24. maj 2016

Neurje na Štajerskem, 23.5.2016

Neurje na Štajerskem, 23.5.2016


PRIKAZ DOGODKOV

Vetrolom
24.5.2016 17:54
CIRKULANE
Pokrivanje strehe.

Vetrolom
24.5.2016 17:12
CIRKULANE
Polomljeno drevo.

Tehnična in druga pomoč
24.5.2016 11:33
MURSKA SOBOTA
Ob 11.37 so v naselju Pušča, občina Murska Sobota, gasilci PGD Pušča prekrivali strehe na treh stanovanjskih hišah in garaži, ki so bile poškodovane v zadnjem neurju.

Tehnična in druga pomoč
24.5.2016 10:49
ČRNOMELJ
Ob 10.49 se je pri spomeniku na Lokvah, občina Črnomelj, odlomil vrh mlaja kateri je ogrožal obiskovalce. Odlomljeni vrh so odžagali in odstranili gasilci PGD Črnomelj.

Vetrolom
24.5.2016 8:19
MARKOVCI
Ob 8.19 so v Stojncih v občini Markovci gasilci PGD Stojnci s ceste odstranili podrto drevo.

Tehnična in druga pomoč
24.5.2016 6:54
MURSKA SOBOTA
Ob 6.54 je v naselju Krog v Murski Soboti poškodovano drevo ogrožalo garažo ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Murska Sobota so s pomočjo avto lestve drevo odstranili.

Udari strel brez požara
23.5.2016 22:51
KRŠKO
Ob 22.51 je v naselju Brege, občina Krško strela udarila v stanovanjsko hišo in razkrila streho. Požara ni povzročila, prekinjena pa je bila oskrba z električno energijo. Gasilci PGD Brege in gasilci PGE Krško so s termo kamero pregledali prostore ter s folijo prekrili razkriti del strehe. Obveščene so bile pristojne službe.

Poplave meteorne vode
23.5.2016 22:15
BREŽICE
Ob 22.15 je v Dobovi, občina Brežice, meteorna voda zalila podvoz. Posredoval je dežurni delavec cestnega podjetja CGP Brežice in vzdrževalec podjetja Elektronik Brežice. Podvoz je bil prevozen ob 22.46 uri.Ob 22.17 je odlomljena veja na relaciji od Bizeljske ceste proti Kapelam, občina Brežice, ovirala promet. Posredoval je dežurni delavec cestnega podjetja CGP Brežice, ki je vejo razžagal in odstranil.Ob 22.56 je podrto drevo na relaciji Bizeljsko-Orešje, občina Brežice oviralo promet. Dežurni CGP Brežice je drevo odstranil s cestišča.

Požari v stanovanjskih stavbah
23.5.2016 22:12
APAČE
Ob 22.12 je udarila strela v stanovanjsko hišo v naselju Plitvica, občina Apače. Začetni požar je pogasil domačin pred prihodom gasilcev. Gasilci PGD Apače, Gornja Radgona in Lutverci so odkrili del ostrešja in z termovizijsko kamero pregledali okoli 120 kvadratnih metrov ostrešja stanovanjske hiše.

Požari v stanovanjskih stavbah
23.5.2016 21:47
GRAD
Ob 21.48 je v naselju Grad v isto imenski občini udarila strela v stanovanjski objekt, katera je poškodovala dimnik, del ostrešja in tram. Gasilci PGD Grad so prekrili okoli 8 kvadratnih metrov poškodovane strehe in pregledali stanovanjski objekt.

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve oskrbe z električno energijo
23.5.2016 21:46
NOVO MESTO
Ob 21.46 je bila na območju daljnovoda Otočec, občina Novo mesto, prekinjena oskrba z električno energijo. Delavci Elektro Ljubljana enota so napako na daljnovodu odpravili.

Poplave meteorne vode
23.5.2016 21:32
ORMOŽ
Ob 21.20 je na cesto v Sodincih, občina Ormož, meteorna voda naplavila blato in kamenje. Gasilci PGD Senešci so s ceste odstranili naplavljeni material ter cesto na dolžini okoli 100 metrov oprali in očistili.

Vetrolom
23.5.2016 20:53
ORMOŽ
Ob 17.48 je v občini Ormož močan sunek vetra odkril del strehe na stanovanjski hiši v Bresnici in del strehe na gospodarskem poslopju v Podgorcih. Gasilci PGD Velika Nedelja in Bresnica so na stanovanjski hiši popravili okoli 50 kvadratnih metrov, na gospodarskem poslopju pa okoli 30 kvadratnih metrov strehe.

Vetrolom
23.5.2016 20:40
GORNJA RADGONA
Ob 20.43 se je podrlo drevo čez cesto Gornji Ivanjci–Negova, občina Gornja Radgona. Gasilci PGD Gornja Radgona so drevo odstranili s cestišča.

Vetrolom
23.5.2016 20:25
TURNIŠČE
Ob 20.25 se je podrlo drevo čez cesto Gomilice–Brezovica, občina Turnišče. Gasilci PGD Gomilice so ga odstranili s ceste.

Poplave meteorne vode
23.5.2016 20:25
LJUBLJANA
Ob 20.25 so gasilci GB Ljubljana v Mali ulici v Ljubljani zaradi poplav meteorne vode z protipoplavnimi vrečami zaščitili gostinski lokal.

Požari v stanovanjskih stavbah
23.5.2016 20:09
GROSUPLJE
Ob 20.09 je udar strele zanetil požar starejše stanovanjske hiše na Selah pri Šmarju, občina Grosuplje. Gasilci PGD Grosuplje in Šmarje-Sap so požar omejili in ga pogasili.

Vetrolom
23.5.2016 20:05
MARKOVCI
Ob 20.00 je v Prvencih v občini Markovci močan veter odkril streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Prvenci-Strelci so odkrito streho začasno prekrili.

Poplave ob vodotokih
23.5.2016 19:44
VIDEM
.

Vetrolom
23.5.2016 19:18
KRIŽEVCI
Ob 18.05 je v naselju Zasadi, občina Križevci pri Ljutomeru, močan veter odkril okoli 250 kvadratnih metrov strehe na gospodarskem poslopju. Gasilci PGD Bučečovci so objekt prekrili s folijo ter delno popravili ostrešje.

Vetrolom
23.5.2016 18:50
ORMOŽ
Ob 18.50 se je na lokalno cesto v Trgovišču, občina Ormož, zaradi močnega vetra podrlo drevo. Gasilci PGD Trgovišče so drevo in nekaj vej razžagali in odstranili.

Poplave meteorne vode
23.5.2016 18:47
LJUTOMER
Ob 18.48 je v Kolodvorski ulici v Ljutomeru meteorna voda zalila prostore trgovine KIK ter poškodovala montažni strop. Gasilci PGD Ljutomer so izčrpali vodo ter odstranili poškodovan strop.

Vetrolom
23.5.2016 18:34
JURŠINCI
Ob 18.36 so v Juršincih v občini Gabrnik gasilci PGD Gabrnik v dolžini 200-metrov očistili s cestišča mulj, kamenje in pesek, ki so ga nanesle meteorne vode.

Tehnična in druga pomoč
23.5.2016 18:30
VIDEM
Ob 21.20 so se v naseljih Velika Varnica in Belavšek, občina Videm, zaradi neurja pretrgali kabli na elektroenergetskem vodu. Gasilci PGD Leskovec so dežurnim delavcem Elektra Maribor nudili pomoč pri odpravi napak na daljnovodu.

Vetrolom
23.5.2016 18:28
DORNAVA
Ob 18.28 je v naselju Bratislavci v občini Dornava močan veter podrl drevo na garažo. Gasilci PGD Polenšak so drevo s pomočjo gradbene mehanizacije odstranili z garaže. Na cesti v Polencih so razžagali in odstranili podrti drevesi s ceste.

Vetrolom
23.5.2016 18:27
MARKOVCI
Ob 18.27 so gasilci PGD Markovci razžagali in odstranili podrto drevo v obrtni coni Markovci v istoimenski občini ter pokrili 10 kvadratnih metrov strehe na stanovanjskem objektu v Stojncih.

Vetrolom
23.5.2016 18:27
GORIŠNICA
Ob 18.50 so se na cesto Tibolci–Zamušani, občina Gorišnica, zaradi neurja podrla štiri drevesa, meteorna voda pa je na cestišče naplavila blato in kamenje. Gasilci PGD Žamenci so odstranili podrta drevesa in počistili cestišče na dolžini okoli 150 metrov.

Vetrolom
23.5.2016 18:24
SVETI TOMAŽ
Ob 18.46 je v Savcih, občina Sveti Tomaž, močan veter podrl pet dreves. Gasilci PGD Savci so podrta drevesa odstranili.

Vetrolom
23.5.2016 18:21
CIRKULANE
Ob 18.21 je v naselju Mali Okič, občina Cirkulane, močan veter podrl 10 dreves. Delavci Cestnega podjetja Ptuj so drevesa odstranili in počistili cestišče.

Vetrolom
23.5.2016 18:18
DORNAVA
Ob 18.18 je močan veter na cesti Mezgovci–Strehovci, občina Dornava, podrl tri drevesa. Gasilci PGD Mezgovci so drevesa odstranili in počistili cestišče.

Požari v naravi oziroma na prostem
23.5.2016 18:18
MARKOVCI
Ob 18.18 so v gozdu v Prvencih, občina Dornava, zagorele bale sena. Gasilci PGD Prvenci - Strelci in Dornava so dve goreči bali prekopali in pogasili, dve goreči bali pa ob pomoči delovnega stroja zakopali.

Vetrolom
23.5.2016 18:05
LJUTOMER
Ob 18.05 je v naselju Bučkovci, občina Ljutomer, močan veter podrl drevo čez cesto. Drevo so odstranili gasilci PGD Mala Nedelja.

Vetrolom
23.5.2016 18:05
MURSKA SOBOTA
Ob 18.08 je v naselju Pušča v občini Murska Sobota meteorna voda zalila cestišče in dve kleti, močan veter pa je odkril strehe na treh stanovanjskih hišah. Gasilci PGD Pušča so izčrpali vodo iz poplavljenih kleti in cestišča ter prekrili odkrite strehe. V naselju Kupšinci je veter poškodoval nekaj električnih drogov, poškodbe so sanirali delavci Elektra Maribor. V Murski Soboti je veter podrl eno drevo čez cesto ter nanesel nekaj polomljenih vej na drugo cesto. Ceste so očistili delavci Cestnega podjetja Murska Sobota.

Vetrolom
23.5.2016 18:00
ORMOŽ
Ob 18.00 so gasilci PGD Podgorci in Cvetkovci so v naseljih Podgorci in Preclava, občina Ormož, pokrili strehe petih stanovanjskih hiš ter odstranili in razžagali šest dreves.

Požari v cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih
23.5.2016 17:58
LJUTOMER
Ob 17.58 je v naselju Vogričevci, občina Ljutomer, strela udarila v električni drog. Gasilci PGD Vogričevci so zavarovali kraj dogodka in pomagali delavcem Elektra Maribor pri postavitvi droga. Močan veter je odkril tudi manjši del strehe gasilskega doma, ki so ga gasilci prekrili.

Vetrolom
23.5.2016 17:56
SVETI TOMAŽ
Ob 17.56 je v naseljih Rucmanci in Trnovci v občini Sveti Tomaž močan veter odkrili streho dveh stanovanjskih hiš, dveh gospodarskih poslopij ter strehi garaže in strojne lope. Gasilci PGD Trnovci so s folijo prekrili okoli 150 kvadratnih metrov odkritih streh, s strojne lope, ki jo je veter podrl, pa so rešili stroje.

Vetrolom
23.5.2016 17:55
MARKOVCI
Ob 17.55 so na cesto Borovci–Dornava v občini Markovci zaradi močnega vetra padli dve drevesi. Gasilci PGD Borovci in Dornava so podrti drevesi razžagali in odstranili s cestišča.

Vetrolom
23.5.2016 17:54
MARKOVCI
Ob 17.45 so v naselju Stojnci, občina Markovci, gasilci PGD Stojnci, Zabovci, Borovci, Markovci in Bukovci pokrili 10 streh stanovanjskih hiš, ki jih je razkril močan veter, iz enega objekta izčrpali štiri kubične metre meteorne vode in odstranili škodo v dveh rastlinjakih.

Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Dogodki/

Ni komentarjev: