31. december 2006

Slovenski tolar (SIT) - bankovci

Slovenski tolar

Iz Wikipedije, proste enciklopedije


Bankovec za 1000 SIT
Bankovec za 1000 SIT
Kovanec za 1 SIT
Kovanec za 1 SIT
Slovenski tolar, ki ga sestavlja 100 stotinov, je denarna enota v Republiki Sloveniji. Njegova oznaka po standardu ISO 4217 je SIT. Izvor njegovega imena je v starem kovancu tolarju, enako kot pri dolarju. Uveden je bil po izteku brionske deklaracije, 8. oktobra 1991. Z do takrat veljavnimi jugoslovanskimi dinarji so se menjali v razmerju 1:1. Najprej so prišli v obtok boni v vrednosti 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 in 1000, pozneje še za 5000 SIT. Boni so bili natisnjeni že na začetku leta 1991, takoj po slovenskem plebiscitu za primer, če bi med osamosvajanjem prišlo do pomanjkanja gotovine v obtoku. Na vseh bonih je bil motiv Triglava in knežjega kamna, ki je dvignil precej prahu v Avstriji, boni so se ločili le po barvi in izpisani nominalni vrednosti.
Po približno enem letu so postopoma prišli v obtok »pravi« bankovci, ki jih še danes tiskajo v Veliki Britaniji. Zasnoval jih je akademski slikar Miljenko Licul, na njih so upodobljeni pomembnejši Slovenci in z njimi povezani motivi. Nekoliko kasneje so prišli v obtok tudi kovanci, ki jih kujejo na Slovaškem, na njih so upodobljeni živalski motivi. Poleg tega je bilo v obtok poslanih tudi nekaj priložnostnih kovancev, ki so sicer zakonito plačilno sredstvo, vendar nanje le redko naletimo, ker so večinoma končali pri zbiralcih.
Od 28. junija 2004 je tolar vezan na evro v ERM II in sicer je tečaj tolarja, 1 EUR je 239,64 SIT. Po načrtih slovenske vlade naj bi leta 2007 tolarje nadomestil evro. Slovenska vlada je oktobra 2005 izbrala motive za slovenske evrokovance.

Uvedba slovenske denarne enote

Prvi slovenski denar - boni, prva in zadnja stran.
Prvi slovenski denar - boni, prva in zadnja stran.
Ob razglasitvi neodvisnosti se Slovenija ni tudi denarno osamosvojila. Ker je bil z Brionsko deklaracijo razglašen trimesečni moratorij na kakršne koli poteze, povezane z osamosvajanjem, so prebivalci Slovenije morali še naprej uporabljati jugoslovanski denar. Ta pa ni bil samo vse manj vreden, ampak ga je v Sloveniji začelo celo primanjkovati. Narodna banka Jugoslavije je namreč slovenske banke izključila iz jugoslovanskega monetarnega sistema in jih zato tudi ni več oskrbovala s potrebnim denarjem.
Ko je 8. oktobra 1991 prenehal veljati Brionski moratorij, je Slovenija lahko uvedla lasten denar. V noči na ta dan je slovenski parlament po koncu burne razprave o imenu novega denarja sprejel zakon o denarni enoti Republike Slovenije in zakon o uporabi denarne enote Republike Slovenije ter s tem uvedel novo nacionalno denarno enoto - slovenski tolar kot edino zakonito plačilno sredstvo v Sloveniji. Ker bankovci za slovenske tolarje še niso bili natisnjeni, so bili dani v obtok brezimeni vrednostni boni. 9. oktobra so začeli jugoslovanske dinarje zamenjevati za vrednostne bone po menjalnem razmerju 1 : 1. Redna menjava je bila končana v treh dneh, in to brez kakršnih koli težav. Od leta 1992 do 1994 so vrednostne bone nato postopno zamenjali za tolarske bankovce in kovance.
Za novo slovensko valuto je bil uveljavljen sistem uravnavano drsečih deviznih tečajev, kljub temu pa je Banka Slovenije le redkokdaj intervenirala na deviznem trgu. To je omogočilo takojšnjo notranjo konvertibilnost slovenskega tolarja in s tem odpravo črnega deviznega trga. Ob uvedbi lastne valute je bila Slovenija brez deviznih rezerv, pestila pa jo je tudi 22-odstotna mesečna inflacija. Zaradi zunanjetrgovinskega presežka do leta 1994 in poznejših kapitalskih prilivov ji je postopno uspelo nakopičiti precejšnje devizne rezerve. Prav tako ji je v manj kot letu dni uspelo znižati inflacijo na 2 % mesečne stopnje in nato do leta 1995 postopno do 8,6 % na letni ravni. Tega leta je slovenski tolat tudi uradno postal konvertibilna valuta.

Bankovci

Bankovce izdaja Banka Slovenije. Tik pred uvedbo evra, konec leta 2006 so v Sloveniji v obtoku naslednji bankovci:

10 tolarjev


Bankovec za 10 sit (1992) - sprednja stran
Bankovec za 10 sit (1992) - zadnja stran

 • Velikost: 120 x 60 mm
 • Datum izdaje: 15. januar 1992
 • Izročen v obtok: 27. november 1992
Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik protestanta Primoža Trubarja, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Na osrednjem delu leve polovice bankovca je odtisnjen v tehniki globokega tiska motiv s prve strani Trubarjevega Abecedarija, pod njim pa je upodobljeno pisateljsko pero. V vodnem znaku je lik Primoža Trubarja
Na zadnji strani bankovca je reprodukcija risbe Uršulinske cerkve v Ljubljani. V zgornjem levem delu bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjen motiv iz Novega testamenta.

20 tolarjev


Bankovec za 20 sit (1992) - sprednja stran
Bankovec za 20 sit (1992) - zadnja stran

 • Velikost: 126 x 63 mm
 • Datum izdaje: 15. januar 1992
 • Izročen v obtok: 28. december 1992
Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik polihistorja Janeza Vajkarda Valvazorja, izdelan v ročni gravuri. Senca profila lika je izpolnjena z mikropisavo. Na levem delu bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjeno geodetsko šestilo. V vodnem znaku je upodobljen lik J. V. Valvasorja
Na zadnji strani so v globokem tisku odtisnjeni različni segmenti zemljevida Slovenije in zaključna vinjeta dveh angelov iz knjige J. V. Valvasorja Slava vojvodine Kranjske. Na levi strani bankovca je napis »Dulcis ex labore fructus«.

50 tolarjev


Bankovec za 50 sit (1992) - sprednja stran
Bankovec za 50 sit (1992) - zadnja stran

 • Velikost: 132 x 66 mm
 • Datum izdaje: 15. januar 1992
 • Izročen v obtok: 19. marec 1993
Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik matematika Jurija Vege , izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Na levi polovici bankovca je v globokem tisku odtisnjen motiv risbe iz Vegove razprave o krogli. V vodnem znaku je upodobljen lik Jurija Vege
Na zadnji strani je ponazorjeno Osončje ter risba čelne fasade Akademije znanosti in umetnosti.
100 tolarjev

Bankovec za 100 sit (1992) - sprednja stran
Bankovec za 100 sit (1992) - zadnja stran

 • Velikost: 138 x 69 mm
 • Datum izdaje:
 1. 15. januar 1992
 2. 15. januar 2003
 • Izročen v obtok:
 1. 30. september 1992
 2. 12. maj 2003
Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik slikarja impresionista Riharda Jakopiča , izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Osrednji del leve polovice bankovca izpolnjujejo slikarska paleta in dva slikarska čopiča. V vodnem znaku je lik Riharda Jakopiča.
Zadnjo stran predstavljata detajl Jakopičeve slike Sonce in načrt nekdanjega Jakopičevega paviljona v Ljubljani, ki je v globokem tisku.

200 tolarjev


Bankovec za 200 sit (1997) - sprednja stran
Bankovec za 200 sit (1997) - zadnja stran
 • Velikost: 144 x 72 mm
 • Datum izdaje:
 1. 15. januar 1992
 2. 8. oktober 1997
 3. 15. januar 2001
 4. 15. januar 2004
 • Izročen v obtok:
 1. 22. februar 1993
 2. 10. marec 1998
 3. 20. junij 2001
 4. 2. avgust 2004
Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik skladatelja Jakoba Gallusa (Iacobusa Gallusa) , izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. V osrednjem delu je odtisnjena risba motiva orgel iz 17. stoletja. V vodnem znaku je lik Iacobusa Gallusa
Na zadnji strani bankovca je na levi strani risba pročelja Slovenske filharmonije C-link_ven.gif (175 bytes) v tehniki globokega tiska. Na osrednjem delu bankovca je odtisnjen notni zapis.
Bankovci dveh izdaj se razlikujejo v datumu izdaje in podpisu člana Sveta banke na hrbtni strani.

500 tolarjev


Bankovec za 500 sit (1992) - sprednja stran
Bankovec za 500 sit (1992) - zadnja stran
 • Velikost: 150 x 75 mm
 • Datum izdaje:
 1. 15. januar 1992
 2. 15. januar 2001
 3. 15. januar 2005
 • Izročen v obtok:
 1. 30. september 1992
 2. 20. junij 2001
 3. 20. junij 2005
Osnovni motiv sprednje strani bankovca je lik arhitekta Jožeta Plečnika, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila, izpolnjena z mikropisavo. Na levi polovici bankovca je reproducirano šestilo z izrisano krožnico. V vodnem znaku je lik Jožeta Plečnika
Osrednji motiv zadnje strani bankovca predstavlja risba vzhodne fasade Narodne in univerzitetne knjiznice v Ljubljani. V spodnjem delu bankovca pa je prikazan tloris knjižnice.

1000 tolarjev


Bankovec za 1000 sit (2000) - sprednja stran
Bankovec za 1000 sit (2000) - zadnja stran
 • Velikost: 156 x 78 mm
 • Datum izdaje:
 1. 15. januar 1992
 2. 1. junij 1993
 3. 15. januar 2000
 4. 15. januar 2003
 5. 15. januar 2004
 6. 15. januar 2005
 • Izročen v obtok:
 1. 30. september 1992
 2. 13. december 1993
 3. 10. julij 2000
 4. 12. maj 2003
 5. 2. avgust 2004
 6. 20. junij 2005
Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik pesnika Franceta Prešerna, izdelan v ročni gravuri. Senca profila portreta je izpolnjena z mikropisavo. V zgornji, levi polovici bankovca je v tehniki globokega tiska odtisnjen faksimile Prešernovega podpisa. V vodnem znaku je lik Franceta Prešerna.
Na zadnji strani bankovca je v osrednjem delu odtisnjen del besedila Zdravljice. Levo zgoraj je stilizirano pisateljsko pero, poleg njega pa je v pesnikovem rokopisu v globokem tisku odtisnjena beseda »Prijatli«.

5000 tolarjev


Bankovec za 5000 sit (2002) - sprednja stran
Bankovec za 5000 sit (2002) - zadnja stran
 • Velikost: 156 x 78 mm
 • Datum izdaje:
 1. 1. junij 1993
 2. 8. oktober 1997
 3. 15. januar 2000
 4. 15. januar 2002
 5. 15. januar 2004
 • Izročen v obtok:
 1. 13. december 1993
 2. 10. februar 1998
 3. 10. julij 2000
 4. 15. julij 2002
 5. 2. avgust 2004
Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik slikarke Ivane Kobilce, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila portreta, izpolnjena z mikropisavo. Na levi strani bankovca je slikarsko stojalo, ob njem pa medaljon s profilom slikarke. Nad stojalom je na bankovcu izdaje »1. junij 1993« slikarska paleta v optično spremenljivi barvi, na bankovcu izdaje »8. oktober 1997« pa je zaščitna folija. Na bankovcu izdaje »15. januar 2002« je hologram v obliki slikarske palete, v katerem so stilizirani cvetovi ter številke »5000« v spreminjajočih se barvah. V vodnem znaku na levi strani bankovca je lik Ivane Kobilce.
Na zadnji strani je odtisnjen načrt fasade Narodne galerije v Ljubljani. Desno od motiva je v globokem tisku odtisnjen tloris in naris Robbovega vodnjaka. Kompozicijo zaključuje na desni strani načrt prizidka Narodne galerije. Bankovec izdaje »15. januar 2002« ima dodano varnostno kovinsko nitko z mikrotekstom, ki je vpletena ob levem robu.

10000 tolarjev


Bankovec za 10000 sit (2000) - sprednja stran
Bankovec za 10000 sit (2000) - zadnja stran
 • Velikost: 156 x 78 mm
 • Datum izdaje:
 1. 28. junij 1994
 2. 15. januar 2000
 3. 15. januar 2003
 4. 15. januar 2004
 • Izročen v obtok:
 1. 15. marec 1995
 2. 19. junij 2000
 3. 13. oktober 2003
 4. 4. april 2005
Osnovni motiv na sprednji strani bankovca je lik pisatelja Ivana Cankarja, izdelan v ročni gravuri. Podobo dopolnjuje senca profila portreta, izpolnjena s pisateljevim rokopisom. V osrednjem delu bankovca je odtisnjen načrt odra nekdanjega gledališča v Ljubljani, nad njim pa v slepem tisku motiv krizanteme. V vodnem znaku je Smrekarjeva karikatura Ivana Cankarja.
Bankovec izdaje 28. junija 1994 ima levo od krizanteme pisateljsko pero v optično spremenljivi barvi.
Bankovec izdaje 15. januarja 2000 ima na sprednji strani, ob desnem robu fluorescentni trak, na katerem se ponavlja faksimile podpisa Ivana Cankarja, pisateljsko pero in v mikro pisavi izpisan citat iz Cankarjevega dela Ottakring. Pisateljsko pero v zgornji, levi polovici bankovca je vijolične barve.
Osnovni motiv zadnje strani bankovca predstavlja gravura krizanteme, preko osrednjega dela pa je odtisnjen del originalnega pisateljevega rokopisa.
Bankovec izdaje 15. januar 2003 ima v levem, zgornjem delu krizanteme dodano iridescentno zaščito.

Priložnostni bankovci

Občasno ob pomembnih dogodkih ali obletnicah Banka Slovenije izda tudi priložnostne bankovce.

Ni komentarjev: