23. januar 2014

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo, 2. del

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo, 2. del

V nedeljo, 19.01.2013, se je izvajal napad z vremenskim orožjem na Slovenijo. Zaradi tega je bilo 19.01.2013 in 20.01.2014 precej dela enot za zaščito in reševanje.
Stanje dne 21.01.2014 ob 00.04 uri

PRIKAZ DOGODKOV

Poplave - poplave ob vodotokih20.1.2014 18:42
ZAGORJE OB SAVI
Ob 18.50 so v naselju Briše, občina Zagorje ob Savi, gasilci PGD Kolovrat očistili dvorišče stanovanjske hiše na katerega je potok Medija nanesel večjo količino mulja in blata.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
20.1.2014 13:20
VRANSKO
Ob 13.20 smo dobili obvestilo, da je 19. 1. 2014 zemeljski plaz zasul lokalno cesto Ločica–Zahomce–Dol pri Taboru v občini Vransko. Obveščene so pristojne službe.

Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov - prekinitev prometa
20.1.2014 13:00
LOŠKA DOLINA
Ob 13.00 so v občini Loška dolina zaradi poplavljenega cestišča zaprli cesti Stari Trg pri Ložu–Pudob in Pudob–Babno. Ob 13.30 popolna zapora ceste Grda Draga–Pudob med Kozariščami in Pudobom, občina Loška dolina, zaradi poplavljenega vozišča. Ob 18.00 pa še popolna zapora ceste Pudob–Kozarišče pred vasjo Kozarišče zaradi poplavljenega vozišča. Ob 18.00 popolna zapora ceste Pudob-Kozarišče pred vasjo Kozarišče zaradi poplavljenega vozišča.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
20.1.2014 12:22
TRŽIČ
Ob 12.27 je na Cesti na Loko v Bistrici pri Tržiču v stanovanjskem bloku v pritličje tekla voda iz zgornjega nadstropja. Gasilci PGD Bistrica pri Tržiču in Tržič so vodo zaprli in razlito vodo posesali iz stanovanja.

Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
20.1.2014 12:14
TRBOVLJE
Ob 13.20 sta na lokalno cesto Trbovlje–Klek, občina Trbovlje, padli drevesi in jo popolnoma zaprli. Gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje so drevesi razžagali in odstranili.

Poplave - poplave zaradi dviga podtalnice, kanalizacijskih vod20.1.2014 10:10
LOŠKI POTOK
Ob 10.10 je zaradi dviga podtalnice v vaseh Travnik in Retje v občini Loški potok voda ogrožala okoli 30 objektov. Na terenu so gasilci PGD Retje in Travnik.

Poplave - poplave meteorne vode
20.1.2014 9:50
ZAGORJE OB SAVI
Ob 11.50 so na Kolodvorski cesti v Zagorju ob Savi gasilci PGD Zagorje mesto iz kletnih prostorov stanovanjske hiše izčrpali okoli 20 kubičnih metrov meteorne vode.

Plazovi - plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin
20.1.2014 8:49
LITIJA
Ob 8.48 se je v Spodnjem Hotiču v občini Litija sprožil zemeljski plaz in zaprl cesto. Na kraj dogodka so odšli gasilci PGD Hotič, ki so urejali promet, očistili propuste in pomagali komunalnemu podjetju odstraniti plaz.

Poplave - poplave meteorne vode
20.1.2014 8:00
ZAGORJE OB SAVI
Ob 8.00 je na Trgu Pohorskega bataljona v Kisovcu, občina Zagorje ob Savi, voda zalila kletne prostore treh stanovanjskih blokov. Gasilci PGD Loke so s črpalkami vodo izčrpali.

Poplave - poplave ob vodotokih
19.1.2014 19:44
DOBREPOLJE
Ob 19.44 je voda zalila cesto Videm - Podpeč. Cesta je neprevozna, zaporo so postavili dežurni CP Turjak.20.1.2014 Ob 12.09 so v vasi Kompolje, občina Dobrepolje, gasilci PGD Kompolje zaradi naraščanja vode namestili protipoplavne vreče. Ob 12.10 so v naselju Kompolje gasilci PGD Kompolje črpali vodo iz kletnih prostorov treh stanovanjskih hiš. Nudili so tudi tehnično pomoč pri vleki reševalnega vozila iz blata.

Poplave - poplave ob vodotokih
19.1.2014 14:06
ŠMARTNO PRI LITIJI
Ob 14.06 je v naselju Vintarjevec v občini Šmartno pri Litiji, zaradi močnih padavin narastel Črni potok, ki poplavlja cesto in most. Posredujejo gasilci PGD Litija, Kostrevnica, Šmartno pri Litiji in Vintarjevec.Ob 15.00 so gasilci PGD Šmartno pri Litiji v Cerkovniku očistili prepust meteorne vode.

Poplave - poplave meteorne vode
19.1.2014 12:51
RIBNICA
Ob 12.51 je pri podjetju INOTERM v Prigorici, občina Ribnica, meteorna voda zalila gradbeno jamo. Posredujejo gasilci PGD Rakitnica, Prigorica, Lipovec, Dolenji Lazi, Goriča vas in Sveti Gregor.Zaradi naraslega potoka Bistrica, na Vrvarski ulici v Prigorici gasilci potrebujejo protipoplavne vreče, za preprečitev poplavljanja stanovanjske hiše. Posredujejo gasilci PGD Ribnica.Ob 21.11 pomoč PGD Goriča vas in Otavice pri polnjenju vreč.

Poplave - poplave meteorne vode
19.1.2014 11:25
ILIRSKA BISTRICA
Ob 11.25 je v naselju Jelšane, občina Ilirska Bistrica, meteorna voda poplavila 2 objekta. V naselju Novokračine pa je meteorna voda ogrožala objekte. Posredovali so gasilci PGD Jelšane, ki so iz objektov črpali vodo, jih sanirali, nekatere pa so z postavitvijo protoipoplavnih nasipov obvarovali pred poplavljanjem.

Poplave - poplave meteorne vode
19.1.2014 10:57
ILIRSKA BISTRICA
Ob 10.57 je v naselju Jablanica, občina Ilirska Bistrica meteorna voda poplavila 19 objektov. Posredovali so gasilci PGD Vrbovo in Podgora-Podgraje, ki so črpali vodo iz objektov, ter objekte sanirali in postavljali protipoplavne vreče.

Poplave - poplave meteorne vode
19.1.2014 10:44
SODRAŽICA
Ob 10.44 je na Cesti Notranjskega odreda v občini Sodražica zaradi močnih padavin meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Sodražica so s protipoplavnimi vrečami preprečili vdor vode v stanovanjsko hišo.Ob 12.51 je v naselju Zamostec voda vdrla v klet stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Zamostec in PGD Sodražica. Ob 13.07 je v Ravnem Dolu, občina Sodražica, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredujejo gasilci PGD Sodražica.Ob 13.24 je voda vdrla v klet stanovanjske hiše v ulici Zavrti v Sodražici.Ob 18.43 je v naselju Podklanec hudournik nanosil pesek in zamašil obcestne odtočne jaške. Posredovali so delavci KP Ribnica.20.1.2014 Ob 12.03 so na Cesti Notranjskega odreda v Sodražici gasilci PGD Sodražica izčrpali meteorno vodo iz kleti stanovanjske hiše.Ob 17.02 so v vasi Podklanec, občina Sodražica, gasilci PGD Žimarice izčrpali meteorno vodo iz kleti stanovanjske hiše.

Poplave - poplave meteorne vode
19.1.2014 10:40
LOŠKA DOLINA
Ob 10.40 so v naseljih Viševek, Kozarišče, Iga vas, Pudob, Vrhnika pri Ložu in Podgora pri Ložu, občina Loška dolina, meteorne vode in hudourniki poplavili 24 stanovanjskih objektov, ter prostore osnovne šole. Gasilci PGD Iga vas, Stari trg in PiGD Kovinoplastika Lož so iz objektov črpali vodo, ter preventivno postavljali protipoplavne vreče. Gasilci PGD Iga vas so v pripravljenosti s čolnom za morebitni prevoz krajanov Šmarate ob morebitnem poplavljanju lokalne ceste.20.01.2014 Ob 4.30 so pričeli gasilci PGD Iga Vas s čolnom prevažati ljudi čez potok Mali Obrh, občina Loška dolina, ki je poplavil cesto.Ob 8.59 so gasilci PGD Stari Trg črpali vodo na objektu Rožnik, občina Loška dolina.Ob 10.35 so gasilci PGD Stari Trg črpali vodo iz kleti na objektu Vrhnika pri Ložu 52.Ob 15.30 so gasilci PGD Stari Trg črpali vodo v OŠ Iga Vas.Ob 17.00 so gasilci PGD Stari Trg črpali vodo iz jaška meteorne vode v Iga vasi.Ob 10.35 so gasilci PGD Stari Trg črpali vodo iz kleti na objektu Vrhnika pri Ložu, občina Loška dolina.

Poplave - poplave meteorne vode
19.1.2014 10:38
ILIRSKA BISTRICA
Ob 10.38 sta meteorna voda in reka Reka v naseljih Ilirska Bistrica, Zarečica, Koseze, Topolc in Rečica poplavili 20 objektov, skladišče tovarne Lesonit, lokalno cesto med naseljema Jasen in Dolnjim Zemon, ter regionalno cesto med Ilirsko Bistrico in Ribnico. Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, Knežak, Podgrad in Vrbovo, ki so črpali vodo iz objektov, postavljali protipoplavne vreče..

Poplave - poplave ob vodotokih
19.1.2014 9:10
ILIRSKA BISTRICA
Ob 9.10 sta pri naseljih Zabiče in Trpčane, občina Ilirska Bistrica, meteorna voda in reka Reka poplavili ceste in 6 objektov. Gasilci PGD Podgora - Podgraje, Vrbovo in Ilirska Bistrica so izčrpali vodo iz objektov, objekte sanirali in postavili protipoplavne vreče.

Poplave - poplave meteorne vode
19.1.2014 9:04
LOŠKA DOLINA
Ob 9.04 je v Starem trgu, občina Loška dolina, meteorna voda poplavljala in ogrožala dve stanovanjski hiši in gospodarski objekt. Gasilci PGD Stari trg in PiGD Kovinoplastika Lož so iz enega objekta vodo izčrpali in ga sanirali, ter pri enem objektu s pomočjo gradbene mehanizacije uredili odvodnjavanje. V večernih urah, pa je meteorna voda poplavila polovico regionalne ceste v Starem trgu. Posredujejo delavci Cestnega podjetja Koper.

 Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Dogodki/

Ni komentarjev: