.

27.10.2012 20:24

Poplave - poplave meteorne vode
GRAD, Grad, črpanje vode iz kleti.Cerklje, Krvavška cesta, voda na cestišču.

27.10.2012 21:05

Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.05 je v Nuskovi, občina Rogašovci, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Nuskova so s prekopom terena in preusmeritvijo toka vode preprečili vdor vode v prostore hiše.

27.10.2012 21:16

Poplave - poplave ob vodotokih
LITIJA, Poplavljena lokalna cesta Jevnica-Senožeti.

27.10.2012 22:20

Poplave - poplave ob vodotokih
HRASTNIK, Poplavljeno cestišče regionalne ceste Hrastnik -Zidani Most


Vir: SPIN SOS112, Grafični prikaz

Ni komentarjev: