24. november 2015

Bolezni ultralevičarjev

Bolezni ultralevičarjev


PSIHOZA: duševno stanje posameznika, pri katerem se pojavijo motnje mišljenja, zaznavanja in čustvovanja; dva glavna simptoma psihoz sta halucinacije (posameznik npr. vidi in sliši stvari, ki jih tam dejansko ni) in blodnje oziroma nerealni miselni konstrukti (posameznik npr. varovanje meja pred invazijo tujih narodov na Evropo dojema kot degradacijo humanosti); psihoza v najširšem smislu pomeni izgubo stika z resničnostjo

KSENOFILIJA: sistemsko preferiranje tujih in drugačnih ljudi

OIKOFOBIJA: negativna čustva do svoje kulture in sovražnost do svojih ljudi

ETNIČNI MAZOHIZEM: posameznik uživa v napadanju in poniževanju pripadnikov iste narodnosti in rase

PATOLOŠKI HUMANIZEM: obsedenost z reševanjem vseh "diskriminiranih"

PRITRDITVENA PRISTRANSKOST: ljudje lažje verjamejo dokazom, ki potrjujejo njihovo prepričanje, kot tistim, ki mu nasprotujejo

STERILIZACIJA DRUŽBE: spodkopavanje moralnih vrednot in enotnosti družbe (značilni pojavi: homoseksualnost, pedofilija, sprememba spola, spodbujanje uporabe drog in nemoralnega življenja)

Ni komentarjev: