10. avgust 2013

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo dne 9.8.2013

Napad z vremenskim orožjem na Slovenijo dne 9.8.2013

Dne 9.8.2013 je bila Slovenija ponovno napadena z vremenskim orožjem, zaradi česar je bilo izvedenih precej intervencij služb za zaščito in reševanje.

Grafični prikaz:

Stanje intervencij na dan 10.08.2013 ob 01:01 uri

Vir za grafični prikaz: http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx

Prikaz dogodkov:

9.8.2013 21:39
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 21.39 je meterorna voda zalila klet stanovanjske hiše v naselju Beltinci, občina Beltinci. Posredovali so gasilci PGD Beltinci, ki so izčrpali manjšo količino vode iz kletnih prostorov.

9.8.2013 21:20
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 21.20 je v Zgornji Bistrici, občina Slovenska Bistrica, zaradi udara strele v drevo zagorela podrast v izmeri približno 70 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Zgornja Bistrica in PGD Slovenska Bistrica so ogenj pogasili.

9.8.2013 21:00
Močan veter - vetrolom
Ob 20.59 se je v naselju Strug v občini Makole podrlo drevo, ki je ogrožalo promet na cestišču. Posredovali so gasilci PGD Makole, ki so drevo razžagali in ga odstranili s cestišča.

9.8.2013 20:53
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 20.53 je na Trški cesti v Podčetrtku meteorna voda zalila pritlične prostore stanovanjske hiše. Vodo je počistil lastnik objekta, gasilci PGD Podčetrtek pa so zaradi lege in nevarnosti ponovnega zalitja preventivno namestili protipoplavne vreče.

9.8.2013 20:51
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 20.51 je strela udarila v drevo v naselju Janežovski vrh v občini Destrnik. Goreče drevo, ki je ogrožalo tudi gospodarsko poslopje, so pogasili gasilci PGD Destrnik. Materialna škoda ni nastala.

9.8.2013 20:51
Udari strel - udari strel (brez požara)
GORNJA RADGONA, Udar strele v smreko, ki gori ob hiši Gornja Rdagona, Sinoničev breg 3

9.8.2013 20:48
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
Ob 20.48 je v naselju Razvanje v občini Maribor, zaradi udara strele delno zagorela transformatorska postaja in podrastje okoli nje, poškodovana pa je tudi bližnja lesena vrtna lopa. Gasilci JZZPR in gasilci PGD Razvanje so ogenj pogasili.

9.8.2013 20:39
Požari v objektih - Nestanovanjske stavbe
Ob 20:39 je zaradi udara strele zagorel čebelnjak v naselju Placar, občina Destrnik. Posredovali so gasilci PGD Destrnik, ki so ogenj pogasili. Čebelnjak je ogenj uničil. Višina materialne škode še ni znana.

9.8.2013 20:15
Močan veter - vetrolom
Ob 20.15 je močan veter podrl drevo na cesto Preša–Koritno v občini Majšperk. Posredovali so gasilci PGD Majšperk, ki so podrto drevo razžagali in počistili cestišče. Materialna škoda ni nastala.

9.8.2013 20:06
Močan veter - vetrolom
GRAD, Gasilci gredo odstranjevat podrto drevo.

9.8.2013 20:05
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 20.05 je v Zvodnem, občina Celje, zaradi udara strele zagorelo drevo v gozdu. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Teharje ter požar pogasili.

9.8.2013 20:04
Toča - toča
MAJŠPERK, Neurje s točo na območju občine Majšperk.

9.8.2013 20:04
Toča - toča
ŠALOVCI, Občino Šalovci je zajelo neurje s točo v velikosti oreha.

9.8.2013 19:59
Toča - toča
GORNJI PETROVCI, Močan veter in toča v občini Gornji Petrovci. Toča padala v Gornjih Petrovcih del naselja, Adrijanci, Lucova, Neradnovci, Peskovci, Križevci, Boreča in Martinje. Velikost toče do oreha čas padanja pol ure.

9.8.2013 19:27
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Okoli 19.27 je zaradi udara strele v drevesni panj v naselju Janževski vrh, občina Podvelka, zagorela podrast. Požar v velikosti okoli 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Brezno-Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in delavec s kmetije, ki so teren tudi obilno zalili z vodo in prekopali. Škoda ni nastala, o dogodku pa so bile obveščene pristojne službe.

9.8.2013 18:34
Požari v objektih - Objekti transportne infrastrukture
Ob 18.34 je v Višnji vasi, občina Vojnik, zaradi udara strele zagorel drog električne napeljave. Posredovali so gasilci PGD Vojnik, ki so zavarovali kraj dogodka, počakali delavce Elektra, da so drog izklopili iz omrežja, nato pa požar pogasili.

9.8.2013 18:03
Požari v naravi oziroma na prostem - drugi požari v naravi oziroma na prostem
Ob 18.03 je v Jagnjenici, občina Radeče, zaradi udara strele zagorelo v borovem gozdu na zelo težko dostopnem delu pobočja. Posredovali so gasilci PGD Jagnjenica in PGD Radeče, ki so se s težavo peš prebili do kraja dogodka, požar na površini okoli 100kvadratnih metrov omejili in pogasili, nato pa prekopali in z vodo zalili požarišče.

9.8.2013 17:59
Toča - toča
Ob 17.59 je močno neurje s točo zajelo Sevnico. Ob 18.24 je v kraju Orehovo, občina Sevnica, toča uničila strešno kritino na gospodarskem poslopju. Gasilci PGD Sevnica so streho velikosti okoli 250 kvadratnih metrov prekrili z folijo.

9.8.2013 17:48
Močan veter - vetrolom
Ob 17.48 je v Martinji vasi pri Mokronogu v občini Mokronog-Trebelno zaradi močnega vetra drevo padlo na cesto in oviralo promet. Dežurni delavec Komunale Trebnje je drevo odstranil.

9.8.2013 17:42
Toča - toča
Ob 17.42 je v kraju Slepšek v občini Mokronog - Trebelno toča poškodovala salonitno kritino na gospodarskem objektu. Gasilci PGD Mokronog in Sveti Križ so s folijo zasilno prekrili streho na površini okoli 160 kvadratnih metrov.

9.8.2013 17:40
Požari v naravi oziroma na prostem - drugi požari v naravi oziroma na prostem
Okoli 17.40 je v Lembergu pri Novi Cerkvi v občini Vojnik strela udarila v drevo, ki je začelo tleti. Gasilci PGD Lemberg so pogasili tleče drevo.

9.8.2013 17:31
Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe - z električno energijo
BREŽICE, Izpad daljnovoda Velike Malence, občina Brežice.

9.8.2013 17:25
Požari v naravi oziroma na prostem - drugi požari v naravi oziroma na prostem
Ob 17.25 je v Obrežju pri Zidanem mostu v občini Laško, v smeri Velikega Kozja zaradi udara strele, gorela podrast v gozdu na težko dostopnem terenu. Požar, na neznani površini je na srečo pogasilo deževje. Posredovali pa so tudi gasilci PGD Laško in Zidani most.

9.8.2013 17:21
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 17.21 je zaradi udara strele zagorelo drevo ob cesti iz Zavrha na Šmarno goro. Posredovali so gasilci PGD Spodnje Pirniče in Zgornje Pirniče.

9.8.2013 17:20
Močan veter - vetrolom
Ob 17.25 je v Staretovi ulici v Mengšu močan veter prevrnil zabojnik za papir v potok Pšata. Zabojnik so iz potoka potegnili gasilci PGD Mengeš.

9.8.2013 17:00
Toča - toča
Okoli 16.30 do 17.30 je padala toča velikosti lešnika v pasu od Žužemberka do Mokronoga, na območju severno od Novega mesta ter tudi v okolici Šentjerneja. Toča je po prvih podatkih pustila kar nekaj škode na poljščinah, vendar točnih podatkih še ne poročajo.

9.8.2013 16:51
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 16.51 je v naselju Šenturška Gora, občina Cerklje na Gorenjskem, zaradi močnega vetra in dežja poškodovano drevo ogrožalo bližnji stanovanjski objekt. Gasilci PGD Cerklje in Šenturška Gora so drevo s tehničnim posegom odstranili.

9.8.2013 16:45
Močan veter - vetrolom
Ob 16.45 se je v naselju Križ pri Komendi zaradi močnega vetra in dežja drevo podrlo na streho gasilskega doma in na gospodarski objekt, veter pa je odkril streho stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Križ.

9.8.2013 16:43
Požari v objektih - Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Ob 16.43 je na cesti na Ugar v občini Ribnica prišlo do udara strele v transformatorsko postajo. Do prihoda gasilcev PGD Ribnica na kraj dogodka je ogenj ugasnil. Gasilci so prezračili prostore, dežurna služba Elektro pa odpravlja napako.

9.8.2013 16:37
Poplave - poplave meteorne vode
Ob 16.37 je v ulici Stari trg v Trebnjem meteorna voda zalila pritlično stanovanje večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so posesali okoli 100 litrov vode.

9.8.2013 16:35
Močan veter - vetrolom
Ob 16.35 je močan veter v naselju Topole v občini Mengeš odkril del strehe na dveh stanovanjskih hišah, enem kozolcu in podrl eno drevo. Posredovali so gasilci PGD Topole, ki so strehe pokrili in drevo razžagali.

9.8.2013 16:09
Močan veter - vetrolom
Ob 16.09 je v Znidaršičevi ulici na Viru, občina Domžale, strela udarila v dimnik stanovanjske hiše in ga zrušila, tako, da je voda pričela teči v hišo. Posredovali so gasilci CPV Domžale in PGD Vir, ki so s ponjavami pokrili streho. Gasilci so tudi odstranili podrto smreko v Kolodvorski ulici. Ob 20.06 je strela zanetila požar v gozdu v bližini naselja Polovec. Pogasili so gasilci PGD Radomlje.

9.8.2013 16:03
Močan veter - vetrolom
Ob 16.03 je neurje z močnim vetrom v Tomišlju, občina Ig, podrlo drevo na peš poti proti Igu in odkrilo štiri strehe stanovanjskih objektov. Posredovali so gasilci PGD Tomišelj. V naselju Brest je veter odkril streho stanovanjske hiše, ki so jo prekrili gasilci PGD Brest. Na cesti Tomišelj–Vrbljene so se podrla štiri drevesa, ki so jih odstranili gasilci PGD IG, v Strahomeru pa je bilo odkritih šest streh objektov. Prekrili so jih gasilci PGD Vrbljene - Strahomer.

9.8.2013 15:49
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 15.49 je v naselju Spodnji Brnik, občina Cerklje, zaradi udara strele počila vodovodna cev. Gasilci PGD Cerklje in Zgornji Brnik so zaprli glavni ventil in opravili pregled vodovodne napeljave, pregledi napeljavo centralnega ogrevanja ter opravili kontrolo električne napeljave. Preventivno so objekt tudi pregledali s termo kamero.

9.8.2013 15:45
Močan veter - vetrolom
Ob 15.47 je na Ljubljanski in Partizanski cesti v Trzinu veter odkril strehi večstanovanjskih objektih. V obeh primerih so posredovali gasilci PGD Trzin, ki so s ponjavami pokrili odkriti strehi.

9.8.2013 15:35
Požari v objektih - Stanovanjske stavbe
Ob 15.35 je strela udarila v stanovanjsko hišo na Poti na Golovec v Ljubljani. Zanetila je požar, ki se je hitro širil po ostrešju. Ostrešje je zgorelo v celoti, ogenj je tudi poškodoval dve sobi v stanovanjskem delu stavbe. Posredovalo je 41 gasilcev iz GB Ljubljana, PGD Trnovo, Bizovik in Ljubljana-mesto, ki so požar pogasili in s ponjavami prekrili streho.

9.8.2013 15:24
Močan veter - vetrolom
LJUBLJANA, Neurje MO Ljubljana

9.8.2013 15:02
Tehnična in druga pomoč - tehnična in druga pomoč
Ob 15.02 so v Srebrničevi ulici v Ankaranu, občina Koper, gasilci JZGB Koper odžagali vejo, ki je visela na cestišče in ogrožala mimoidoče.

9.8.2013 11:59
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 11.59 je v Podljubelju, občina Tržič, zaradi udara strele zagorelo listje ter podrast na površini okoli 50 kvadratnih metrov. Poškodovano je bilo tudi eno drevo. Požar so pogasili gasilci PGD Bistrica pri Tržiču, Tržič, Križe ter Podljubelj.

9.8.2013 7:48
Požari v naravi oziroma na prostem - drugi požari v naravi oziroma na prostem
Ob 7.48 je na Bregu pri Zrečah zagorelo drevo, v katerega je udarila strela. Gasilci PGD Zreče so požar pogasili in drevo odstranili.

9.8.2013 5:02
Požari v naravi oziroma na prostem - požari na gozdnih in grmovnih površinah
Ob 5.02 je zaradi udara strele gorelo v gozdu pri Dolenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno. Požar na površini 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Mokronog.

Vir: http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Dogodki/

Ni komentarjev: