12. december 2014

Moji predlogi vladi na predlagam.vladi.si

Moji predlogi vladi na predlagam.vladi.si

 

Včeraj sem na portalu http://www.predlagam.vladi.si podal dva predloga, ki sta navedena v nadaljevanju. Oba še vedno čakata na odobritev moderatorja.

Vrnitev dohodnine z obrestmi


Dostikrat je tako, da moramo zavezanci na vračilo dohodnine čakati nekaj manj kot dve leti od dneva plačila akontacije dohodnine. Ta akontacija dohodnine bi nam v tistem času prišla prav za plačilo raznih stroškov, vendar nam ta denar po sedanji ureditvi ni na voljo. S tem pa brezobrestno kreditiramo državo. Nekateri celo vzamejo kredit na bankah, da premostijo izgubo tega denarja, kar pa ni poceni.

Zaradi navedenega predlagam Vladi Republike Slovenije spremembo 123. člena ZDoh-2, in sicer se doda 5. odstavek, v katerega se zapiše vrnitev dohodnine z obrestmi. Obresti naj prično teči naslednji dan po plačilu akontacije dohodnine do vključno dneva vračila dohodnine.


V sedanji obliki piše v 123. členu sledeče:

123. člen
(odmera in poračun dohodnine na letni ravni)tt
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, dohodnino na letni ravni za zavezanca odmeri davčni organ na podlagi napovedi, ki jo vloži zavezanec. Odmera in poračun dohodnine se za posamezno davčno leto opravita po preteku leta, z odločbo davčnega organa, v rokih in na način, določen s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek.

(2) Od dohodnine, odmerjene zavezancu za posamezno davčno leto od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, se odšteje med letom plačana dohodnina od teh dohodkov.

(3) Med letom plačana dohodnina se šteje za akontacijo dohodnine.

(4) Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanec doplača razliko dohodnine. Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, se zavezancu razlika dohodnine vrne.

Temu bi se dodal 5. odstavek s sledečim besedilom:

(5) Dohodnina se vrne z obrestmi, ki prično teči naslednji dan po plačilu akontacije dohodnine do vključno dneva vračila dohodnine.

http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/6408

Avtomatska izdaja informativnega izračuna dohodnine vsem, ki so plačali akontacijo dohodnine


Predlagam avtomatsko izdajo informativnega izračuna dohodnine vsem, ki so med letom plačali akontacijo dohodnine. Po sedanji ureditvi namreč to ni mogoče.

Sedaj velja, da če ti je bila med letom odvedena akontacija dohodnine in nisi presegel zneska splošne olajšave 3.302,70 EUR, lahko dobiš dohodnino povrnjeno tako, da sam oddaš dohodninsko napoved. Kdor pa te napovedi ne odda, se lahko pod nosom obriše za znesek preveč plačane dohodnine.

Sama izdaja odločbe o odmeri dohodnine pa je pomembna tudi pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/6409

Ni komentarjev: