21. avgust 2014

Nov napad z vremenskim orožjem na Slovenijo

Nov napad z vremenskim orožjem na Slovenijo

V sredo, 20.8.2014, zvečer in potem še v četrtek, 21.8.2014, v jutranjih urah se je nad Slovenijo izvajal napad z vremenskim orožjem.
PRIKAZ DOGODKOV

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
21.8.2014 20:33
LJUBLJANA
Ob 20.33 so na Zadobrovški cesti v Ljubljani gasilci PGD Zadobrova podrli in razžagali drevo, ki je ogrožalo mimoidoče.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
21.8.2014 18:54
NAKLO
Ob 18.54 so v Spodnjih Dupljah, občina Naklo, gasilci PGD Duplje očistili zamašeno odtočno cev za meteorno vodo v stanovanjski hiši.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
21.8.2014 17:06
NOVA GORICA
Ob 17.06 so člani pgd Dornberk izvozili v kraj Steske, občina Nova Gorica na ogled smreke, ki ogroža električne vodnike.

Poplave - poplave meteorne vode21.8.2014 13:28
SLOVENSKA BISTRICA
Ob 13.28 so v ulici Dr. Štefke Hribarjeve v Slovenski Bistrici, občina Slovenska Bistrica, gasilci PGD Slovenska Bistrica izčrpali okoli 10 kubičnih metrov meteorne vode iz garaže stanovanjske hiše.

Poplave - poplave ob vodotokih
21.8.2014 13:00
MAJŠPERK
Ob 13.00 je reka Dravinja poplavila cesto v Koritnem, občina Majšperk. Pristojne službe so postavile prometno signalizacijo o zapori.

Poplave - poplave meteorne vode21.8.2014 11:45
SLOVENSKA BISTRICA
Ob 11.41 je na Leskovcu, občina Slovenska Bistrica, pričel poplavljati potok ki je ogrožal stanovanjski objekt. Gasilci PGD Pragersko so prečrpavali vodo in preprečili, da bi voda poplavila hišo. Vodotok potoka je pričel upadati in ne ogroža več hiše.

Močan veter - vetrolom
21.8.2014 11:07
KOMEN
Ob 11.07 so delavci cestnega podjetja odstranjevali podrto drevo na cestišču med Komnom in Branikom v občini Komen.

Poplave - poplave meteorne vode21.8.2014 9:22
METLIKA
Ob 9.22 je na Hrastu pri Jugorju v občini Metlika meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Suhor so vodo izčrpali, pomagali pri odpravi posledic zalitja in očistili jaške za meteorno vodo na javni poti.

Močan veter - vetrolom
21.8.2014 7:45
ŠKOFLJICA
Ob 7.45 je na Ravenski poti v občini Škofljica močan veter razkril del strehe stanovanjske hiše. Na pomoč so priskočili gasilci PGD Škofljica in streho prekrili. Ob 8.00 so na Dolenjski cesti gasilci PGD Škofljica pomagali pri prekrivanju strehe na stanovanjski hiši.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 7:12
SLOVENSKA BISTRICA
Ob 6.30 je v naselju Pokoše, občina Slovenska Bistrica, zaradi močnega deževja meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Spodnja Polskava so očistili odtočne jaške in omogočili pretok vode ter počistili cestišče.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
21.8.2014 7:09
VELENJE
Ob 7.09 je visoka reka Paka v Velenju odnesla gradbeni oder za obnovo mostu. Gasilci PGD Velenje so pregledali kraj dogodka in obvestili pristojne službe na občini.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 7:02
METLIKA
Ob 7.02 je v Brezovici, občina Metlika, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Metlika so izkopali jarek za preusmeritev vode in pomagali pri čiščenju posledic zalitja hiše. O nevarnosti poplavljanja in možnosti sprožitve plazu so bile obveščene pristojne službe v občini Metlika.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 6:33
MEDVODE
Ob 6.35 je na Barletovi cesti v Medvodah meteorna voda zalila proizvodno halo in dvorišče podjetja. Gasilci PGD Preska-Medvode so vodo izčrpali.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 6:24
ŠKOFJA LOKA
Ob 6.32 so v Frankovem naselju, občina Škofja Loka, gasilci PGD Trata črpali meteorno vodo iz prostorov stanovanjske hiše.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 6:05
JURŠINCI
Ob 6.05 so v Juršincih iz kleti stanovanjske hiše in iz gasilskega doma v Gabrniku v občini Juršinci gasilci PGD Gabrnik in Grabšinski breg izčrpali meteorno vodo.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
21.8.2014 5:52
SLOVENSKA BISTRICA
Ob 5.52 se je v naselju Gabernik, občina Slovenska Bistrica, utrgal zemeljski plaz širine 20 in dolžine 30 metrov. Gasilci PGD Laporje so plaz pokrili in uredili odtekanje vode iz plazišča. Plaz si je ogledal tudi geolog in poveljnik CZ občine Slovenska Bistrica.

Poplave - poplave meteorne vode21.8.2014 5:23
SLOVENSKA BISTRICA
Ob 5.33 je na Ulici Bračičeve brigade v občini Slovenska Bistrica meteorna voda zalila stanovanjske prostore in del dvorišča. Gasilci PGD Zgornja Bistrica so vodo izčrpali.

Močan veter - vetrolom
21.8.2014 5:18
BREZOVICA
Ob 5.18 je zaradi močnega vetra padlo drevo na cesto Preserje–Rakitna v občini Brezovica. Gasilci PGD Preserje so padlo drevo in vejevje odstranili ter pregledali celotno cesto do Rakitne.Ob 7.22 je v ulici Na peske v Preserju drevo padlo na streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Notranje gorice so drevo odstranili, na stanovanjski hiši pa je poškodovanih nekaj nosilcev. Ob 9.50 so gasilci PGD Preserje s ceste Preserje–Rakitna odstranili padlo drevo; iz kleti stanovanjske hiše v Preserjah pa so izčrpali meteorno vodo.Ob 10.45 so gasilci PGD Vnanje gorice Pod goricami odstranili podrto drevo.

Poplave - poplave ob vodotokih
21.8.2014 4:56
VITANJE
Ob 4.56 v Paki in Spodnjem Doliču v občini Vitanje potok Jesenica na več lokacijah poplavil regionalno cesto Zgornji Dolič–Stranice. Obveščena policija in vzdrževalci ceste.

Poplave - poplave ob vodotokih
21.8.2014 4:24
REČICA OB SAVINJI
Ob 4.24 je v občini Rečica ob Savinji začel poplavljati hudournik Rečica. Aktivirani so bili gasilci PGD Rečica ob Savinji, ki so nadzorovali vodostaj in očistili vodne prepuste v kraju Rečica.

Poplave - poplave ob vodotokih
21.8.2014 4:23
DOBRNA
Ob 4.23 je v Lokovini v občini Dobrna hudournik ogrožal stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Dobrna, ki so odmašili cev za meteorno vodo in pregledali območje.

Poplave - poplave ob vodotokih
21.8.2014 4:03
VELENJE
Ob 4.03 je potok Veriželj v Ulici Janka Vrabiča v Velenju poplavil rondo. Gasilci PGD Pesje preusmerili vodo v strugo potoka.

Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
21.8.2014 3:59
KIDRIČEVO
Ob 3.59 je v Pongrcah, občina Kidričevo, zaradi udara strele prišlo do požara na gospodarskem poslopju. Zgorela je električna napeljava in okrog tri kvadratne metre ostrešja. Posredovali so gasilci PGD Jablane in Talum, ki so požar pogasili in požarišče pregledali s termo kamero.

Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
21.8.2014 3:59
VELENJE
Ob 3.59 je v Podkraju pri Velenju zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Velenje in Pesje so požar omejili in pogasili ter del ostrešja pokrili s plastično folijo. Dežurni vzdrževalec Elektra Celje je pregledal električno napeljavo. Reševalci NMP Velenje so poškodovanega občana odpeljali v bolnišnico Topolšica.

Močan veter - vetrolom
21.8.2014 3:34
LOG-DRAGOMER
Ob 3.34 se je zaradi močnega vetra na cesti Log proti Podplešivici, občina Log-Dragomer, podrl drog javne razsvetljave in zadel osebno vozilo, katero je obtičalo v jarku. Gasilci PGD Log pri Brezovici so umaknili podrti drog, avto vleka pa je vozilo potegnila na cestišče.

Udari strel - udari strel (brez požara)
21.8.2014 3:32
KRANJ
Ob 3.33 so na Škofjeloški cesti v Kranju posredovali gasilci JZ GRS Kranj. Zaradi udara strele v neposredno bližino stanovanjske hiše so pregledali prostore s termovizijsko kamero. Do požara ni prišlo.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 3:22
ŠKOFJA LOKA
Ob 3.46 so na Partizanski cesti v Škofji Loki posredovali gasilci PGD Škofja Loka, kjer je zaradi zamašenih odtokov na strehi meteorna voda zalila stanovanje. Vodo so posesali in očistili zamašene odtoke na strehi.

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod
21.8.2014 3:20
ŠKOFJA LOKA
Ob 3.29 je v Hafnerjevem naselju v Škofji Loki zaradi dviga podtalnice voda poplavila stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Trata.

Močan veter - vetrolom
21.8.2014 3:18
DOMŽALE
Ob 3.18 je v kraju Selo pri Ihanu, občina Domžale, močan veter podrl več dreves in razkril strehe na treh objektih. Podrto drevo je padlo tudi na osebno vozilo. Posredovali so gasilci CPV Domžale, PGD Domžale-mesto, Študa in Ihan, ki so podrta drevesa odstranili in začasno prekrili poškodovane strehe.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 3:16
ŽIRI
Ob 3.25 so na Partizanski cesti v Žireh posredovali gasilci PGD Dobračeva, kjer so preusmerili meteorno vodo, ki je ogrožala stanovanjsko hišo.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 3:16
ILIRSKA BISTRICA
Ob 3.16 je v Topolcu, občina Ilirska Bistrica, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Voda je pred prihodom gasilcev PGD Ilirska Bistrica odtekla, gasilci so opravili strokovni ogled kraja. Na cesto med Ilirsko Bistrico in Šembijami pa je meteorna voda nanesla večjo količino naplavin. Posredovali so delavci Cestnega podjetja Koper.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 3:15
ILIRSKA BISTRICA
Ob 3.15 je v naselju Zabiče, občina Ilirska Bistrica, zaradi zamašenega odtoka meteorna voda poplavila stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Podgora-Podgraje so odmašili odtok in s tem omogočili nemoten odtok meteorne vode.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 3:15
LJUBLJANA
Ob 3.15 je v Ljubljani in okoliških naseljih zaradi močnega vetra in dežja voda zalila več cest, stanovanjskih objektov in proizvodnih prostorov. Podrta drevesa so padla na cestišča in na stanovanjske objekte. Gasilci PGD Ljubljana, PGD Zadobrova Sneberje Novo Polje in GB Ljubljana so posredovali v 21 primerih. Črpali so meteorno vodo iz objektov in odstranili 40 podrtih dreves.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 3:05
MARIBOR
Ob 3.07 je na Trgu mladih v občini Maribor meteorna voda zaradi nepretočnosti jaškov zalila prostore Srednje šole za oblikovanje. Gasilci JZZPR Maribor so v jašek namestili črpalko, jašek sprostili in počistili, ter preprečili, da bi voda zalila še druge prostore šole.

Poplave - poplave meteorne vode
21.8.2014 3:04
DOBROVA-POLHOV GRADEC
Ob 3.04 je v naselju Butajnova in območju občine Dobrova Polhov Gradec močan veter podiral drevesa, meteorna voda pa je poplavila več cest in zalivala objekte. Sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Gasilci PGD Butajnova-Planina, Šentjošt, Črni Vrh in Polhov Gradec so odstranjevali podrta drevesa, črpali vodo iz objektov, čistili vodne prepuste in naplavine, postavljali protipoplavne vreče in odstranjevali podrta drevesa.

Močan veter - vetrolom
21.8.2014 2:58
LOGATEC
Ob 2.58 je v Medvedjem Brdu, občina Logatec, močan veter razkril stanovanjsko hišo in hlev . Na cesti Logatec-Medvedje Brdo je veter podrl 30 dreves, na relaciji Rovte-Logatec 20 dreves in na cestah v Ložanski dolini 20 dreves. Gasilci PGD Rovte in Medvedje Brdo so strehe na objektih začasno prekrili in odstranili podrta drevesa.

Močan veter - vetrolom
21.8.2014 2:10
SEŽANA
Ob 2.10 je v naselju Mahniči, občina Sežana, močno neurje odkrilo strehe skoraj vseh objektov v naselju in podrlo več dreves ter električno napeljavo. Posredujejo vsa prostovoljna gasilska društva Kraške gasilske zveze in gasilci ZGRS Sežana, delavci Elektra Primorske in Cestnega podjetja Koper. V naselju Mahniči je prekinjena oskrba z električno energijo. Delavci elektra odpravljajo napako na transformatorski postaji. Pri odpravljanju posledic neurja v naselju Mahniči sodeluje tudi 10 pripadnikov Sloveske vojske.

Močan veter - vetrolom
21.8.2014 2:02
SEŽANA
Ob 2.02 je na območju občine Sežana močan veter v naselju Dutovlje podrl več dreves in reklamnih panojev. Podrta drevesa in naplavine so bila tudi na cesti Kobdilj–Štorje, Dutovlje–Vrhovlje in na cesti Vrabče–Štjak. Delavci Cestnega podjetja Koper so podrta drevesa in naplavine odstranili. Ob 7.02 so gasilci ZGRS Sežana odpravljali posledice neurja na stanovanjski hiši v Dutovljah, občina Sežana. Ob 10.27 gasilci ZGRS Sežana posredujejo v Dutovljah, občina Sežana, kjer pokrivajo hišo, ki jo je odkril močan veter.

Udari strel - udari strel (brez požara)
21.8.2014 1:39
CERKNO
Ob 1.40 je v vasi Travnik v občini Cerkno strela udarila v stanovanjsko hišo in poškodovala streho. Gasilci PGD Plužnje so streho prekrili z ponjavo in preprečili zamakanje v hišo.


Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Dogodki/

Ni komentarjev: