3. september 2011

Posledice napada z vremenskim orožjem (4)

V tem dokumentu bodo na kratko opisane posledice napada z vremenskim orožjem na Slovenijo.

02.09.2011

02.09.2011 17:36
Toča - toča
Ob 17.36 je neurje z točo zajelo Sevnico in poškodovano streho stanovanjskega objekta v Florijanski ulici v izmeri 110 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Sevnica so streho prekrili z folijo. Okoli 17.30 je voda nanosila kamenje na cesto Sevnica - Zavratec, Sevnica-Gornje Brezovo in skalo na cesto Boštanj-Tržišče. v občini Sevnica. Dežurni pri CGP Sevnica so ceste počistili. Ob 20.33 so gasilci PGD Sevnica posredovali na Cesti na grad v Sevnici, kjer je meteorna voda zalivala dvorišče. Očistili so več odtočnih jaškov v smeri proti Drožanjski cesti, na katerih se je nabralo predvsem listje, kot posledica toče.Zaradi neurja je v večernih urah prišlo do težav v telekomunikacijskem omrežju na območju mesta Sevnica z okolico

02.09.2011 18:20
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
Ob 18.20 je zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje v kraju Zavratec, občina Sevnica. Gasilci PGD Studenec, Boštanj ter domačini so manjši požar, ki je poškodoval tri kvadratne metre strehe pogasili.

02.09.2011 19:42
Močan veter - vetrolom
Ob 19.42 je na magistralno cesto med Radljami ob Dravi in mejnim prehodom z Avstrijo zaradi dežja in vetra padlo več dreves. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so drevesa odstranili.

02.09.2011 19:44
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 19.44 je v naselju Topole v občini Mengeš neurje odkrilo dele streh na petih objektih. Pri pokrivanju so sodelovali gasilci PGD Topole, ki so odstranili tudi podrto drevo.

02.09.2011 19:47
Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
Ob 19.47 je zaradi udara strele na Suhem vrhu v občini Prevalje zagorel lesen objekt, ki so ga pogasili pred domačini prihodom gasilcev PGD Prevalje. Gasilci so opravili pregled objekta s termo kamero.

02.09.2011 19:48
Poplave - poplave meteorne vode
VELENJE, Ob 19.48 je meteorna voda zalila dve hiši na Toledovi ulici in eno hišo v Ulici pohorskega bataljona v Pesju, občina Velenje.

02.09.2011 19:48
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 19. 45 je zaradi zamašenih odtočnih jaškov na strehi tiskarne na Cesti v Trnovlje, občina Celje, meteorna voda zalila podstrešne pisarne. Gasilci PGD Trnovlje in Nova Cerkev so odmašili odtočne jaške na strehi, odklopili električno energijo ter posesali meteorno vodo. Voda je uničila nekaj računalnikov, parket, sekundarni strop, tiskarniški papir in elektro omaro.

02.09.2011 20:05
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 20.05 je v podvozu na Krekovem trgu, občina Celje, meteorna voda zalila podvoz, v katerem je obstal voznik z osebnim vozilom. Gasilci PGE Celje so poplavljeno osebno vozilo izvlekli iz podvoza.

02.09.2011 20:07
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 20.07 je v Bevkovi ulici v Litiji zaradi neurja padlo drevo čez cesto. Posredovali so gasilci PGD Litija.

02.09.2011 20:07
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 20.10 so gasilci PGD Kresnice zaradi neurja odmašili cevi hudournika ob cesti v Kresnicah v občini Litija.

02.09.2011 20:07
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 20.07 je zaradi obilnih padavin in zamašenih odtočnih jaškov voda zalila parkirišče v Zagorju ob Savi. Gasilci PGD Zagorje mesto očistili odtočne jaške.Ob 20:56 je prišlo do udara strele na daljnovodu Zagorje–Tirna v občini Zagorje ob Savi. Obveščen je bil dežurni Elektro Zagorje.

02.09.2011 20:08
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 20.07 je meteorna voda zalila kletne prostore gostinskega objekta v naselju Srednji Dolič, občina Mislinja. Posredovali gasilci PGD Dolič .in vodo izčrpali.

02.09.2011 20:13
Poplave - poplave meteorne vode
ŽALEC, Ob 20.15 je na Tovarniški cesti 1 v Šempetru, obćina Žalec meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše.

02.09.2011 20:23
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 20.24 je meteorna voda zalila več kleti v Iličevi ulici in na Selški cesti na Ptuju. Gasilci PGD Turnišče so iz kleti izčrpali vodo.

02.09.2011 20:31
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 20.31 je zaradi udara strele zagorelo drevo v gozdu v Radečki grabi, občina Kungota. Drevo so podrli in pogasili gasilci PGD Zgornja in Spodnja Kungota, ter tako preprečili, da bi se požar razširil v gozd.

02.09.2011 20:34
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 20.34 je meteorna voda zalila kletne prostore na Lovrenški cesti v Kidričevem. Gasilci PGD Talum so izčrpali vodo.

02.09.2011 20:35
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 20.35 je v naselju Vrhpolje pri Moravčah močan veter odkril več streh stanovanjskih hiš. Pri pokrivanju so pomagali gasilci PGD Vrhpolje.

02.09.2011 20:39
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 20.44 je meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše v Dražencih, občina Hajdina. Gasilci PGD Draženci so izčrpali vodo.

02.09.2011 20:50
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 20.54 so posredovali poklicni gasilci JZZPR Maribor v Čufarjevi ulici v Mariboru, kjer je meteorna voda zalila prostore doma za ostarele. Gasilci so zajezili vodo in s tem omogočili delavcem doma, da so vodo pometli v odtočni jašek.

02.09.2011 21:02
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.02 je meteorna voda zalila podvoz na cesti Pragersko - Ptuj v občini Slovenska Bistrica. Aktivirani so bili gasilci PGD Pragersko.

02.09.2011 21:07
Močan veter - vetrolom
Ob 21.08 je močan veter podrl drevo, ki je padlo na cestišče v naselju Apače, občina Kidričevo. Gasilci PGD Apače so podrto drevo odstranili.

02.09.2011 21:07
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 21.07 se je v naselju Drvanja, občina Benedikt, zaradi močnega vetra podrlo drevo in padlo na cestišče, zato je bila cesta neprevozna. Drevo so odstranili gasilci PGD Benedikt.

02.09.2011 21:23
Poplave - poplave meteorne vode
STARŠE, Črpanje vode Marjeta na Dravskem polju

02.09.2011 21:42
Močan veter - vetrolom
Ob 21.42 je močan veter podrl drevo, ki je padlo na cestišče v naselju Bišečki vrh, občina Trnovska vas. Gasilci PGD Biš so podrto drevo odstranili.

02.09.2011 21:46
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
KRIŽEVCI, Požar v Lokavci 2m, gori garaža.

02.09.2011 22:02
Poplave - poplave meteorne vode
TRNOVSKA VAS, Voda zalila stanovanje

02.09.2011 22:30
Poplave - poplave meteorne vode
MORAVSKE TOPLICE, Pov. PGD Tešanovci je sporočil, da gredo na čiščenje cestišča, ki jim ga ob dežju vedno polavlja.

02.09.2011 22:38
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
CERKVENJAK, Podrto drevo čez cesto Cogetinci - Osek

Vir: URSZR / SPIN

Ni komentarjev: