29. julij 2013

Uporaba vremenskega orožja proti Sloveniji

Uporaba vremenskega orožja proti Sloveniji


Danes dne 29.07.2013 v popoldanskih in večernih urah je bilo proti Sloveniji ponovno uporabljeno vremensko orožje. Zaradi tega so intervencijske službe imele precej dela.

Grafični prikaz

Stanje intervencij dne 29.07.2013 ob 23.36 uri

Vir za grafični prikaz: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx

Prikaz dogodkov

29.7.2013 23:10
Močan veter - vetrolom
TOLMIN, 29.07.2013Ob 23.10 je v Dolenji Trebuši je ponovno odkrilo streho na podjetju Emok.

29.7.2013 23:07
Močan veter - vetrolom
CERKNO, 29.07.2013 Ob 23.07 v vasi Travnik je burja na cesto podrla večjo lipo in na Št. 2 je s strehe pometala par strešnikov.

29.7.2013 21:52
Požari v objektih - Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
BRASLOVČE, Požar transformatorske postaje v Parižljah.

29.7.2013 21:49
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
ob 21.50 je zagorela podrast v gozdu v kraju Pristava v občini Cirkulane. Požar na 20 kvadratnih metrih površine so pogasili gasilci PGD Cirkulane.

29.7.2013 21:04
Močan veter - vetrolom
Ob 21.04 je v Zgornjem Leskovcu, občina Videm pri Ptuju, zaradi močnega vetra razkrilo streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Leskovec so pokrili 30 kvadratnih metrov razkrite strehe s plastično folijo.

29.7.2013 20:30
Močan veter - vetrolom
Ob 20.30 je v naselju Bresnica v občini Ormož padlo drevo čez cesto. Ražagali in odstranili so ga gasilci PGD Bresnica.

29.7.2013 20:12
Močan veter - vetrolom
Ob 20.12 se je pri OŠ Dušana Bordona v Kopru odlomila veja iz drevesa. Delavci Komunale Koper so vejo razžagali in odstranili.

29.7.2013 20:10
Požari v naravi oziroma na prostem - drugi požari v naravi oziroma na prostem
Ob 20.10 je v Novem naselju v Gornjem Gradu, občina Gornji Grad, odlomljen vrh drevesa padel na električne vodnike med transformatorsko postajo in stanovanjsko hišo, ter povzročil požar. Posredovali so gasilci PGD Gornji Grad, ki so preprečili nadaljnje širjenje požara in drevo obrezali.

29.7.2013 20:05
Močan veter - vetrolom
Ob 20.05 so v Črnečah, občina Dravograd, zaradi močnega vetra podrli dve smreki na večstanovanjski objekt. Gasilci PGD Črneče so ju odstranili in sanirali poškodovano streho in žlebove.

29.7.2013 20:02
Močan veter - vetrolom
Ob 20.02 je v naselju Dolga Lesa v občini Ormož veter podrl dve drevesi. Odstranili so ju gasilci PGD Ormož.

29.7.2013 19:44
Močan veter - vetrolom
Ob 19.44 so v Sestržah, občina Majšperk, gasilci PGD Medvedce po neurju odstranili več podrtih dreves.

29.7.2013 19:37
Močan veter - vetrolom
SELNICA OB DRAVI, NEURJE

29.7.2013 19:30
Močan veter - vetrolom
Ob 19.30 je na nakupovalnem centru Shopping v Murski Soboti odkrilo del pločevinaste strehe. Gasilca PGD Murska Sobota sta okrog sedem kvadratnih metrov pločevine pritrdila nazaj.

29.7.2013 19:20
Močan veter - vetrolom
Ob 19.20 so s ceste Središče–Godeninci, občina središče ob Dravi, gasilci PGD Središče odstranili tri podrta drevesa in električni drog.

29.7.2013 19:15
Močan veter - vetrolom
Ob 19.12 je na lokalni cesti Veliki Brebrovnik–Vinski vrh, občina Ormož, podrto drevo ogrožalo prometno varnost. Gasilci PGD Miklavž so drevo odstranili.

29.7.2013 19:05
Močan veter - vetrolom
Ob 19.05 so v Podgori, občina Ravne na Koroškem, gasilci PGE Ravne na Koroškem pomagali pri prekrivanju gospodarskega poslopja, ki ga je poškodoval veter.

29.7.2013 19:01
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 19.01 se je na cesto Domanjševci–Hodoš, občina Šalovci, podrlo drevo. Podrto drevo so odstranili gasilci PGD Domanjševci.

29.7.2013 18:57
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
GORNJA RADGONA, Podrto drevo na cesti Ivanjševski vrh-Orehovski vrh

29.7.2013 18:54
Močan veter - vetrolom
PODČETRTEK, Okrog 18.50 ure je območje občine Podčetrtek zajelo neurje z močnim vetrom. Veter je v Veračah razkril streho hleva. Posredujejo gasilci PGD Sela-Verače-Virštanj.

29.7.2013 18:51
Močan veter - vetrolom
Ob 17.51 je v Forminu, občina Gorišnica, drevo padlo na cesto Formin–Osluševci. Gasilci PGD Formin so odstranili dve drevesi in pomagali delavcem Elektra Ptuj podpreti električni drog.

29.7.2013 18:42
Močan veter - vetrolom
SLOVENSKA BISTRICA, NEURJE Črešnjevec - drevo ob bankini Razgor 9 - podrto drevo Hošnica 15 - podrto drevo Oplotnica - padlo drevo Oplotnica - Sraža - el. drog Videž 22 - elektr. drog Zg. Ložnica - A-drog čez cesto Sp. Ložnica 5a - drevo Sp. Nova vas - leskovec - drevo na cesti

29.7.2013 18:42
Močan veter - vetrolom
HOČE-SLIVNICA, NEURJE PODRTO DREVO: - Drevored Pivola (PGD Hoče)

29.7.2013 18:40
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 18.40 so v Fikonih pri Kopru, gasilci JZ GB Koper razžagali in odstranili polomljeno drevo.

29.7.2013 18:39
Močan veter - vetrolom
KUNGOTA, Podrt električni drog.

29.7.2013 18:30
Močan veter - vetrolom
PESNICA, Podrta drevesa: Vosek 1, Jareninski vrh 7, Pesniški dvor 18, 3 DREVESA Podrt električni drog, posledično požar lesenega dela droga - Zgornji Jakobski dol 10

29.7.2013 18:30
Močan veter - vetrolom
ZREČE, Neurje z vetrom na območju občine Zreče.

29.7.2013 18:30
Močan veter - vetrolom
ŠENTILJ, NEURJE PODRTO DREVO: - Trate (PGD Velka) - Sladki vrh 9b, (PGD Paloma) - Sladki vrh 35, (PGD Paloma)

29.7.2013 18:24
Močan veter - vetrolom
ROGAŠKA SLATINA, Okoli 18.24 je območje občine Rogaška Slatina zajelo močno neurje z vetrom, posredujejo gasilci PGD Rogaška Slatina, PGD Steklarna Rogaška in PGD Sveti Florjan.Ob 19.05 so gasilci PGD Sveti Florjan odstranili podrto drevo na cesti Sveti Florjan - Rogatec ter sprostili promet.

29.7.2013 18:21
Močan veter - vetrolom
Ob 18.25 je neurje na postojnskem poškodovalo štiri ostrešja v naselju Mala Brda in Brezju pod Nanosom, občina Postojna. Posredovali so gasilci PGD Hruševje, ki so istočasno odstranili še tri podrta drevesa s cestišča pri Malih Brdih. Poškodovanega je bilo približno 10 kvadratnih metrov strešne kritine.

29.7.2013 18:15
Močan veter - vetrolom
Ob 18.17 so v kraju Gradišča in Meje, občina Cirkulane, gasilci PGD Cirkulane s folijo prekrili streho stanovanjskega in gospodarskega objekta, ki jih je razkril močan veter.

29.7.2013 18:15
Močan veter - vetrolom
ŠMARJE PRI JELŠAH, Okrog 18.00 ure je območje občine Šmarje pri Jelšah zajelo neurje z močnim vetrom. Veter je razkril nekaj streh, podiral drevesa, posledično je rpišlo tudi do motenj v preskrbi z električno energijo. Posredujejo gasilci PGD Šentvid pri Grobeljnem, PGD Kristan vrh, PGD Sladka gora, PGD Kostrivnica, PGD Steklarna Rogaška in PGD Šmarje pri Jelšah.

29.7.2013 18:14
Močan veter - vetrolom
VRANSKO, Okrog 18.00 ure je območje občine Vransko zajelo neurje z močnim vetrom Veter je razkril streho objekta. Posredujejo gasilci PGD Vransko, PGD Tešova, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik in PGD Ločica pri Vranskem.

29.7.2013 18:12
Močan veter - vetrolom
LENART, NEURJEPADEL ELEKTRO DROG, posledično zagorela njiva, Spodnji Porčič, (PGD Sveta Trojica, PGD Gočova, PGD Lenart).

29.7.2013 18:09
Močan veter - vetrolom
Ob 18.08 je na Hardeku, občina Ormož, padlo drevo na cesto. Gasilci PGD Hardek so podrto drevo odstranili.

29.7.2013 18:08
Močan veter - vetrolom
Ob 18.09 je močan veter v Žerjavu v občini Črna na Koroškem podrl na cesto drevo, ki je zaprlo promet. Posredovali so gasilci PGD Črna, ki so drevo razžagali in odstranili.

29.7.2013 18:04
Močan veter - vetrolom
MARIBOR, NEURJE PODRT ELEKTRIČNI DROG, posledično požar na lesenem delu droga - Einspilerjeva 30, (JZZPR Maribor, PGD Maribor Mesto).ODKRITA STREHA- Valvasorjeva 19, (PGD Studenci, PGD Radvanje)- Kosovelova ulica, (PGD Brezje)- Perhavčeva, (PGD Brezje)- Celjska 4 (JZZPR Maribor)- OŠ Gustava Šiliha Maribor (JZZPR Maribor)- Mencigerjeva (JZZPR Maribor)- Staneta Severja (JZZPR Maribor)PODRTA DREVESA;Beograjska, (PGD Razvanje)Šilihova, (PGD Razvanje)Plečnikova, (PGD Razvanje)Cesta na Vodole, (PGD Malečnik)Terčova 94, (PGD Malečnik)Ložane (PGD Malečnik)Ulica Heroja Nandeta (PGD Dogoše)Muratova (PGD Brezje)Pekrska, Lackova 3 drevesa (PGD Radvanje)Belokranjska ulica 4, (JZZPR Maribor)Slomškov trg 12, (JZZPR Maribor) Ljubljanska ulica 17a, 63 (JZZPR Maribor)- drevo Gregorčičeva 48, (JZZPR Maribor)- drevo Kardeljeva (JZZPR Maribor)

29.7.2013 18:00
Močan veter - vetrolom
Ob 18.00 je v naselju Ptujska gora, občina Majšperk, močan veter odkril streho na stanovanjskem objektu, na cesto pa podrl drevo in električni drog. Gasilci PGD Ptujska gora so na stanovanjskem objektu prekrili okoli 4 kvadratne metre odkrite strehe, s cestišča odstranili drevo, s pomočjo dežurnih delavcev Elektra Maribor pa sanirali podrti električni drog.

29.7.2013 18:00
Močan veter - vetrolom
PODVELKA, Brezno - močan veter ogroža ostrešje stanovanjske hiše.

29.7.2013 17:57
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na travniških površinah
Ob 17.57 je v Gornjih Petrovcih, občina Gornji Petrovci, zagorelo strnišče na površini enega hektarja. Požar so pogasili gasilci PGD Gornji Petrovci.

29.7.2013 17:54
Močan veter - vetrolom
Ob 17.54 so na cesti med naselji Jesenica–Bukovo–Zakojca v občini Cerkno, gasilci PGD Bukovo-Zakojca odstranili dve podrti drevesi, polomljeno vejevje in nanose kamenja. Cesta je normalno prevozna.

29.7.2013 17:54
Močan veter - vetrolom
Okrog 17.54 je območje občine Rogatec zajelo močno neurje z vetrom. Veter je preko ceste na relaciji Rogatec–Bukovje podrl drevo. Posredovali so gasilci PGD Rogatec, ki so drevo razžagali in ga odstranili.

29.7.2013 17:50
Močan veter - vetrolom
Ob 17.52 je v Gorišnici, občina Gorišnica, večje drevo padlo na garažo ob stanovanjski stavbi. Gasilci PGD Gorišnica so drevo odstranili.

29.7.2013 17:50
Močan veter - vetrolom
BRASLOVČE, Okrog 17.11 ure je območje občine Braslovče zajelo neurje z močnim vetrom. Veter je razkril strehe nekaj objektov in podrl nekaj dreves. Posredujejo gasilci PGD Braslovče, PGD Parižlje-Topovlje, PGD Letuš in PGD Dobrovlje.

29.7.2013 17:48
Močan veter - vetrolom
Ob 17.48 je v kraju Martinja vas, občina Mokronog-Trebelno, veter razkril gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Mokronog so poškodovano pločevino na strehi obtežili in preprečil raznašanje pločevine.

29.7.2013 17:45
Močan veter - vetrolom
Ob 17.45 je močan veter zajel občino Muta, kjer je podrl nekaj dreves in odkril streho stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Muta, ki so drevesa razžagali, streho pa prekrili.

29.7.2013 17:44
Močan veter - vetrolom
ŠENTJUR, Okrog 17.40 ure je območje občine Šentjur zajelo neurje z močnim vetrom. Veter je razkril strehe precej objektov in podrl nekaj dreves. Nekaj od teh dreves je padlo tudi na strehe objektov. Posredujejo gasilci PGD Šentjur, PGD ponikva, PGD Lokarje in PGD Slivnica.

29.7.2013 17:42
Močan veter - vetrolom
Ob 17.45 je na cesti v naselju Nova vas pri Markovcih, občina Markovci, podrto drevo ogrožalo promet. Gasilci PGD Nova vas so drevo odstranili.

29.7.2013 17:41
Močan veter - vetrolom
VUZENICA, Vuzenica - podrto drevo Sv. Vid

29.7.2013 17:40
Močan veter - vetrolom
ŠOŠTANJ, Neurje z vetrom na območju občine Šoštanj.

29.7.2013 17:36
Močan veter - vetrolom
Ob 17.36 so v Spodnji Vižingi občina Radlje ob Dravi, gasilci PGD Radlje ob Dravi in PGD Vuhred pomagali pri odpravljanju posledic neurja na strehi stanovanjskega objekta in okolici.

29.7.2013 17:35
Močan veter - vetrolom
Ob 17.39 so v Veliki vasi pri Krškem, občina Krško, gasilci PGE Krško pokrili kupolo na strehi tovarniškega objekta, ki jo je razkril sunek vetra.

29.7.2013 17:35
Močan veter - vetrolom
BREŽICE, Odkrivanje streh: Zdravstveni dom Brežice, kopališče Čateške Toplice, odstranjevanje dreves na lokalnih in državnih cestah. Izpadi daljnovodov na območjih občine Brežice.

29.7.2013 17:34
Močan veter - vetrolom
CERKLJE NA GORENJSKEM, Veter odkril streho Hiidmetala v Cerkljah in stanovanjske hiše v Dvorjah

29.7.2013 17:33
Močan veter - vetrolom
POLZELA, Okrog 17.30 ure je območje občine Polzela zajelo neurje z močnim vetrom. Veter je razkril strehe nekaj objektov in podrl nekaj dreves. Posredujejo gasilci PGD Polzela, PGD Ločica ob Savinji in PGD Andraž.

29.7.2013 17:32
Močan veter - vetrolom
Ob 17.32 se je v Lokvah pri Črnomlju podrlo drevo in poškodovalo občanko. Gasilci PGD Črnomelj so drevo odstranili. Reševalci NMP ZD Črnomelj so poškodovanko oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

29.7.2013 17:30
Močan veter - vetrolom
Ob 17.30 uri je v Mežici močan veter na cesto podrl nekaj dreves, ki so ovirala promet. Posredovali so gasilci PGD Mežica, ki so drevesa razžagali in odstranili z vozišča.

29.7.2013 17:25
Močan veter - vetrolom
SLOVENJ GRADEC, Sele - podrto drevo na cesto.

29.7.2013 17:24
Močan veter - vetrolom
Med 16.55 in 18.00 se je zaradi močnega vetra v občini Novo mesto podrlo več dreves in sicer na Kandijski cesti v Novem mestu, Prečni, Lutrškem selu in ob cesti na relaciji Otočec–Ratež. Veter je podrl drog električne napeljave na Uršnih Selih in drog telefonske napeljave v Jagodniku. V Dolžu je podrta smreka obvisela na žicah električne napeljave, na Lamutovi ulici v Novem mestu pa je močan veter razkril nastrešek ob stanovanjski hiši. V Šmihelu je močan veter razklal lipo, zaradi česar je bila ogrožena stanovanjska hiša in cesta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so drevo obžagali.

29.7.2013 17:23
Močan veter - vetrolom
NAZARJE, Okrog 17.23 ure je območje občine Nazarje zajelo močno neurje z vetrom. Veter je razkril precej stanovanjskih in nestanovanjskih objektov, podrto drevo pa je močno poškodovalo novozgrajen objekt. Posredujejo gasilci PGD Šmartno ob Dreti, PGD Gorica ob Dreti in PGD Nazarje.

29.7.2013 17:23
Močan veter - vetrolom
Ob 17.23 je zaradi močnega vetra v Rožnem dolu, občina Semič, električni kabel obvisel nad cesto. O dogodku je bila obveščena dežurna služba elektra. Ob 20.30 je na cesti Rožni Dol–Uršna Sela je močan veter podrl drevo. Za odstranitev so poskrbeli delavci CP Črnomelj.

29.7.2013 17:22
Močan veter - vetrolom
Ob 17.22 je na cesto Zgornja Dobrava–Lipnica, občina Radovljica, padlo drevo. Gasilci PGD Srednja Dobrava so drevo razžagali in odstranili s cestišča.

29.7.2013 17:21
Močan veter - vetrolom
ŽALEC, Okoli 17.21 je območje občine Žalec zajelo močno neurje z vetrom. Posredovali so gasilci PGD Arja vas, PGD Drešinja vas-Petrovče, PGD Žalec, PGD Velika Pirešica, PGD Zabukovica, PGD Levec, PGD Zavrh pri Galiciji, PGD Kasaze-Liboje, PGD Šempeter, PGD Vrbje in PGD Gotovlje, ki so s folijo pokrivali strehe, odstranjevali podrta drevesa s streh stanovanjskih in gospodarskih objektov ter odstranjevali drevesa, ki so ovirala prevoznost cest.

29.7.2013 17:20
Močan veter - vetrolom
KOSTANJEVICA NA KRKI, gori stanovanjska hiša Slinovce, občina Kostanjevica na Krki

29.7.2013 17:19
Močan veter - vetrolom
LAŠKO, Okrog 17.19 ure je območje občine Laško zajelo neurje z močnim vetrom. Veter je odkril nekaj objektov in podrl nekaj dreves. Posredujejo gasilci PGD Zidani most, PGD Rimske Toplice, PGD Laško, PGD Rečica, PGD Jurklošter in PGD Vrhovo.

29.7.2013 17:19
Močan veter - vetrolom
VOJNIK, Okrog 17.15 ure je območje občine Vojnik zajelo neurje z močnim vetrom. Veter je podrl drevo na cesti Frankolovo - Stranice. Posredujejo gasilci PGD Frankolovo.

29.7.2013 17:18
Močan veter - vetrolom
REČICA OB SAVINJI, Območje občine Rečica ob Savinji je zajelo močno neurje z vetrom, ki je razkril precej stanovanjskih in nestanovanjskih objektov. Posredujejo gasilci PGD Rečica ob Savinji, PGD Grušovlje in PGD Pobrežje ob Savinji.

29.7.2013 17:18
Močan veter - vetrolom
RADEČE, Okrog 17.18 je območje občine Radeče zajelo neurje z močnim vetrom. Veter je razkril več objektov in podrl nekaj dreves. Posredujejo gasilci PGD Radeče, PGD Jagnjenica in PGD Vrhovo.

29.7.2013 17:18
Močan veter - vetrolom
Ob 17.18 je na cesti Dobja vas–Kotlje, občina ravne na Koroškem, močan veter podrl drevo na cestišče. Posredujejo gasilci PGE Ravne na Koroškem.

29.7.2013 17:14
Močan veter - vetrolom
DRAVOGRAD, Dravograd - podrto drevo na Koroški cesti.

29.7.2013 17:14
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
PIRAN, S kamnitega zidu v Novi vasi je na cestišče padlo kamenje.

29.7.2013 17:13
Močan veter - vetrolom
Ob 17.13 se je v kraju Vrhpeč, občina Mirna Peč, ob cesti podrlo drevo. Gasilci PGD Mirna peč so razžagali in odstranili podrto drevo in ob cesti odstranili v neurju odpadlo vejevje.

29.7.2013 17:13
Močan veter - vetrolom
Ob 17.06 se je v okolici Škocjana, občina Škocjan, zaradi neurja podrlo več dreves. Gasilci PGD Škocjan so podrta drevesa odstranili. V Segonjah je močan veter podrl drog električne napeljave.

29.7.2013 17:13
Močan veter - vetrolom
Okrog 17.13 je območje občine Ljubno zajelo močno neurje z vetrom. V Lokah je močan veter razkril industrijsko halo podjetja KLS Ljubno d.d.. Posredovali so gasilci PGD Ljubno ob Savinji, PGD Okonina in PGD Radmirje, ki so streho zasilno prekrili. V Okonini je močan veter razkril in poškodoval streho na eni stanovanjski hiši ter dveh kmetijskih objektih. Posredovali so gasilci PGD Okonina in ponovno namestili kritino ter strehe zasilno prekrili.

29.7.2013 17:13
Močan veter - vetrolom
SEVNICA, odkrita streha

29.7.2013 17:12
Močan veter - vetrolom
PREBOLD, Okrog 17.12 ure je območje občine Prebold zajelo močno neurje z vetrom. Veter je razkril več stanovanjskih in nestanovanjskih objektov. Posredujejo gasilci PGD Prebold, PGD Groblja, PGD Latkova vas, PGD Kaplja vas in PGD Matke.

29.7.2013 17:11
Močan veter - vetrolom
POLZELA, Neurje z vetrom na območju občine Polzela.

29.7.2013 17:08
Močan veter - vetrolom
Ob 17.08 je v Sokolski ulici v Mirni, občina Mirna, močan veter razkril streho stanovanjskega bloka, pri tem pa je del strehe obvisel z bloka. Gasilci PGD Mirna so odstranili nevarni del kritine in po strešni konstrukciji položili PVC folijo.

29.7.2013 17:08
Močan veter - vetrolom
CELJE, Okrog 17. je območje občine Celje zajelo močno neurje z vetrom. Veter je razkril precej stanovanjskih objektov, podrl nekaj dreves, ki so zaprla prometne povezave in poškodovala električne vodnike. Posredujejo gasilci Poklicne gasilske enote Celje, PGD Celje-Gaberje, PGD Šmartno v Rožni dolini, PGD Ljubečna, PGD Teharje in PGD Ostrožno.

29.7.2013 17:06
Močan veter - vetrolom
Ob 17.06 je močan veter ob cesti Lipovec–Ajdovec in pri ribogojnici na Dvoru, občina Žužemberk, podrl več dreves. Gasilci PGD Ajdovec in PGD Dvor so odstranili podrto drevje.

29.7.2013 17:05
Močan veter - vetrolom
Ob 17.05 je v kraju Rovtarske Žibrše, občina Logatec, močan veter podrl drevo. Posredovali so gasilci PGD Medvedje Brdo.

29.7.2013 17:05
Močan veter - vetrolom
Okrog 17.05 je območje občine Gornji Grad zajelo močno neurje z vetrom. Veter je odkril strehe na najmanj štirih stanovanjskih in dveh družbenih objektih. Gasilci PGD Gornji Grad so na poškodovane strehe ponovno namestili kritino in jih zasilno pokrili.

29.7.2013 17:04
Močan veter - vetrolom
Ob 17.04 je na cesto med Lokvami in vasjo Lazna, občina Nova Gorica, padlo drevo. Cesta je bila zaprta. Drevo so odstranili gasilci PGD Čepovan.

29.7.2013 17:02
Močan veter - vetrolom
Ob 17.02 je na Vodovodni poti na Rakeku, občina Cerknica, močan veter razklal drevo, ki je nevarno viselo nad stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Rakek so viseče drevo odstranili.

29.7.2013 16:58
Močan veter - vetrolom
Ob 16.58 so na Slapu v občini Vipava, gasilci PGD Vipava prekrili 20 kvadratnih metrov strehe na pomožnem gospodarskem objektu, katera je bila odkrita ob neurju.Ob 17.30 so na Cankarjevi ulici v Vipavi gasilci PGD Vipava odstranili drevo, ki je padlo na cesto.

29.7.2013 16:55
Močan veter - vetrolom
Ob 16.55 je v kraju Hrast pri Jugorju, občina Metlika, prišlo do iskrenja žic električne napeljave, zaradi podrtega električnega droga nad gospodarskim objektom. Napako so odpravili delavci elektro podjetja.Ob 19.18 so na cesti Metlika―Novo mesto na relaciji od Hrasta pri Jugorju do kraja Jugorje, občina Metlika, odpadle veje ovirale promet. Obveščeni so bili delavci Cestnega podjetja Črnomelj.

29.7.2013 16:54
Močan veter - vetrolom
TREBNJE, 16:54 Veliki Gaber – razkrita streha – PGD Vel.Gaber 16:59 podrto drevo Medvedjek – Pluska – PGD Občine 17:00 Rodine pri Trebnjem – električni drog visi nad cesto – visi na žicah, ni17:06 krožišče na stari cesti H1 Ponikve – drevo na cesti17:06 Trebnje – Mirna , podrto drevo na obvoznici Trebnje17:10 Dol.Nemška vas –Češnjevek – drevo na cesti – PGD Ponikve17:10 Grmada – nimajo ene faze17:11 Mirna – Gabrovka – podrto drevo – PGD Sela pri Mirni17:25 cesta Dobrnič-Grmada – Trebnje – več dreves na cesti – PGD Dobrnič, Trebnje 17:49 Breza pri Trebnjem – razkrite streha hleva – PGD Občine

29.7.2013 16:48
Močan veter - vetrolom
Ob 16.48 je v naselju Unec, občina Cerknica, močan veter odkril strehi dveh stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Unec so strehi pokrili z opekami in ponjavami.

29.7.2013 16:46
Močan veter - vetrolom
ZAGORJE OB SAVI, Močan veter podira drevesa in odkriva strehe v občini zagorje.

29.7.2013 16:46
Močan veter - vetrolom
HRASTNIK, Neurje z vetrom na območju občine Hrastnik.

29.7.2013 16:46
Močan veter - vetrolom
TRBOVLJE, Neurje - močan veter, podrta drevesa in odkrivanje streh v občini Trbovlje.

29.7.2013 16:43
Močan veter - vetrolom
Ob 16.43 je močan veter na Gasilski ulici v Gorenji vasi , občina Gorenja vas - Poljane, odkril streho zapuščenega objekta. Gasilci PGD Gorenja vas so strešnike, ki so ogrožali mimoidoče in vozila, odstranili ter zavarovali območje.

29.7.2013 16:40
Močan veter - vetrolom
Ob 16.41 je med Tolminom in Novo Gorico med naseljema Podselo in Doblar v občini Tolmin na cestišče padlo več dreves. Podrto drevje so počistili gasilci PGD Tolmin. Na tem odseku ceste se je prožilo kamenje in ogrožalo vozila na cesti. Za zavarovanje je poskrbela dežurna služba Cestnega podjetja Nova Gorica.

29.7.2013 16:38
Močan veter - vetrolom
HRPELJE-KOZINA, V naselju Tublje pri Hrpelju podrto drevo.

29.7.2013 16:36
Močan veter - vetrolom
PIVKA, Na cesti Suhorje - Ribnica - podrti 2 drevesi,

29.7.2013 16:35
Močan veter - vetrolom
Ob 16.35 je v občini Šenčur močan veter podrl dve drevesi, ki sta padli na cestišče ter odkrili streho objekta. Gasilci PGD Šenčur in PGD Voglje so s strehe odstranili pločevinasto kritino, površine približno 9 x 10 metrov, delavci cestnega podjetja pa so odstranili podrta drevesa.

29.7.2013 16:34
Močan veter - vetrolom
Ob 16.34 je na Vojkovi ulici v Idriji neurje odkrilo streho na objektu. Na kraj so odšli gasilci PGD Idrija, katerim pa ni bilo potrebno posredovati, ker je lastnik objekta sam prekril streho.

29.7.2013 16:25
Močan veter - vetrolom
Ob 16.25 je v naselju Straža v občini Cerkno sunek vetra poškodoval strehe štirih objektov. Gasilci PGD Cerkno so del poškodovanih streh objektov prekrili s folijo, del pa s strešno kritino.

29.7.2013 16:20
Močan veter - vetrolom
Ob 16.20 so gasilci PGD Ledine posredovali na stanovanjskem objektu v Pečniku, občina Idrija, kjer so prekrili 25 kvadratnih metrov strehe, katero je odkril veter.

29.7.2013 16:18
Močan veter - vetrolom
Ob 16.18 je v vasi Predgriže v občini Idrija močan veter odkril del strehe na objektu. Na cesto med Godovičem in Črnim vrhom pa je veter podrl drevo. Gasilci PGD Črni vrh so prekrili odkriti del ostrešja in odstranili drevo s ceste.

29.7.2013 16:14
Močan veter - vetrolom
DIVAČA, Na cesti Divača - Ribnica - več podrtih dreves,

29.7.2013 16:14
Močan veter - vetrolom
Ob 16.14 je bila v Piranu zaradi močnega vetra in povišanega valovanja morja, sprožena sirena javnega alarmiranja z znakom "OPOZORILO NA NEVARNOST". Naprošamo prebivalce, da ustrezno poskrbijo za svoje imetje. Gasilci PGD Piran so na vhod recepcije in gostilne Hotela Piran postavili protipoplavne vreče in osebju pomagali poiskati stole in mize, ki jih je morje razneslo po obali.

29.7.2013 16:14
Močan veter - vetrolom
Ob 16.17 je na Pozirnem v občini Škofja Loka veter odkril streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Škofja Loka in PGD Bukovica so prekrili tri kvadratne metre stanovanjske hiše.

29.7.2013 16:14
Močan veter - vetrolom
Ob 16.14 je na širšem območju Mestne občine Kranj pustošil močan veter z dežjem, ki je odkrival strehe objektov, podiral drevesa in drog javne razsvetljave. Gasilci JZ GRS Kranj, PGD Mavčiče in PGD Prebačevo-Hrastje, so pokrivali odkrite objekte, razžagali in odstranjevali podrta drevesa. Dve drevesa sta padli na vozila in ju poškodovala. Višina materialne škode še ni znana.

29.7.2013 16:09
Močan veter - vetrolom
Ob 16.09 je v kraju Malo Ubeljsko, občina Postojna, na cestišče padlo drevo. Ob 16.21 se je v naselju Rakitnik podrla smreka.Ob 16.21 je v Brezju pod Nanosom odkrilo streho stanovanjskega objekta.Ob 16.33 je v kraju Dilce pri Postojni veter podrl drevo.Ob 16.46 je padla smreka na električni vod.Posredujejo gasilci PGD Veliko Ubeljsko.

29.7.2013 16:06
Močan veter - vetrolom
Ob 16.06 je močan veter polomil veje dreves na cestišče od Šalare do Vanganela v občini Koper. Posredovali so gasilci PGD Babiči, ki so veje odstranili s cestišča in jih razžagali.

29.7.2013 16:05
Močan veter - vetrolom
Ob 16.05 je v vasi Šebrelje v občini Cerkno močan veter odkril del strehe na objektu. Posredujejo gasilci PGD Šebrelje, ki so skupaj z lastniki pokrili odkriti del objekta.

29.7.2013 15:59
Močan veter - vetrolom
Ob 15.59 so na Prvomajski ulici v Novi Gorici gasilci JZGRD GE Nova Gorica pritrdili strešnike na objektu, ki jih je odkril močan veter.

29.7.2013 15:57
Močan veter - vetrolom
Ob 15.57 so se na Cesti na Markovec, občina Koper, na parkirani osebni vozili podrla tri drevesa. Posredovali so gasilci JZ GB Koper, ki so drevesa razžagali in odstranili s poškodovanih vozil.

29.7.2013 15:54
Močan veter - vetrolom
Ob 15.54 so v kraju Cesta, občina Ajdovščina, gasilci GRC Ajdovščina odstranili drevo, ki je padlo na cesto.

29.7.2013 15:53
Močan veter - vetrolom
Ob 15.53 se je v koprskem mandraču poškodovala oseba, ko je skušala zadržati svoje plovilo. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci ter prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola. Jadrnica je potopljena.

29.7.2013 15:51
Močan veter - vetrolom
Ob 15.51 je močan veter razmetal dele plastičnega krožišča v Bertokih, občina Koper. Posredovali so dežurni delavci CPK, ki so krožišče pospravili.Ob 17.23 je veter razmetal dele krožišča na Ankaranski cesti v Kopru. Posredovali so delavci Cestnega podjetja Koper.

29.7.2013 15:48
Močan veter - vetrolom
Ob 15.48 se je na cesto od Bandela proti Šmarjam, občina Koper, porušila večja veja. Posredovali so delavci CPK, ki so vejo odstranili s cestišča.

29.7.2013 15:45
Močan veter - vetrolom
Ob 15.45 so gasilci PGD Piran na vhod recepcije in gostilne Hotela Piran postavili protipoplavne vreče in osebju pomagali poiskati stole in mize, ki jih je morje razneslo po obali.

29.7.2013 15:44
Močan veter - vetrolom
Ob 15.44 je močan veter odtrgal senčilo na gostinskem lokalu na Cankarjevem nabrežju v Piranu. Delavci so sami pričvrstili senčilo, gasilci PGD Piran pa so odstranili poškodovana okna z razbitimi stekli na stavbi. Delavci Okolja Piran so počistili ulico.

29.7.2013 15:39
Močan veter - vetrolom
Ob 15.39 je močno neurje z vetrom odkrilo proizvodne prostore tovarne Emok v Dolenji Trebuši, občina Tolmin. Posredovali so gasilci PGD Dolenja Trebuša, ki so s ponjavami prekrili 120 kvadratnih metrov strehe.

29.7.2013 15:36
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
KOČEVJE, Podrto drevo čez cesto na relaciji Predgrad-Dol v občini Kočevje.

29.7.2013 14:33
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov - prekinitev prometa
Ob 14.33 je v Gabrniku, občina Škocjan, podrto drevo na cesti oviralo promet. Gasilci PGD Zagrad so drevo razžagali in odstranili.

29.7.2013 12:30
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 12.30 je na cesto Dobrova–Horjul, občina Dobrova-Polhov Gradec, padlo drevo in delno oviralo promet. Drevo so odstranili gasilci PGD Dobrova.

Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Dogodki/

Ni komentarjev: