26. december 2012

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo na božič

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo na božič, 25.12.2012

Intervencije gasilcev, elektrikarjev in reševalcev na božič dne 25.12.2012

25.12.2012 21:41
Močan veter - vetrolom
ŠOŠTANJ, Močan veter Lokovica.

25.12.2012 20:11
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Ob 20.11 je zaradi okvare na daljnovodu ostalo 471 odjemalcev brez oskrbe z električno energijo na območju naselja Pragersko v občini Slovenska Bistrica. Pristojne službe so okvaro odpravile ob 21.29.

25.12.2012 17:29
Močan veter - vetrolom
Ob 17.27 je v Hajdošah, občina Hajdina, drevo padlo na cestišče. Gasilci PGD Kicar so drevo ostranili s cestišča.

25.12.2012 17:27
Močan veter - vetrolom
Ob 17.27 sta v Hojdošah, občina Hajdina, dve drevesi ogrožali stanovanjsko hišo in električno napeljavo. Gasilci PGD Hajdoše so drevesi odstranili.

25.12.2012 17:20
Močan veter - vetrolom
Ob 17.20 je močan veter razkril del ostrešja stanovanjske hiše v Draži vasi v občini Slovenske Konjice. Aktivirani so bili gasilci PGD Draža vasin ostrešje prekrili.

25.12.2012 16:58
Močan veter - vetrolom
Ob 16.18 se je podrlo drevo na cestišče v Medribniku v občini Cirkulane. Odstranili so ga gasilci PGD Cirkulane.

25.12.2012 16:04
Močan veter - vetrolom
Ob 16.04 je podrto drevo padlo na stanovanjsko hišo v Vitomarcih v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Intervenirali so gasilci PGD Vitomarci.

25.12.2012 15:44
Močan veter - vetrolom
Ob 15.44 je v Brezovi v občini Celje veter razkril streho zidanice na površini okoli 25 kvadratnih metrov. Posredovali so gasilci PGD Šmartno v Rožni Dolini in streho ponovno prekrili.

25.12.2012 15:38
Močan veter - vetrolom
Ob 15.38 so gasilci PGD Pršetinci prekrili dve strehi na stanovanjskih objektih in gospodarsko poslopje ter stabilizirali telefonski drog v Pršetincih v občini Sveti Tomaž..

25.12.2012 15:38
Močan veter - vetrolom
Ob 15.38 so gasilci PGD Šoštanj mesto odstranili podrti drevesi, ki sta padli na Šlandrovo pot v Šoštanju.

25.12.2012 15:18
Močan veter - vetrolom
Ob 15.18 je podrta smreka padla na gospodarsko poslopje v naselju Kupčinji Vrh v občini Majšperk. Odstranili so jo gasilci PGD Stoperce.

25.12.2012 15:01
Močan veter - vetrolom
Ob 15.10 so gasilci PGD Oplotnica posredovali na regionalni cesti Oplotnica–Slovenska Bistrica v občini Oplotnica, kjer je na odseku med Čadrami in Stražo na cesto padlo večje drevo. Drevo so razžagali in odstranili s ceste.

25.12.2012 14:55
Močan veter - vetrolom
Ob 14.55 je veter odkril ostrešje objekta v naselju Zavrh pri Galiciji v občini Žalec. Na kraj dogodka so odšli gasilci PGD Zavrh pri Galiciji in prekrili približno 25 kvadratnih metrov ostrešja. Ob 16.05 je odkrilo ostrešje strojne lope v Zavrhu pri Galiciji. Prekrili so ga domači prostovoljni gasilci.

25.12.2012 14:33
Močan veter - vetrolom
Ob 14.33 je močan veter nagnil drog električne napeljave na Hrašenskem Vrhu v občini Radenci. Popravili so ga delavci Elektra Maribor.

25.12.2012 14:14
Močan veter - vetrolom
Ob 14:.4 je v Hermancih, občina Ormož, na cesto padel električni drog. Gasilci PGD Hermanci so drog podprli.

25.12.2012 13:55
Močan veter - vetrolom
Ob 13.55 je odkrilo streho na gasilskem domu v Lovrencu na Dravskem polju v občini Kidričevo. Gasilci PGD Lovrenc so začasno pokrili streho.

25.12.2012 13:52
Močan veter - vetrolom
Ob 13.52 so gasilci PGD Spuhlja odstranili drevo, ki je padlo na stanovanjsko hišo v naselju Spuhlja v občini Ptuj. Objekt je ostal nepoškodovan.

25.12.2012 13:50
Močan veter - vetrolom
Ob 13.50 je veter odkril strehe stanovanjskih hiš na Mejni cesti, Meškovi ulici in Ilčevi cesti na Ptuju ter vaškem domu v Turnišču. Prekrili so jih gasilci PGD Turnišče ter odstranili podrto drevo na Zagrebški cesti in Selski cesti.

25.12.2012 13:47
Močan veter - vetrolom
Ob 13.39 je v naselju Jelce v občini Šentjur, močan veter porušil del gospodarskega poslopja, ki je padel na bližnjo stanovanjsko hišo. Aktivirani so bili gasilci PGD Slivnica, zavarovali preostalo poslopje pred rušenjem ter očistili streho in okolico ter prekrili okoli 10 kvadratnih metrov ostrešja.

25.12.2012 13:39
Močan veter - vetrolom
Ob 13.39 se je v naselju Breg v občini Majšperk podrlo več dreves. Gasilci PGD Majšperk in Majšperk Breg so odstranili 12 podrtih dreves, od tega 6 s poškodovanega gospodarskega poslopja. Sanirali so tudi drog kabelske napeljave.

25.12.2012 13:38
Močan veter - vetrolom
Ob 13.38 je odkrilo del panelnih plošč na osnovni šoli v Črenšovcih in streho v naselju Žižki. Posredovali so gasilci PGD Črenšovci in PGD Žižki in sanirali ostrešji.

25.12.2012 13:37
Močan veter - vetrolom
Ob 10.43 je veter odkril streho na šoli v Podlehniku, strehi stanovanjskih hiš v Gorci, stanovanjsko hišo v Strajni in Zaklu, kjer se je podrlo tudi drevo. V Dežnem pri Podlehniku je odneslo streho objekta za shranjevanje drv na cesto. Na cestišče se je podrla smreka. Gasilci PGD Podlehnik so odstranili streho in podrto drevo s cestišča.

25.12.2012 13:37
Močan veter - vetrolom
Ob 13.37 je v Štražgonjci, občina Kidričevo, veter ogrožal gospodarsko poslopje. Zaradi nevarnosti podrtja, so gasilci PGD Šikole iz objekta odstranili vso kmetijsko mehanizacijo.

25.12.2012 13:30
Močan veter - vetrolom
Ob 13.30 je v Tepanju v občini Slovenske Konjice drevo padlo na žice električne napeljave. Delavci pristojnega elektro podjetja napako odpravljajo.

25.12.2012 13:23
Močan veter - vetrolom
Ob 13.23 sta se zaradi močnega vetra podrli drevesi in padli na Dobravsko ulico, drevo pa se je podrlo tudi na ulico Ob ribniku v Ormožu. Posredovali so gasilci PGD Ormož.

25.12.2012 13:17
Močan veter - vetrolom
Ob 13.17 so gasilci PGD Hajdina odstranili podrto drevo, ki je padlo na cesto v Zgornji Hajdini v občini Hajdina.

25.12.2012 13:07
Močan veter - vetrolom
Ob 13.07 je na cesto v Bukovcih, občina Markovci, močan veter podrl električni drog na cesto in ogrožal voznike. Gasilci PGD Bukovci so skupaj z Elektrom popravili drog.

25.12.2012 12:55
Močan veter - vetrolom
Ob 12:55 je odkrilo streho v Bresnici v občini Ormož. Gasilci PGD Senešci, Trgovišče in Bresnica so pomagali pri prekrivanju dveh streh, odstranili pa so tudi dve podrti drevesi.

25.12.2012 12:54
Močan veter - vetrolom
Ob 13.01 so gasilci PGD Mozirje odstranjevali poškodovane transparente, ki so ogrožala vozila na cesti v Mozirju.

25.12.2012 12:52
Močan veter - vetrolom
Ob 12.52 je odkrilo strehi dveh stanovanjskih hiš v naselju Hrastovec v občini Zavrč. Posredovali so gasilci PGD Zavrč in strehi prekrili s folijo. Na cesti Borl–Zavrč pa so odstranili podrto drevo.

25.12.2012 12:42
Močan veter - vetrolom
Ob 12.42 je odkrilo ostrešja 3 stanovanjskih hiš v Svetem Tomažu. Posredovali so gasilci PGD Koračice in prekrili ostrešja.

25.12.2012 12:39
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Med 12.39 in 14.54 je na območju občine Radlje ob Dravi zaradi okvare ostalo brez oskrbe z električno energijo 569 odjemalcev. Dežurni delavci Elektra Celje so napako odpravili.

25.12.2012 12:32
Močan veter - vetrolom
Ob 11.27 se je podrlo drevo na cesto Bezina–Rakovnik v občini Slovenske Konjice. V naselju Škalce se je podrl drog električne napeljave in drevo, odkrilo pa je tudi ostrešje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice.

25.12.2012 12:31
Močan veter - vetrolom
Ob 12.31 je močan veter odkril streho v Cirkovcih v občini Kidričevo. Gasilci PGD Jablane so pokrili streho z opeko.

25.12.2012 12:28
Močan veter - vetrolom
Ob 12.28 je veter odkril streho v Gerečji vasi, občina Hajdina. Posredovali so gasilci PGD Gerečja vas in prekrili streho z rezervno opeko.

25.12.2012 12:09
Močan veter - vetrolom
Ob 12.09 se je podrl električni drog v Ulici Bratov Mernik v Zrečah, zaradi česar je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo.

25.12.2012 12:04
Močan veter - vetrolom
Ob 12.04 so gasilci PGD Velenje razžagali in odstranili drevo, ki je padlo na Ljubljansko cesto v Velenju. Ob 12.44 je na Ljubljanski cesti podrto drevo padlo na stanovanjsko hišo in poškodovalo ostrešje. Odstranili so ga gasilci PGD Velenje.

25.12.2012 11:47
Močan veter - vetrolom
Ob 11.47 je odkrilo del pločevinaste strehe na stari občinski stavbi v Svetem Juriju ob Ščavnici. Gasilci PGD Sveti Jurij ob Ščavnici so ob pomoči krovca namestili in pritrdili pločevino.

25.12.2012 11:45
Močan veter - vetrolom
Ob 11.45 je v Kidričevem padlo na cesto drevo. Gasilci PGD Talum so ga odstranili s cestišča.

25.12.2012 11:38
Močan veter - vetrolom
Ob 11.38 je v naselju Straže v občini Lenart močan veter razkril del strehe dveh stanovanjskih objektov. Posredovali so gasilci PGD Selce.

25.12.2012 11:22
Močan veter - vetrolom
Ob 11.22 je odkrilo 6 ostrešij stanovanjskih hiš in podrlo drevo v naselju Tržec v občini Videm ter 2 stanovanjski stavbi v Gorci. Prekrili so jih gasilci PGD Tržec in odstranili drevo.

25.12.2012 11:18
Močan veter - vetrolom
Ob 11.18 se je podrlo drevo na cesti v Rabeljči vasi v občini Ptuj. Posredovali so gasilci PGD Ptuj in odstranili še podrta drevesa na Volkmerjevi ulici, Rabelčji vasi, s ceste v Vičavi in drevo, ki je padlo na stanovanjski objekt v Spuhlji ter poslovnem objektu v Špindlerjevi ulici na Ptuju, kjer je odkrilo del ostrešja.

25.12.2012 11:11
Močan veter - vetrolom
Ob 11.11 je močan veter odkril streho stanovanjskega objekta na Grajskem trgu v Račah v občini Rače-Fram. Posredovali so gasilci PGD Rače in pokrili razkriti del ostrešja.

25.12.2012 11:10
Močan veter - vetrolom
Ob 11.10 je drevo padlo na cesto v naselju Prerad v občini Dornava. Posredovali so gasilci PGD Polenšak in odstranili drevo.

25.12.2012 11:04
Močan veter - vetrolom
Ob 10.55 je razkrilo streho stanovanjske hiše v naselju Gradišče v občini Videm. Aktivirani so bili gasilci PGD Leskovec in streho prekrili.

25.12.2012 10:58
Močan veter - vetrolom
Ob 10.58 je drevo padlo na streho stanovanjske hiše v naselju Dolena v občini Videm pri Ptuju. Gasilci PGD Sela so odstranili podrto drevo, objekt pa ni poškodovan.

25.12.2012 10:39
Močan veter - vetrolom
Ob 10.39 so električni vodniki ogrožali stanovanjsko hišo v Veliki Pirešici v občini Žalec. Gasilci PGD Velika Pirešica so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč delavcem Elektra pri utrditvi drogov električne napeljave.

25.12.2012 10:28
Močan veter - vetrolom
Ob 10.28 je močan veter odkril strehe 5 stanovanjskih objektov v Apačah v občini Kidričevo. Gasilci PGD Apače so pomagali pri prekrivanju ostrešij.

25.12.2012 10:17
Močan veter - vetrolom
Ob 10.17 se je podrl drog električne napejave na Oplotniški cesti v Slovenskih Konjicah. Delavci Elektra Maribor odpravljajo posledice.

25.12.2012 10:12
Močan veter - vetrolom
Ob 10.12 se je podrl drog električne napeljave na bližnje drevo v naselju Bodrež v občini Šmarje pri Jelšah. Pristojne službe so okvaro odpravile.

25.12.2012 10:08
Močan veter - vetrolom
Ob 10.08 je nagnjeni drog električne napeljave ogrožal stanovanjsko hišo v naselju Janežovci v občini Destrnik. Odkrilo je strehi stanovanjskih hiš v Destrniku in Ločkem Vrhu. Posredovali so gasilci PGD Destrnik in pristojne službe elektro podjetja.

25.12.2012 9:31
Močan veter - vetrolom
Ob 9.31 je v bližini bencinskega servisa v Letušu v občini Braslovče močan veter nagnil drog električne napeljave. Delavci pristojnega elektro podjetja napako odpravljajo.

25.12.2012 9:26
Močan veter - vetrolom
Ob 9.26 so gasilci PGD Sladka Gora odstranili močno nagnjeni drevesi, ki sta ogrožali stanovanjsko hišo v naselju Sladka Gora v občini Šmarje pri Jelšah.

25.12.2012 9:23
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
Ob 9.23 je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo na območju naselja Gabrje v občini Novo mesto. Dežurni delavci pristojnega elektro podjetja so napako odpravili v dopoldanskih urah.

25.12.2012 9:04
Močan veter - vetrolom
Ob 9.04 se je nagnil drog električne napeljave na Prešernovi ulici v Ljutomeru. V Jeruzalemu obvisel električni drog na cestišču, v Sitarovcih pa se je podrl drog električne napeljave. V Cvenu se je podrlo drevo na cestišče, zaradi okvare pa so ostali tudi brez električne energije, v Precetincih je viseči drog električne napeljave ogrožal tri stanovanjske hiše, v Babincih pa so zaradi okvare ostali brez električnega toka. V Stari Cesti je odkrilo ostrešje stanovanjske hiše, ostrešje stanovanjskega objekta v Radomerju , Zgornjem Kamenščaku, Radomerščaku in dve ostrešji v Mekotnjaku. Podrlo se je drevo in padlo na cestišče v Spodnjem Kamenščaku. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, Mekotnjak - Stara Cesta, Ljutomer in Radomerje.

25.12.2012 9:02
Močan veter - vetrolom
Ob 9.02 se je zaradi močnega vetra podrlo več dreves, ki so padla na cesto Slovenska Bistrica–Devina, Hošnica–Kočno in Slovenska Bistrica–Poljčane v naselju Videž v občini Slovenska Bistrica. V vojašnici v Slovenski Bistrici je drevo ogrožalo objekt, podrlo se je drevo na Cesti zmage in Partizanski ulici, Pionirski ulici in Cesti pohorskega bataljona. V Pragerskem se je podrlo drevo na Ptujski cesti in Ulici bratov Berglez je veter odkril ostrešji stanovanjskih hiš. Odkrilo je dve ostrešji stanovanjskih objektov v Brezju pri Slovenski Bistrici in tri ostrešja v Spodnji Polskavi. Aktivirani so bili gasilci PGD Slovenska Bistrica, Laporje, Videž, Pragersko, Zgornja Bistrica in Spodnja Polskava.

25.12.2012 8:42
Močan veter - vetrolom
Ob 8.42 se je podrlo drevo na stanovanjsko hišo v naselju Mostečno v občini Makole. V Makolah, Ložnici in Pečkah je veter odkril strehe stanovanjskih hiš. Posredovali so gasilci PGD Makole in podrto drevo odstranili.

25.12.2012 8:28
Močan veter - vetrolom
Ob 8.28 sta se zaradi močnega vetra nagnila drogova električne napeljave v naselju Lukavci in Bučečovcih v občini Križevci. Okvaro so odpravili delavci Elektra Maribor.

Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Dogodki/

Ni komentarjev: